Już za 3 miesiące – w terminie 27- 29 września 2011 r. w Karlsruhe (południowo-zachodnie Niemcy) odbędzie się kolejna edycja Specjalistycznych Targów Przemysłowej Techniki Cieplnej i Chłodniczej WTT-EXPO.

Zapraszamy na targi WTT-Expo w Karsruhe
Targi WTT-Expo to jedyne targi w Europie poświęcone w szczególności wymiennikom ciepła i systemom przekazywania ciepła. Zakres tematyczny tegorocznych targów WTT-EXPO został rozszerzony o dwa specjane obszary tematyczne – węże przemysłowe (m.in. węże wysokociśnieniowe, węże do sprężonego powietrza, węże do pary wodnej, węże zwijane itd.) oraz systemy ogrzewania hal przemysłowych (systemy ogrzewania bezpośredniego z wykorzystaniem gazu, oleju i prądu, systemy ogrzewania pośredniego z zastosowaniem kotłów grzewczych i prądu oraz komponenty).

W targach udział weźmą 4 firmy z Polski: Energoremont, Wytwórnia Zbiorników Andrzej Powolny, Konwektor i Famet.

„Spodziewamy się ogółem 140 wystawców zagranicznych. Już teraz mamy ponad 80 % zarezerwowanej powierzchni i dlatego z wielkimi nadziejami oczekujemy na kolejną edycję targów WTT-Expo“, oświadczyła Britta Wirtz, dyrektor zarządzający Karlsruhe Messe- und Kongress-GmbH, oceniając aktualny stan przygotowań do tej imprezy targowej. WTT będzie w roku 2011 jedyną imprezą targową poświęconą tematowi przemysłowej techniki cieplnej i chłodniczej w krajach niemieckojęzycznych.

„Ogólnie zauważa się poprawę nastrojów w tym specyficznym dziale produkcji urządzeń“, oświadczył Harald Krüssmann, inicjator WTT-Expo. „Po tak trudnym dla wszystkich zainteresowanych roku 2010 na udział w tegorocznych targach zdecydowało się wiele firm, które nie wzięły udziału w poprzedniej edycji, a także i nowe firmy. Targi WTT-Expo będą nadal platformą dla małych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się w temacie wymienników ciepła i nośników energii cieplnej.

Na targach zostaną zaprezentowane nie tylko innowacje techniczne, ale również wyniki badań naukowych. Na przykład na stoisku wystawców włoskich MAUS Italia zostaną przedstawione wyniki projektu „OrbiLas“ oraz Instytutu Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT). W pełni automatyczne spawanie laserowe rur w dnach sitowych dla wiązek wymienników ciepła jest bardzo interesującym tematem dla technologii produkcji. Swoje prezentacje dotyczące techniki spawania w układach przenoszenia ciepła zaprezentują między innymi takie firmy jak Daussiny z Holandii i Polysoude z Francji.

Prezentacja opracowania Instututu Technologii Urządzeń (IGT) oraz publikacji „Przyszłość: zdecentralizowane ogrzewanie hal” na pokazie specjalnym poświęconym systemom ogrzewania hal przemysłowych

Po raz pierwszy na targach WTT-Expo zostanie zorganizowany pokaz specjalny systemów ogrzewania hal przemysłowych „Industriehallenheizsysteme“. We współpracy z Federalnym Zrzeszeniem Przedsiębiorstw Branży Gazowniczej i Wodnej - figawa (Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e. V.) oraz Zrzeszeniem Producentów Elementów do Urządzeń Techniki Cieplnej VHB (niem. Verband der Hersteller von Bauelementen für wärmetechnische Anlagen e. V.) zostanie zorganizowana impreza informacyjna, w ramach której Zrzeszenie figawa przedstawi wyniki badań IGT na temat zdecentralizowanych układów ogrzewania hal.

Zrzeszenie figawa realizuje w ramach inicjatywy „Initiative Zukunft Bau“ przy wsparciu Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Budowy Dróg przedsięwzięcie badawcze pod tytułem „Badanie obiektów halowych oraz ich specyficznej struktury dla ukierunkowanego wykorzystania całościowego potencjału zaoszczędzenia energii i ograniczenia emisji w ramach nowelizacji szeregu norm DIN V 18599 / EnEV 2012“.
Realizację badań naukowych w zakresie fizyki budowli zlecono placówce badawczej IGT i uniwersytetowi w Kassel. Opracowanie ma stworzyć podstawy dla prawidłowego audytu energetycznego obiektów halowych, a w szczególności systemów ogrzewania hal. Przeprowadzane badania mają równocześnie na celu określenie potencjału oszczędności energii w Niemczech związanego z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technicznymi w obiektach halowych. Wyniki badań zostaną włączone do prac nad zmianą normy DIN V 18599 i tym samym również do zapowiedzianej na rok 2012 nowelizacji rozporządzenia o poszanowaniu energii.
Również inne wiodące firmy takie jak etapart, Kübler, Nordluft, które były zaangażowane w przedsięwzięcie badawcze figawy oraz firma Sunline potwierdziły swój udział w targach.

„W związku z tym, że po pierwsze odzysk energii cieplnej z powietrza z hal produkcyjnych zawiera znaczny i do tej pory w większości niewykorzystany potencjał, a po drugie w związku z tym, że doszło do zacieśnienia związków pomiędzy producentami odpowiednich urządzeń i systemów grzewczych a producentami zoptymalizowanych pod względem energetycznym instalacji wentylacyjnych, zajęliśmy się tym nadzwyczaj interesującym tematem“ – oświadczył Harald Krüssmann.

Nowi wystawcy zaprezentują się na pokazie specjalistycznym poświęconym wężom przemysłowym
Obok stałych wystawców, takich jak Witzenmann-Speck, również nowi wystawcy tacy jak BOA – Balg und Kompensatoren-Technologie, Dipl. Ing. K. Dietzel i IBK Wiesehahn skorzystają z tego pokazu specjalistycznego jako platformy do prezentacji swojej oferty. Nawiązując do głównego tematu WTT-Expo, czyli urządzeń techniki cieplnej i chłodniczej, w centrum uwagi staną przewody metalowe oraz odpowiednie kompensatory.

Pawilon SWISS i energie-cluster.ch
Osiem szwajcarskich przedsiębiorstw skorzysta z okazji zaprezentowania się w ramach energie-cluster.ch w pawilonie szwajcarskim. Będą to firmy apaco, Bieri Engineering, Franz Giesi, Helbling Ingenieurunternehmung, szkoły wyższe z Lucerny, KASAG, Picatech Huber i Polybloc. Zaprezentują one innowacyjne technologie, systemy i urządzenia, które umożliwiają podwyższenie efektywności energetycznej w odzysku energii cieplnej i elektrycznej.

„Podkreśleniem wyrazistego profilu naszych targów jest energie-cluster.ch oraz pawilon szwajcarski SWISS-Pavillon“, powiedziała Britta Wirtz. „Dowodzi to również, że region południowych Niemiec, a w szczególności region technologiczny Karlsruhe wraz z sąsiadującym z nim rynkiem północnej Francji, stają się coraz bardziej interesującym rynkiem dla producentów urządzeń ze Szwajcarii.“
Prezentacji szwajcarskich producentów urządzeń i agregatów towarzyszyć będzie popołódniowa sesja wykładów.