Od 1999 roku w Katedrze Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej odbywają się seminaria w ramach cyklu "Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja XXI wieku", których inicjatorem i organizatorem jest dr inż. Zenon Bonca. Tego typu cykliczne imprezy o charakterze otwartym, organizowane na terenie uczelni należą do wyjątków.

Spotkania te odbywają się nieregularnie; w roku akademickim jest ich zwykle 6 do 8. Początkowo seminaria były adresowane do studentów profilu energetycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, a głównie studentów studiów magisterskich specjalności "Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne" (jednej z dwóch prowadzonych w Polsce). W miarę upływu czasu udział w tych spotkaniach był coraz bardziej liczny, a ich uczestnikami zaczęli być również studenci z Akademii Morskiej w Gdyni, pracownicy obu uczelni, a także coraz bardziej liczna grupa osób z branży. Obecnie seminaria te to już poważne spotkania o charakterze środowiskowym, włączone do kalendarza imprez organizowanych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej.
Celem nadrzędnym seminariów, poprzez problemowe ustawienie tematyki spotkań, jest przybliżenie najnowszych rozwiązań technicznych oferowanych przez wiodące firmy z branży, a także zwrócenie uwagi na ważne aspekty eksploatacyjne. W trakcie spotkań istnieje możliwość prowadzenia dyskusji, która niejednokrotnie jest dość ożywiona, bowiem na seminarium zapraszani są przedstawiciele firm konkurujących na rynku. Spotkania mają również istotny walor poznawczy aspektów techniki stosowanej przez studentów.
Organizator podkreśla, iż spotkania te nie mają charakteru szkoleń, lecz są próbą stworzenia, a raczej odtworzenia uczelni, jako miejsca dostarczającego wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technicznych w danej dziedzinie.
Poniżej znajduje się zestawienie tematyki wraz z frekwencją podczas kolejnych spotkań.
Zapraszamy na majowe spotkania! Szczegóły poniżej.

Seminaria organizowane w Katedrze Techniki Cieplnej
przez dr inż. Zenona BONCĘ
w ramach cyklu

CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

XXI wieku

Spotkanie I - 14 kwietnia 1999 roku (19 stud. + 7 prac.)
Powiew świeżego powietrza warunkiem dobrego samopoczucia
człowieka.
mgr inż. Grzegorz MADZIĄG
(PM – LUFT Poznań)
Spotkanie II – 5 maja 1999 roku (16 stud. + 7 prac.)
Nowoczesne elementy automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej firm:
FLICA, EBERLE, ELIWELL i ERIE.
mgr inż. Piotr RYCHLIK
(AVICOLD Cieszyn)
Spotkanie III - 12 maja 1999 roku (30 stud. + 5 prac.)
Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni.
inż. Andrzej PACZKOWSKI
(ENA Gdynia)
Spotkanie IV – 2 czerwca 1999 roku (24 stud. + 3 prac.)
Sposoby odzysku ciepła w urządzeniach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych firmy VBW CLIMA ENGINEERING.
mgr inż. Maciej MIKOŁAJCZYK
(VBW CLIMA ENGINEERING Gdynia)

Spotkanie V
– 29 października 1999 roku (26 stud. + 9 prac.)
Wpływ ukształtowania obiegu chłodniczego na zapotrzebowanie
energii urządzeń chłodniczych.
dr inż. Z. R. HUELLE (Niemcy)
(Dr Huelle Energie-Engineering GmbH)

Spotkanie VI
- 1 grudnia 1999 roku (20 stud. + 3 prac.)
Mrożenie kriogeniczne.
mgr Anna SZPURKA
(AGA Gaz Polska Kościan)

Spotkanie VII
- 28 stycznia 2000 roku (17 stud.+ 4 prac.)
Systemy komputerowe ELIWELL w układach chłodniczych.
Pavel DOLEŻEL (Czechy) (INVENSYS STERNBERK)

Spotkanie VIII
- 8 maja 2000 roku (24 stud. + 6 prac.)
Z ekonomią za pan brat w systemach wentylacji mechanicznej.
mgr inż. Grzegorz MADZIĄG
(LEWACO Poznań)

Spotkanie IX
- 8 stycznia 2002 roku (13 stud. + 3 prac.)
Nowoczesne elementy automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej firmy
ELIWELL.
System sterowania i monitorowania pracy instalacji chłodniczych
TELEVIS SYSTEM.
mgr inż. Piotr RYCHLIK
(AVICOLD S.C. Cieszyn)

Spotkanie X
- 9 stycznia 2002 roku (21 stud. + 4 prac.)
WILGOTNOŚĆ – decydujący parametr jakości powietrza
wewnętrznego.
mgr inż. Arkadiusz JATCZAK,
mgr inż. Jarosław WYSOCKI
(TEOMA Warszawa)

Spotkanie XI
- 22 stycznia 2002 roku (14 stud. + 4 prac.)
Elementy nowoczesnej automatyki i armatury chłodniczej firmy
HANSEN.
Wytwornice lodu płynnego „Slurry Ice” oraz płytowe ociekowe
wytwornice wody lodowej i lodu.
mgr inż. Waldemar BOJANOWSKI
(ZTCh Bydgoszcz)

Spotkanie XII
- 5 marca 2002 roku (20 stud. + 5 prac. + 2 osoby z zewn.)
Nowoczesne elementy konwencjonalnej i elektronicznej automatyki
chłodniczej.
System sterowania i monitorowania pracy instalacji chłodniczych
ADAP – KOOL.
mgr inż. Mikołaj KLENKIEWICZ,
mgr inż. Andrzej SZYMANIK
(DANFOSS Grodzisk Mazowiecki)

Spotkanie XIII
- 16 kwietnia 2002 roku (24 stud. + 5 prac. + 6 osób z zewn.)
Przygotowanie wody do systemów chłodzenia i układów
klimatyzacyjnych.
Usuwanie skutków złej jakości wody.
mgr inż. Jan MARJANOWSKI,
mgr inż. Arkadiusz NALIKOWSKI
(UNITEX i MARCOR Gdańsk)

Spotkanie XIV
- 26 listopada 2002 roku (55 osób w tym: 16 stud. + 4 pra. + 35 osób z
zewn.)
Pośrednie i bezpośrednie systemy chłodzenia do współpracy z
centralami klimatyzacyjnymi.
mgr inż. Maciej SOBCZYK
(GEOCLIMA Warszawa)

Spotkanie XV
- 17 grudnia 2002 roku (22 osoby, w tym 10 stud. + 6 prac + 6 osób z zewn.)
Zastosowanie gazów kriogenicznych do chłodzenia i zamrażania w
przemyśle spożywczym.
mgr inż. Łukasz BETLIŃSKI
(LINDE GAZ POLSKA)

Spotkanie XVI
- 14 stycznia 2003 roku (25 osób, w tym 12 stud. + 4 prac. + 9 osób z zewn.)
Klimatyzacja nowoczesnych wielkokubaturowych powierzchni
handlowych i rozrywkowych.
mgr inż. Hubert MĘDREK
(LENNOX Polska)

Spotkanie XVII
- 4 marca 2003 roku (40 osób, w tym 7 prac. ucz. + 3 osoby z zewnątrz)
Układy indukcyjne w nowoczesnych systemach klimatyzacji z
indywidualną regulacją temperatury.
System klimatyzacyjny GOLD
inż. Karol MACH,
mgr inż. Grzegorz MADZIĄG
(PM LUFT LEWACO)

Spotkanie XVIII
– 8 kwietnia 2003 roku
Nowoczesne elementy konwencjonalnej automatyki chłodniczej
mgr inż. Mikołaj KLENKIEWICZ
(Danfoss)

Spotkanie XIX
– 15 kwietnia 2003 roku
FREE COOLING – ekonomiczny system wytwarzania wody
lodowej w instalacjach chłodniczych.
mgr inż. Jarosław WYSOCKI
(TEOMA Warszawa)

Spotkanie XX
13 maja 2003 roku
Nowoczesne sterowniki i systemy monitoringu parametrów w instalacji chłodniczej
mgr inż. Dariusz GAZUREK
(AVICOLD s.c.)
>>> szczegóły (plik doc 41 KB)
Spotkanie XXI 15 maja 2003 roku
Oszczędność energii w systemach klimatyzacji typu split
mgr inż. Łukasz TRZCIŃSKI
(FUJITSU General Limited)
>>> szczegóły (plik doc 42,5 KB)
Spotkanie XXII 20 maja 2003 roku
Nowoczesne dojrzewalnie bananów
mgr inż. Grzegorz MIZERA
(CHIQUITA)
>>> szczegóły (plik doc 43,5 KB)