Znany jest już ramowy program V Sympozjum Naukowo-Technicznego "INSTALACJE BASENOWE".Razem z organizatorem Sympozjum - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zapraszamy na piątą edycję Sympozjum Naukowo-Technicznego pt. "INSTALACJE BASENOWE", które odbędzie się w dniach 23 - 25 lutego 2005 r. w Ustroniu (Beskid Śląski).
Patronat naukowy nad Sympozjum objął Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, natomiast patronat medialny: www.wetylacja.com.pl oraz miesięczniki "INSTAL" i "Kalejdoskop Budowlany".
Obrady rozpoczną się 24 lutego o godz. 900 w sali konferencyjnej D.W. "Orlik" w Ustroniu, a zakończą 25 lutego około godz. 15-tej.
W programie Sympozjum przewidziano wygłoszenie następujących refratów (uwaga: lista referatów nie została jeszce zamknięta):
1. Jacek BOROWIAK: Technologia GRANDERA® - nowa jakość wody w basenach
2. Zbyszko BUJNIEWICZ: Park wodny w Polsce w kontekście wybranych cech obiektu europejskiego
3. Zbyszko BUJNIEWICZ: Niektóre zależności ekonomiczno-architektoniczne w projektowaniu parku wodnego
4. Artur CHOMICZEWSKI, Andrzej WAŁĘGA: Chlor gazowy? czemu nie?
5. Barbara DĄBROWSKA, Marta SPACZYŃSKA, Jarosław BAJER -Właściwości mechaniczne osadów pokoagulacyjnych w złożach filtracyjnych
6. Jolanta DĘBKOWSKA, Janusz JEŻOWIECKI – Oszczędzanie energii cieplnej w obiektach basenowych
7 Janusz JEŻOWIECKI: O mechanicznym usuwaniu zanieczyszczeń z wody basenowej
8 Janusz JEŻOWIECKI, Edmund NOWAKOWSKI: Instalacje ciepłej wody użytkowej w zakładach basenowych i kąpielowych
9. Alan JONES: Aspekty techniczno-eksploatacyjne uzdatniania wody basenowej przy zastosowaniu podchlorynu wapnia i systemu dozowania EASIFLO I i III
10 Andrzej KOLASZEWSKI: Ekonomika odzysku ciepła z powietrza hali basenu w krytej pływalni
11. Lidia KONOPKA: Technologia Skypool
12 Andrzej KOLASZEWSKI: Ekonomika odzysku ciepła z powietrza hali basenu w krytej pływalni
13. Jozef KRI©: Geotermalne vody v zariadeniach na rekreaciu na Slovensku
14. Jozef KRI©: Zdroje geotermalnej energie na Slovensku
15. Sabina KUC: Krajobrazy Bad Blumau
16. Danuta KULCZYCKA, Wojciech DABROWSKI, Krzysztof SŁYSZ: Badania wód popłucznych z basenu w celu określenia możliwości ich utylizacji
17. Anna KWITOWSKA-FORMANOWSKA, Janusz JEŻOWIECKI – Dobór pomp obiegowych wody basenowej
18. Marian B. NANTKA: Energetyczne i ekonomiczne efekty wykorzystania energii słonecznej w budynkach
19. Andrzej PACZKOWSKI: Niekonwencjonalne źródła energii w zastosowaniu obiektów basenowych
20. Andrzej PACZKOWSKI: Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu i wykonawstwie krytych pływalni
21. Andrzej PACZKOWSKI: Monitoring instalacji technicznych na krytych pływalniach – wodotrysk czy niezbędne narzędzie?
22. Ryszard RASIUKIEWICZ: Układanie płytek w nieckach basenowych – systemy krzemianowe
23. Czesław SOKOŁOWSKI: Baseny otwarte
24. Zbigniew WNUKOWICZ: Porównanie urządzeń klimatyzacyjnych stosowanych dla hal besenowych
25. Joanna WYCZARSKA-KOKOT – Jakość basenowych wód popłucznych w aspekcie możliwości ich zagospodarowania
26. Joanna WYCZARSKA-KOKOT, Florian G. PIECHURSKI – Metody, efekty i możliwości modernizacji systemów uzdatniania wody basenowej
27. Robert ZAMAJSKI: Technika UV w obiektach basenowych
Do udziału w sympozjum zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców oraz producentów i eksploatatorów związanych z problematyką instalacji basenowych.
Szczegóły nt. Sympozjum, w tym informacje o kosztach uczestnictwa, znajdziesz tutaj

Patronat medialny: