Seminaria szkoleniowe i wystawa producentów FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA to największa w Polsce specjalistyczna ekspozycja prezentująca wyłącznie technikę wentylacyjną i klimatyzacyjną. Piąta edycja FORUM odbędzie się w dniach 20-21 marca 2007 roku.


Piąta edycja FORUM WENTYLACJA, czyli specjalistyczna wystawa producentów i wykonawców systemów wentylacji i klimatyzacji, której towarzyszy dwudniowy cykl seminariów szkoleniowych skierowanych do projektantów, instalatorów oraz użytkowników instalacji, odbędzie się w dniach 20-21 marca 2007 r. w Warszawie (Centrum Kongresowe "Gromada"). FORUM w 2007 roku po raz drugi towarzyszyć będzie SALON KLIMATYZACJA – wystawa, na której swoją ofertę prezentują dostawcy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja - zrzeszenie osób związanych z branżą wentylacyjną.
Seminaria odbywające się podczas FORUM prowadzą doświadczeni specjaliści reprezentujący uczelnie, instytucje i przedsiębiorstwa specjalizujące się w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji. Cykl seminariów szkoleniowych podczas FORUM skierowany jest do projektantów, instalatorów oraz użytkowników instalacji. Tematyka seminariów najczęściej obejmuje omówienie zmian w przepisach i zagadnień związanych z projektowaniem instalacji. Podczas wykładów można też zapoznać się z nowymi technologiami i praktycznymi zagadnieniami montażu i eksploatacji instalacji.
Jak co roku odwiedzający FORUM i SALONU wystawę oraz seminaria będą mogli zdobyć wartościowe nagrody, a osoby głosujące w Konkursie na najciekawszy produkt wylosować atrakcyjne upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog wystawców (drukowany i na płycie CD), materiały informacyjne oraz najnowsze wydanie branżowego biuletynu "Cyrkulacje".
Prognozy wskazują, że edycja FORUM w 2007 roku będzie rekordowa pod względem liczby wystawców i zwiedzających. FORUM jest spotkaniem, na które licznie przybywają specjaliści z branży. Wśród zwiedzających dominują projektanci (25%), instalatorzy, produceni i handlowcy branżowi oraz wszelkiego typu specjaliści zajmujący się zagadnieniami wentylacji i klimatyzacji.

Rys. 1 Grupy zawodowe uczestniczące w Forum Wentylacja 2006
Źródło: SPW

Taki przekrój zawodowy zwiedzających cenią wystawcy, w większości pozytywnie oceniający udział w tej imprezie. Niektórzy z nich zaprezentują swoją ofertę na stoisku FORUM już po raz piąty.Rys. 2, 3, 4 Opinie wystawców Forum Wentylacja 2006 dotyczące zwiedzających
Źródło: sonda SPW

Liczba wystawów i zwiedzających FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA stale rośnie, co ma niebagatelne znaczenie w czasie, kiedy niektóre podobne przedsięwzięcia targowe w Polsce mają poważne kłopoty ze zdobyciem odpowiedniej ich liczby.

Rys. 5 Liczba wystawców Forum Wentylacja 2006
Źródło: SPW


Rys. 6 Liczba zwiedzających Forum Wentylacja 2006
Źródło: SPW

Poważnego wsparcia medialnego udzielaja FORUM WENTYLACJA pisma techniczne liczące się na rynku branżowym takie jak "Chłodnictwo&Klimatyzacja", "INSTAL", "Kominiarz Polski", "Polski Instalator", "Rynek Istalacyjny" i "Systemy Instlacyjne" oraz portale internetowe: e-instalacje.pl, eer.pl oraz nasz serwis wentylacja.com.pl.
Jak dowiedzieliśmy się od Organizatorów pierwsi producenci urządzeń i systemów wentylacyjnych zadeklarowali już uczestnictwo w FORUM 2007 w charakterze wystawców.
Aktualne informacje o programie i warunkach uczestnictwa FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2007 wkrótce ukażą się na stronach www.forumwentylacja.pl i www.salonklimatyzacja.pl.

Serdecznie zapraszamy projektantów, wykonawców, producentów, dostawców oraz odbiorców systemów wentylacji i klimatyzacji w marcu do Warszawy na V FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA!


FORUM WENTYLACJA to specjalistyczne targi producentów urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych połączone z dwudniowym cyklem seminariów szkoleniowych. Pierwsze FORUM WENTYLACJA Stowarzyszenie Polska Wentylacja (www.wentylacja.org.pl) zorganizowało w 2003 roku. Od tamtej pory projektanci i firmy związane z branżą HVAC co rok spotykają się w Warszawie. FORUM jest okazją do zdobycia informacji, poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów o współcześnie stosowanych technologiach w szeroko rozumianej technice powietrza, a także nawiązania kontaktów handlowych. W roku 2006 FORUM poszerzono o wystawę techniki klimatyzacyjnej SALON KLIMATYZACJA.


Komentarze