...na XV Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO, ZDROWIE", która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2004 r. w Zakopanem-Kościelisku.


Problematyka XV Konferencji obejmuje 8 tematów:
• Komfort budynków w świetle wymagań norm i przepisów
• Racjonalizacja procesów wentylacyjnych i cieplnych w budynkach
• Nowoczesne urządzenia grzewcze i wentylacyjne
• Pomiary, sterowanie, monitoring parametrów powietrza i szkodliwych domieszek powietrza
• Wpływ parametrów powietrza wewnętrznego (wilgotność, temperatura, ruch powietrza, ilość tlenu) na funkcjonowanie organizmu człowieka
• Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zagrożenie prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka
• Odnawialne źródła energii
• Techniczne i ekonomiczne aspekty przedsięwzięć modernizacyjnych oraz źródła ich finansowania
XV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna w porównaniu z dotychczasowymi czternastoma konferencjami - poszerza swój zakres tematyczny o ważną płaszczyznę, którą jest zdrowie ludzkie w aspekcie zadań i funkcjonowania wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa.
Wykaz zgłoszonych referatów i ich autorów:
1. Adamski M., dr inż., Politechnika Białostocka: Pole prędkości w rekuperatorze spiralnym
2. Anisimov S., prof. dr hab. inż., Politechnika Koszalińska; Żuchowicki J., mgr inż., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie: Analiza możliwości podwyższania skuteczności procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą parowania
3. Besler G. J., prof. dr inż., Besler M., dr inż., Politechnika Wrocławska: Mikroklimat pomieszczeń – kierunki badań i prognozy rozwoju
4. Besler G. J., prof. dr inż., Schwitalla A., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Ocena opłacalności regeneracji gruntowych wymienników ciepła i masy
5. Bieda W., prof. dr hab. inż., Radoń J., dr inż., Koźbiał M., dr inż., Akademia Rolnicza, Kraków: Koncepcja i wstępne wyniki badań rekuperatora do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z ogrzewanych budynków inwentarskich
6. Chuchacz E., mgr inż.:Pnącza – rośliny energetyczne /latem chłodzą – zimą grzeją/
7. Czerski G., mgr inż., Strugała A., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza w Krakowie: Układy wentylacyjny i odprowadzania spalin a bezpieczeństwo użytkowników pomieszczeń z urządzeniami gazowymi
8. Foit H., dr inż., Gliński H., dr inż., Politechnika Śląska: Wybrane efekty zastosowania niskoegzergetycznych układów zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych
9. Fortuna S., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Wyznaczanie pól prędkości i zasięgu strumienia za nawiewnikiem osiowo−promieniowym dalekiego zasięgu
10. Fortuna S., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Wyznaczanie współczynników strat nawiewnika dla strumienia pionowego, poziomego i pionowo−poziomego
11. Fortuna S., dr inż., Wojciechowski J., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Sposoby wytwarzania sztucznego ciągu w instalacji wentylacyjnej budynku mieszkalnego przy zaniku grawitacji
12. Giełżecki J., dr inż., Siudek M., dr inż., Piórecki J., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Zastosowanie złoża kamiennego w klimatyzacji obiektów mieszkalnych
13. Gliński M., mgr inż., Benczek K., dr., Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach
14. Górski J., prof. dr hab. inż., Politechnika Rzeszowska: Kryteria doboru czynników chłodniczych w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła
15. Grabarczyk S., dr inż., Politechnika Warszawska: Pomiary zużycia energii cieplnej w obiektach szklarniowych z aktywnymi osłonami energooszczędnymi
16. Grzegorczyk A., dr inż., Pełech A., dr inż., Sompoliński M., mgr inż., Szczęśniak S., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Klimatyzacja Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
17. Gumuła S., prof. dr hab. inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Czy musimy korzystać z odnawialnych źródeł energii?
18. Gumuła S., prof. dr hab. inż., Piaskowska M., mgr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Wiatr jako źródło energii. Analiza ekonomiczna.
19. Gumuła S., prof. dr hab. inż., Taler D., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków; Sobota T., dr inż., Politechnika Krakowska: Badania przepływowo−cieplne krzyżowo−prądowego wymiennika ciepła o powierzchni rozwiniętej
20. Gvozdkov A., dr inż., Volgogradski Państwowy Architektoniczno−Budowlany Uniwersytet, Rosja: Przebieg procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
21. Hopkowicz M., prof. dr hab. inż., Machowska D., dr inż., Politechnika Krakowska: „Chłodne” promieniowanie okien, a komfort cieplny
22. Hopkowicz M., prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska; Mikałajewski J., mgr inż., Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Oddział Gliwice: Zatrucie czadem w mieszkaniach socjalnych. Analiza przypadku
23. Hopkowicz M., prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska; Mikałajewski J., mgr inż., Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Oddział Gliwice: Badanie szczelności mieszkań metodą podciśnieniową w aspekcie niepełnego spalania gazu w GGWP
24. Jeżowiecki J., prof. dr hab. inż., Dutkiewicz E., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Wstępne określanie współczynnika kątowego promieniowania w systemach ogrzewania promiennika podczerwieni
25. Jeżowiecki J., prof. dr hab. inż., Dutkiewicz E., mgr inż., Politechnika Wrocławska: O komforcie cieplnym stwarzanym przez ogrzewanie gazowymi promiennikami podczerwieni
26. Jeżowiecki J., prof. dr hab. inż., Pleśniarska A., mgr inż., Englart S., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Wstępne wyniki badań wykorzystania złoża fontannowego w komorze klimatyzacyjnej
27. Jeżowiecki J., prof. dr hab. inż., Słupiński M., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Próba biernego wykorzystania energii słońca i wiatru w budownictwie jednorodzinnym
28. Kandefer S., prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska: Wykorzystanie biomasy i odpadów w małej energetyce cieplnej
29. Kandefer S., prof. dr hab. inż., Chrupek S., mgr inż., Politechnika Krakowska: Spalanie osadów ściekowych
30. Kandefer S., prof. dr hab. inż., Olek M., mgr inż., Politechnika Krakowska: Wykorzystanie odpadów komunalnych i mięsnych jako paliw zastępczych
31. Krzyżaniak G., dr inż., Politechnika Poznańska: Praca pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej przy zasilaniu z różnych źródeł ciepła
32. Kukuczka A., dr inż., Zakład Ekspertyz Projektów i Usług Technicznych, Katowice: Okoliczności powstania śmiertelnej atmosfery w łazienkach z kabiną prysznicową
33. Kukuczka A., dr inż., Kukuczka−Polak H., inż., Zakład Ekspertyz Projektów i Usług Technicznych, Katowice: Czynniki decydujące o sprawności wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych w budownictwie mieszkaniowym
34. Kukuczka A., dr inż., Zakład Ekspertyz Projektów i Usług Technicznych, Katowice; Barabasz W., prof. dr hab., Akademia Rolnicza, Kraków: Wpływ wentylacji i ogrzewania mieszkań na powstawanie i rozwój grzybów domowych oraz profilaktyka grzybowa w pomieszczeniach mieszkalnych
35. Kukuczka A., dr inż., Naturski H., mgr inż., Zakład Ekspertyz Projektów i Usług Technicznych, Katowice: Wpływ atmosfery zewnętrznej na skuteczność wentylacji mechanicznej w budownictwie mieszkaniowym
36. Kukuczka A., dr inż., Zakład Ekspertyz Projektów i Usług Technicznych, Katowice; Wachnicki C., mgr inż., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa: Wpływ technicznej sprawności instalacji gazowej na stan bezpieczeństwa użytkowników pomieszczeń z urządzeniami gazowymi
37. Maludziński B., dr inż., Politechnika Krakowska: Ekonomiczne i użytkowe aspekty przygotowywania ciepłej wody użytkowej
38. Mierzwiński S., prof. dr hab. inż., Knapek K., mgr inż., Politechnika Śląska: Technologia formowania przepływów wentylacji
39. Műller J., dr inż., Politechnika Krakowska: Poprawa efektywności pomp ciepła i klimatyzatorów – badania laboratoryjne
40. Nantka B. M., prof. dr hab. inż., Kozicki J., mgr inż., Politechnika Śląska: Stężenie dwutlenku i tlenku węgla w typowych mieszkaniach z wentylacją naturalną
41. Nantka B. M., prof. dr hab. inż., Krzak L., mgr inż., Politechnika Śląska: Wspomaganie solarne budynków z przydomowymi basenami kąpielowymi
42. Norwisz J., prof. dr hab. inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków, Panek D. A., dr inż., Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa: Wprowadzenie w Polsce Dyrektywy 2002/91/EU w sprawie jakości energetycznej budynków
43. Obtułowicz K., prof. dr hab. med., Porębski G., lek. med., Myszkowska D., mgr farm. UJ w Krakowie, Collegium Medicum: Aeromonitoring w diagnostyce alergii środowiskowej
44. Pach J., prof. dr hab., Targosz D., dr biologii, UJ w Krakowie, Collegium Medicum: Zespół wielorakiej wrażliwości chemicznej /Multiple chemical sensitivty syndrome/
45. Pach J., prof. dr hab., Targosz D., dr biologii, UJ w Krakowie, Collegium Medicum: Wpływ zanieczyszczeń powietrza tlenkiem węgla na zdrowie człowieka
46. Piaskowska M., mgr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Czas i warunki eksploatacji filtra jako elementy oceny jakości jego pracy
47. Piaskowska M., mgr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Wytwarzanie ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii
48. Pokorski J., dr med., UJ w Krakowie, Collegium Medicum: Parametry powietrza wewnętrznego a samopoczucie i funkcjonowanie pracowników wykonujących różne typy pracy
49. Przedróżny E., dr inż., Politechnika Wrocławska: Jednoprzewodowe wielostrefowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne ze stałymi i zmiennymi strumieniami powietrza
50. Przedróżny E., dr inż., Ruszel F., dr inż., Politechnika Wrocławska: Wpływ parametrów wody grzewczej i chłodniczej na procesy uzdatniania powietrza w wentylokonwektorach
51. Przedróżny E., dr inż., Sompoliński M., mgr inż., Szczęśniak S., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Ograniczenia w stosowaniu jednoprzewodowych wielostrefowych urządzeń wentylacyjnych
52. Przedróżny E., dr inż., Zając A., Politechnika Wrocławska: Centralne urządzenia klimatyzacyjne ze stałymi strumieniami powietrza pracowni komputerowych
53. Przedróżny E., dr inż., Żarowska A., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Rozpływy powietrza pierwotnego w urządzeniach klimatyzacyjnych z wentylokonwektrami przy zmiennych charakterystykach instalacji
54. Sacharczuk J., mgr inż., Műller J., dr inż., Politechnika Krakowska: Wpływ wybranych parametrów technicznych kolektorów słonecznych na efektywność energetyczną układu grzewczego
55. Sikorska−Bączek., dr inż., Maczek K., prof. zw. dr hab. inż., Schnotale J., dr hab. inż., Politechnika Krakowska: Ograniczenie emisji destrukcyjnych czynników ziębniczych oraz CO2 przez stosowanie absorpcyjnych urządzeń ziębniczych do klimatyzacji
56. Sompoliński M., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Badanie półwalcowych nawiewników fotelowych
57. Strąk T., mgr inż., PPHU TAWIMEX, Spółka z o.o., Kraków, Jaszczur T., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Minimalizacja nakładów energetycznych w instalacji klimatyzacji poprzez odpowiednie sterowanie stosunkiem recyrkulacji powietrza w centralnej nawiewnej
58. Strąk T., mgr inż., PPHU TAWIMEX, Spółka z o.o., Kraków, Szewczyk W., dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków: Analiza techniczno−ekonomiczna rozwiązań systemu wentylacji z chłodzeniem dla zespołu pomieszczeń o zmiennym zapotrzebowaniu powietrza i chłodu
59. Szczęśniak S., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Kształt i zasięg strugi w funkcji geometrii nawiewników pierścieniowych
60. Szul−Adamska A., dr inż., Politechnika Krakowska: Zastosowanie wielostrefowego modelu obliczeniowego obiektu dla wyznaczania zapotrzebowania energii cieplnej do ogrzewania na przykładzie budynków typu Żerań
61. Śnieżyk R., dr inż., Politechnika Wrocławska: Modernizacja ogrzewania szpitala metodą ESCO
62. Taler J., prof. dr hab. inż., Sobota T., dr inż., Cebula A., mgr inż., Politechnika Krakowska: Eksperymentalno−numeryczne wyznaczanie przestrzennego rozkładu współczynników wnikania ciepła przy poprzecznym opływie rur membranowych
63. Wojtas K., dr inż., Skrzyniowska D., dr inż., Műller J., dr inż., Politechnika Krakowska: Problemy projektowania instalacji klimatyzacyjnej dla obiektu biurowego
Więcej nt. Konferencji: >>>zobacz

Komitet Organizacyjny:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie
ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków
tel./fax (012) 422 26 98 pon.-czw. 10.30 - 14.00
tel. (012) 422 47 22 w. 28
e-mail: biuro@pzits.krakow.pl
internet: www.pzits.krakow.pl

Patronat medialny: