Nowe unijne przepisy dotyczące minimalnej sprawnosci (np. DIN EN 13779. EuP, Enem, ( Niemiecka Ustawa o Oszczędności Energii), EPBD, itp.) wymagają znaczących redukcji zużycia energii w wentylacji i klimatyzacji. W związku z tym od połowy roku 2009 Ziehl-Abegg będzie w standardzie używać silników EFF1.
Silniki EFF1 w porównianiu z EFF2, oferują zwiększenie sprawności aż do 10%.
Podsumowując koszty eksploatacji systemów wentylacyjnych na przestrzeni 10 lat, ponad 90% kosztów to zużycie energii elektrycznej. Używając oszczędzających energię silników EFF1 straty energii zostają zredukowane a w konsekwencji oszczędność kosztów energii wzrasta do 30% (w porównaniu z silnikami EFF2).
Przy cenie prądu 0,11 EUR/kWh, silnik czterobiegunowy 7,5 kW EFF1, w porównaniu z EFF2, potrafi oszczędzić 34 EUR na 1000 godzin pracy. Przy ciągłej pracy wentylatora można oszczędzić niemal 300 EUR w ciągu roku!
Nowe unijne przepisy dotyczące minimalnej sprawnosci (np. DIN EN 13779. EuP, Enem, Niemiecka Ustawa o Oszczędności Energii, EPBD, itp.) wymagają znaczących redukcji zużycia energii w wentylacji i klimatyzacji. Przypuszcza się, że od roku 2012 Unia Europejska w wyniku dyrektywy WuP wprowadzi ograniczenia wydajnościowe dla takich silników. Oznacza to, że w nowych zakładach w całej Europie wolno będzie montować wyłącznie silniki oszczędzające energię.

Począwszy od połowy roku 2009 Ziehl-Abegg będzie w standardzie używać silników EFF1.
Klasa EFF1 dostępna będzie bez długoterminowych czasów oczekiwania na dostawę oraz za kwotę tylko minimalnie wyższą od ceny za wentylator z silnikiem w klasie EFF2.
Ponadto oprócz oszczędności kosztów, co sprawi radość użytkownikom, również środowisko naturalne może bardzo wiele zyskać poprzez zredukowany pobór energii. Przy około 160.000 kWh mocy potrzebnej dla zasilenia silników w ciągu roku, użycie silników EFF1 pozwoli zapobiec emisji aż 20.000 ton CO2 do atmosfery!!!