Airgenic AS jest wiodącą na świecie norweską firmą produkującą profesjonalne systemy oczyszczania i jonizacji powietrza za pomocą aktywnego tlenu. Produkty i metody Airgenic AS bazują na zasadach odkrytych przez Alberta Einsteina, który już ponad 100 lat temu opracował i udowodnił teorię o pozytywnym oddziaływaniu zjonizowanego powietrza na wszystko, co żywe, między innymi na człowieka.

Firma Airgenic AS c.d.
W roku 2000 nastąpiła fuzja firmy Airgenic AS z niemiecką firmą Bioklimatik Gmbh, zajmującą się od 30 lat produkcją bioklimatycznych systemów sterylizacji powietrza.
Siedziba firmy Airgenic AS mieści się w Lysaker w Oslo, a zakłady produkcyjne w Düsseldorfie w Niemczech oraz Narviku w Norwegii. W Narwiku znajduje się również centralne laboratorium rozwoju produktów.

Jak to się dzieje w środowisku naturalnym?

W środowisku naturalnym słońce, woda, wiatr, drzewa i inne rośliny uwalniają energię, która w sposób ciągły rozbija cząsteczki tlenu w elektrycznie naładowane grupy atomów. Początkowo, każdy atom składa się z 8 protonów, 8 elektronów i neutronów. W naturalnych procesach elektrofizycznych cząsteczka tlenu rozdziela się: niektóre atomy oddają jeden lub więcej elektronów tworząc jony dodatnie, podczas gdy inne wychwytują jeden lub więcej elektronów i tworzą jony ujemne. Zróżnicowane ładunki jonów przyciągają je do siebie i powodują tworzenie nowej naładowanej elektrycznie cząstki. Elektrofizyczny proces jonizacji w środowisku naturalnym zachodzi cały czas i jest bardzo istotny dla naszej egzystencji, ponieważ zapewnia powietrze bogate w energię oraz zdolne oczyszczać i neutralizować otaczające nas powietrze z bakterii, grzybów, pleśni, gazów, zanieczyszczeń itp.

Ogólny opis procesu

Aktywny tlen znajdujący się w powietrzu utlenia oraz niszczy gazy i nieprzyjemne zapachy. Proces ten jest nieodwracalny, gazy i zapachy są trwale niszczone. Elektrycznie naładowany tlen tworzy grupy tlenowe, które przyciągają, neutralizują oraz usuwają cząstki kurzu i pyłki z powietrza. Tlen niszczy błony komórkowe bakterii, grzybów czy zarodników pleśni, zabija, zapobiega powstawaniu, rozwojowi i wzrostowi ich nowych form. Przy okazji proces ten powoduje tworzenie w środowisku naturalnym jonowo zrównoważonego powietrza, bogatego w energię i aktywny tlen. Średni stosunek dodatnich i ujemnych jonów powietrznych w przyrodzie wynosi 1:1. W powietrzu górskim zazwyczaj istnieje ponad 1500 jonów ujemnych w każdym centymetrze sześciennym, natomiast w zanieczyszczonym pomieszczeniu produkcyjnym poziom ten drastycznie zmniejsza się nawet do 50 - 300 jonów/cm3. Ujemne jony powietrza niezbędne są do naszego dobrego samopoczucia. Badania naukowe wielokrotnie wykazały, że brak jonów w powietrzu, w którym przebywamy i którym oddychamy, bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie i jest przyczyną wszelkiego rodzaju infekcji takich jak katar, grypa, przeziębienie i inne. Obliczono, że w pomieszczeniach, gdzie zainstalowano systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, 80-90% powietrza jest wtórnie zanieczyszczane, z powodu dużej ilości zanieczyszczeń zatrzymującej się w nie oczyszczanych urządzeniach i kanałach powietrznych.

Czyste powietrze w pomieszczeniu zamkniętym

Głównym problemem wielu firm jest fakt, iż naturalny proces jonizacji powietrza zachodzi w środowisku naturalnym, poza pomieszczeniem produkcyjnym. Powietrze wewnątrz pomieszczeń szybko staje się niezdolne do oczyszczenia i odnowy. W przemyśle mleczarskim, rybnym, mięsnym, przetwórstwa drobiu i innych produktów spożywczych istotne jest, aby powietrze było oczyszczone, ponieważ powietrze wewnętrzne szybko staje się nośnikiem znacznych ilości bakterii, które mogą skazić produkt. Nawet w przypadku stosowania najbardziej surowych zasad higieny, powietrze z instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, jeżeli nie jest prawidłowo i stale oczyszczane, będzie zawierać duże ilości zanieczyszczeń. Dlatego optymalnym rozwiązaniem dla higienicznego procesu produkcji jest stosowanie urządzeń jonizujących powietrze w systemach wentylacyjnych i pomieszczeniach produkcyjnych.

Sterylizatory Powietrza Airgenic

Sterylizatory powietrza Airgenic dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii naśladują procesy jonizacji powietrza zachodzące w środowisku naturalnym.
System jonizacji we wszystkich typach sterylizatorów firmy Airgenic jest oparty na identycznej metodzie. W każdym z urządzeń zastosowano te same elementy jonizujące (tzw. rury koronne) oraz taki sam układ elektroniczny, który odpowiada za proces jonizacji. Urządzenia w zależności od miejsca przeznaczenia i kubatury pomieszczeń różnią się ilością rur koronnych rodzajem obudowy oraz wyposażeniem dodatkowym.
W jonizatorach Airgenic powietrze zostaje naładowane elektrycznie przepływając wokół najniższym wydatku energii, samorzutnie utlenia nieprzyjemne zapachy i natychmiast zmniejsza zawartość grzybów, pleśni oraz wszelakich drobnoustrojów chorobotwórczych w powietrzu. Ponadto drobne pyły i inne części lotne w skutek działania ładunków statycznych łączą się w większe całości a następnie z powodu zwiększonej masy i objętości opadają ułatwiając ich odfiltrowanie.
W przemyśle przetwórstwa spożywczego powietrze wewnątrz pomieszczeń szybko staje się nośnikiem znacznych ilości bakterii. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń optymalnym rozwiązaniem dla higienicznego procesu produkcji jest stosowanie urządzeń jonizujących powietrze w systemach wentylacyjnych oraz pomieszczeniach produkcyjnych.
Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie opisywano zagrożenia dla zdrowia a nawet życia ludzi, jakie niosą ze sobą nieprawidłowo eksploatowane (nieczyszczone) lub źle zabezpieczone instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne. Dlatego bardzo ważnym jest w szczególności na etapie projektowania zwrócenie uwagi na profilaktykę tych zagrożeń.
Jonizator powietrza w zależności od miejsca montażu może zabezpieczyć czystość pomieszczenia w którym jest zainstalowany lub mikrobiologiczną czystość urządzeń oraz kanałów wentylacyjnych.
Jeśli jonizator zamontujemy na czerpni powietrza zaraz za wstępnym filtrem dodatkowo możemy zyskać na zmniejszeniu częstotliwości wymiany filtrów oraz na rzadszym okresowym czyszczeniu urządzeń i kanałów wentylacyjnych.1. Rurka koronna Aigenic
2. Ulot
3. Energia
4. Molekuła tlenu O2
5. Dysocjacja O2 molekuł w atomy tlenu z podwyższoną energią
6. Zapachy organiczne
7. Proces utlenienia tlenu (reakcja 1/1000 s)
8. Jony powietrza – powiązane atomy z podwyższoną energią; dodatnie lub ujemne jony (reakcja 2 s)
9. Łączenia jonów i innych molekuł (reakcja 12 s), sterylizacja pomieszczenia
10. Krzepliwość cząstek powietrznych (dym, bakterie, wirusy, itp.), zawieszone w powietrzu cząsteczki pozostają w filtrze
11. Proces rozrywania membran mikroorganizmów wewnątrz urządzenia
12. Formowanie O3 przy regulowaniu wysokiej częstotliwości (reakcja 5-10 godzin), uboczny efekt sterylizacji
Obszar zastosowań Sterylizatorów Powietrza Airgenic
• wszelkie pomieszczenia gdzie konieczna jest redukcja lub wyeliminowanie bakterii, grzybów, pleśni, wirusów, etylenu oraz utrzymanie wysokiej klasy czystości powietrza,
• instalacje klimatyzacyjno – wentylacyjne,
• pomieszczenia o podwyższonym poziomie nieprzyjemnych zapachów,
• itp.
Przemysł mięsny:
• chłodnie dla mięs i wędlin, rozmrażalnie,
• pomieszczenia do marynowania mięs, dojrzewalnie i przechowalnie suszonych kiełbas i szynek,
• hale rozbiórki mięsa, hale produkcyjne i pakowania.
Przemysł mleczarski, przetwórstwa rybnego, owoców i warzyw:
• hale produkcyjne, linie napełniające, hale pakowania produktów,
• magazyny produktów i opakowań.
Piekarnie:
• linie do schładzania pieczywa, pomieszczenia do pakowania produktów,
• magazyny półproduktów i wyrobów cukierniczych.
Supermarkety i sklepy rzeźnicze:
• chłodnie sklepowe i lady chłodnicze na mięsa, owoce, jarzyny, ryby, sery, sałatki, dania gotowe,
• pomieszczenia do marynowania mięs, przygotowania produktów świeżych,
• pomieszczenia sklepowe, salony sprzedaży.
Biura, hotele, restauracje, mieszkania, szpitale, gabinety lekarskie i laboratoria:
• likwidacja bakterii, wirusów, znaczna poprawa samopoczucia, a nawet zdrowia ludzi,
• oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach dla gości i salach konferencyjnych,
• neutralizacja zapachów w miejscu składowania odpadków.
Hodowla zwierząt:
• hodowla zwierząt dla celów medycznych,
• hodowla drobiu, trzody, bydła,
• gabinety weterynaryjne.
Podstawowe zalety stosowania Sterylizatorów Powietrza Airgenic:
• zabezpieczenie instalacji wentylacyjnych przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi,
• redukcja lub wyeliminowanie bakterii, grzybów, pleśni, wirusów oraz utrzymanie wysokiej klasy czystości powietrza przy niewielkich nakładach finansowych, przykładowo:
- 80-100% redukcja całkowitej ilości bakterii,
- 80-100% redukcja Listeria, E-coli i Salmonella,
- 80-100% redukcja bakterii tlenowych,
- 80-100% redukcja występujących grzybów i pleśni,

(opisane wyniki wielokrotnie potwierdzono badaniami przeprowadzonymi przez użytkowników oraz niezależne laboratoria w wielu krajach),

• redukcja (80 do 100%) nieprzyjemnych zapachów, poprawa jakości produktów,
• wydłużenie okresu przydatności do spożycia produktów świeżych,
• możliwość podwyższenia minimalnej temperatury na halach produkcyjnych w chłodniach i przechowalniach (obniżenie kosztów energii = redukcja kosztów magazynowania),
• przyspieszenie procesu oraz stworzenie doskonałych warunków do dojrzewania mięs i powstawania aromatu suszonych kiełbas i szynek,
• zapobieganie powstawania infekcji oraz utraty aromatu z powodu ataków pleśni w przechowywanych produktach żywnościowych,
• pozytywne oddziaływanie na człowieka,
• sterylizator utlenia membranę komórki podczas jej podziału, nie jest szkodliwy dla człowieka gdyż nie promieniuje, jest to duża przewaga w stosunku do urządzeń z promiennikiem ultrafioletowym czy gamma,
• bardzo wysoka odporność na wilgoć i korozję,
• minimalne koszty eksploatacji urządzeń,
• prostota obsługi i bezawaryjna praca.
Skutki zanieczyszczenia są o wiele droższe niż zapobieganie im
Laboratorium Sorensen wykonało badania powietrza w pomieszczeniu gdzie zainstalowano urządzenia do sterylizacji powietrza firmy Airgenic. Celem testu było sprawdzenie skuteczności działania jonizatora. Test przeprowadzono w komorze chłodniczej przy temperaturze -4ºC i wilgotności 85%. Materiał do badań pobrano z powierzchni elementów znajdujących się w pomieszczeniu: stali nierdzewnej oraz polietylenowych płyt i pasów. Próbki pobierano w określonych odstępach czasowych przy wyłączonym jonizatorze oraz podczas jego pracy. Zestawienie wyników przedstawiono na rysunku nr 1.


Rys. 1 Badania oczyszczania powietrza za pomocą Air-Sterilizers
Air-Sterilizers – wyłączony (kolor czerwony)
Air-Sterilizers – włączony (kolor żółty)

Urządzenia Airgenic – podstawowe modele
• Przenośne urządzenia do sterylizacji powietrza - typ TX, MX,
• Urządzenia do sterylizacji powietrza przeznaczone do montażu na suficie - typ CX i AIR,
• Urządzenia do sterylizacji powietrza przeznaczone do montażu w kanałach wentylacyjnych - typ DX.

Tabela 1: Tabela wstępnej klasyfikacji podstawowych modeli sterylizatorów Airgenic

Opis tabeli - Stopień oczyszczania powietrza (1-5):

1
Biura, szpitale, placówki medyczne, laboratoria, poczekalnie, szkoły, przedszkola, domy prywatne itp.

2
Pomieszczenia socjalne, szatnie, sklepy, hotele, restauracje, kawiarnie, kuchnie itp.

3
Hale produkcyjne i procesowe do obróbki mięsa, ryby, produktów mlecznych, pieczywa, pomieszczenia cięcia i pakowania, ośrodki fitness, szpitale (pomieszczenia specjalne), sklepy mięsne, rybne, z nabiałem, działy spożywcze w supermarketach itp.

4
Chłodnie mięsa i ryb, magazyny serów, chleba itp.; dojrzewalnie kiełbas i szynek, rozmrażalnie itp.

5
Hodowla zwierząt, stajnie, składowisko i przerób odpadów, toalety, prosektoria, specjalne oczyszczające wentylatory itp.
Doboru najbardziej odpowiedniego modelu jonizatora z reguły dokonują przedstawiciele firmy Airgenic na podstawie otrzymanych informacji oraz przy pomocy specjalnie opracowywanego programu komputerowego.
Jednakże dla ogólnej orientacji została opracowana tabela wstępnej klasyfikacji urządzeń gdzie przyjęto standardowo dla każdego urządzenia 7 krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu w przeciągu 1 godziny przy względnej wilgotności 40-65%. Skuteczność działania Sterylizatorów powietrza zależy od prawidłowego doboru wielkości i rozmieszczenia urządzeń oraz od rozprowadzenia powietrza przez funkcjonujący system wentylacji.
Średni czas życia rury koronnej to 12 – 14 miesięcy nieprzerwanej pracy. Białe zaciemnienie wskazuje na obniżenie sprawności rury i mogą sugerować przestawienie regulatora na wyższy poziom. Standardowo pracę sterylizatora rozpoczynamy od poziomu 3, stopniowo zwiększając do poziomu 8.
Podczas okresowych przeglądów urządzenia zaleca się kontrolę stanu techniczny rur koronnych. W przypadku nadmiernego zabrudzenia rury po uprzednim zdemontowaniu ostrożnie czyścimy za pomocą delikatnej szczotki i alkoholu.

Przykładowy schemat pracy systemu sterylizacji powietrza Airgenic z zastosowaniem urządzeń typ DX:
1. Pomieszczenie
2. Jonizowane powietrze
3. System wentylacji
4. Jonizator
5. Filtr
6. Wentylator
7. Filtr
8. Wentylator
9. Jonizator
Przykładowe typy urządzeń AirgenicUrządzenia typ DX przeznaczone do montażu w kanałach wentylacyjnych

Dobór urządzeń zależy od kubatury i klasyfikacji pomieszczenia oraz założonych w projekcie krotności wymian powietrza. Przy doborze jonizatorów montowanych w kanałach wentylacyjnych zalecane jest zastosowanie, co najmniej dwóch urządzeń. Pierwsze urządzenie o wielkości około 2/3 mocy całkowitej montujemy na czerpni, zaraz za filtrem wstępnym, natomiast pozostałe 1/3 mocy montowane jest w kanale doprowadzającym powietrze do pomieszczenia. Takie zastosowanie podziału mocy jonizatorów ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie elementów centrali i kanałów wentylacyjnych przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi oraz daje możliwości zróżnicowania intensywności jonizacji powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.
Jonizatory typ DX w zależności od warunków zabudowy oraz wymagań projektu mogą być wyposażone w indywidualny układ sterujący poszczególnym urządzeniem lub w regulatory typ IR 120 mogące sterować kilkoma urządzeniami jednocześnie.
Dane techniczne modelu DX1800-F9:
- pobór mocy: 65 W
- kubatura: 360-1800 m3Urządzenia typ CX i AIR przeznaczone do montażu na ścianie lub suficie

Jonizatory typ CX i AIR znalazły zastosowanie głównie w pomieszczeniach, które nie są wyposażone w kanały wentylacyjne. Ich konstrukcja dzięki zastosowania obudów ze stali nierdzewnej oraz specjalnych niełamliwych tworzyw pozwala na pracę w bardzo niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności. Dobór wielkości oraz ilość urządzeń uzależniony jest od kubatury, rodzaju pomieszczenia, klasyfikacji powietrza oraz rodzaju i skuteczności zastosowanej w pomieszczeniu wentylacji.
Jonizatory typ CX i AIR w zależności od warunków zabudowy, oraz własnego wyposażenia mogą być sterowane za pomocą indywidualnych układów sterujących albo regulatorami typ IR 120 lub DC 120.
Dane techniczne modelu CX2500-F10:
- pobór mocy: 80-220 W
- wydajność wentylatora: 200-2500 m3/h
- poziom hałasu: 42-56 dB (A) 1m
- kubatura: 450-2500 m3Urządzenia przenośne typ TX, MX

Jonizator TX250 to niewielkie, uniwersalne urządzenie wyposażone w wentylator oraz filtr tkaninowy. Model ten przeznaczony jest do pomieszczeń o kubaturze do 250 m³ i znalazł duże zastosowanie w gabinetach lekarskich, przychodniach, biurach, restauracjach, pokojach hotelowych, sklepach, budynkach mieszkalnych itp.
Każde urządzenie TX wyposażone jest we własny zintegrowany regulator stopnia jonizacji, który w czasie pracy jonizatora powinien być tak ustawiony by ostry, świeży zapach w pomieszczeniu był lekko wyczuwalny, lecz nie dominujący. Ustawienie regulatora zależy od wielkości i rodzaju pomieszczenia, ilości przebywających w nim osób oraz od stopnia dokuczliwości nieprzyjemnych zapachów.
Pobór mocy: 15-25 W.Jonizator typ MX
to uniwersalne, przenośne urządzenie wyposażone w wentylator o wydajność około 800 m3/h. Model ten przeznaczony jest do pomieszczeń o kubaturze od 300 m³ do 1800 m³, stosowany jest wszędzie tam gdzie doraźnie lub na stałe konieczna jest redukcja bakterii, grzybów, pleśni, wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów oraz utrzymanie wysokiej klasy czystości powietrza. Jonizatory MX mogą być bardzo pomocne nawet przy uzdatnianiu pomieszczeń po zalaniach lub pożarze.
Obudowa Jonizatora wykonana jest z aluminium i lakierowana proszkowo. Standardowo MX wyposażony jest w rejestrator czasu pracy, oraz regulator z ośmiopozycyjną skalą do ustawiania poziomu jonizacji.
Pobór mocy: 75-120 W.Regulatory DC 120 i IR 120

Służą do zdalnego sterowania pracą sterylizatorów, stosuje się je szczególnie w przypadkach, kiedy mamy potrzebę sterowania większą liczbą urządzeń lub urządzenia zainstalowane są w trudno dostępnych miejscach.
Dobór odpowiedniego regulatora dokonywany jest indywidualnie zgodnie z wymaganiami konkretnego projektu.
Regulator DC120 spełnia dwie funkcje, służy do regulacji stopnia jonizacji oraz wydajności wentylatora, natomiast zadaniem regulatora IR120 jest tylko regulacja stopnia jonizacji w urządzeniu.
Regulację stopnia jonizacji uzyskujemy za pomocą obniżania lub podwyższania napięcia podawanego na cewkę uzwojenia pierwotnego transformatora Sterylizatora. Maksymalną moc pracy Sterylizatora uzyskujemy na poziomie 8 podając napięcie około 220 - 240 V.
DiKon dystrybutor Airgenic
e-mail: k.stepien@dikon.com.pl