Tabele zawierające średnice równoważne dla kanałów prostokątnych oraz wymiary kanałów prostokątnych równoważnych kanałom okrągłym.

Zamienniki wyznaczono dla reguły zachowania tego samego wydatku przy tym samym jednostkowym spadku ciśnienia dla tej samej chropowatości kanału. Obliczenia wykonano w oparciu o wzór : d=1,3(a · b)0,625/(a + b)0,25
zamieszczonego w „ASHRAE Fundamentals Handbook” Tabelę sporządzono w oparciu o szereg wymiarowy kanałów wg normy PN-67-B-03410. W przypadku doboru kanałów w pierwszej kolejności należy stosować wymiary wg ciągu R5, potem wg ciągu R10 a na końcu wg ciągu R20. Tab. 1 Średnice równoważne (zastępcze) dla kanałów prostokątnych
wymiar a → 100 (R5) 125 (R10) 160 (R5) 200 (R10) 250 (R5) 315 (R10) 400 (R5) 500 (R10) 630 (R5) 800 (R10) 1000 (R5) 1250 (R10) 1600 (R5) 2000 (R10)
wymiar b ↓
100 (R5) 109 122 137 152 169 125 (R10) 122 137 154 172 190 211 160 (R5) 137 154 175 195 217 242 270 200 (R10) 152 172 195 219 244 273 305 337 250 (R5) 169 190 217 244 273 306 343 381 423 315 (R10) 211 242 273 306 344 387 431 480 535 400 (R5) 270 305 343 387 437 488 545 609 674 500 (R10) 337 381 431 488 547 613 687 762 843 630 (R5) 423 480 545 613 689 775 862 956 1069 800 (R10) 535 609 687 775 875 976 1086 1219 1348
1000 (R5) 674 762 862 976 1093 1220 1373 1523
1250 (R10) 843 956 1086 1220 1366 1543 1717
1600 (R5) 1069 1219 1373 1543 1749 1952
2000 (R10) 1348 1523 1717 1952 2186

Tab. 2 Wymiary kanałów równoważnych (zastępczych) dla kanałów okrągłych
wymiar a → 100 (R5) 125 (R10) 160 (R5) 200 (R10) 250 (R5) 315 (R10) 400 (R5) 500 (R10) 630 (R5) 800 (R10) 1000 (R5) 1250 (R10) 1600 (R5) 2000 (R10)
średnica d ↓
125 (R10) 132 105 84 140 (R20) 167 131 104 86 160 (R5) 223 173 134 110 91 180 (R0) 222 170 137 113 94 200 (R10) 279 210 168 137 113 225 (R20) 269 212 171 140 116 250 (R5) 339 263 210 170 140 280 (R20) 334 263 211 171 141 315 (R10) 431 334 264 213 177 355 (R5) 430 335 267 220 184 400 (R20) 557 428 336 274 227 500 (R10) 690 526 420 340 280 560 (R20) 667 525 421 343 630 (R5) 861 668 529 426 355 710 (R20) 859 670 533 440 800 (R10) 1114 855 671 548 456 900 (R20) 1451 1097 848 684 564 1000 (R5) 1379 1051 839 685 559 1120 (R20) 1777 1334 1050 848 686 1250 (R10) 1692 1314 1048 839 699
1400 (R20) 2178 1667 1313 1038 857
1600 (R5) 2228 1725 1342 1096
1800 (R20) 2214 1695 1368
2000 (R10) 2102 1677
Obliczenia i opracowanie: Redakcja