Chciałbym otworzyć małą firmę ogólnobudowlaną, jako osoba bezrobotna. Na jaką dotację mogę liczyć i jak to załatwić? Czy długo trzeba czekać, by rozpocząć działalność?

Aktualnie najbardziej prawdopodobną możliwością uzyskania funduszy na tego
typu działalność jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL)
działanie 6.2. jest skierowane do osób fizycznych zamierzające rozpocząć
działalność gospodarczą, preferowane będą w tym będą szczególnie:
a. kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na
rynek pracy),
b. osoby do 25 roku życia,
c. osoby niepełnosprawne,
d. osoby długotrwale bezrobotne,
e. osoby odchodzące z rolnictwa.
Poziom dofinansowania jaki można uzyskać 40 tys. PLN. Aplikacja do tego
funduszu odbywa się drogą „pośrednią” (np. poprzez urzędy pracy, ochotnicze
hufce pracy itp.), przez co okres rozpatrywania wniosku jest dłuższy niż w
przypadku innych funduszy.

(2008.10.29, woj. dolnośląskie)