Prowadzę firmę projektową w branży instalacyjnej (MSP). Obecnie zamierzam zwiększyć zatrudnienie o 1 lub 2 stanowiska robocze. Czy istnienie możliwość dofinansowania zakupu sprzętu (biurka, szafki, komputery) i profesjonalnego oprogramowania (AutoCAD, Windows, MS Office, program kosztorysowy). Czy możliwe jest dofinansowanie remontu posiadanego przeze mnie lokalu?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego Działanie 1.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw do 10 pracowników, przy czym maksymalna wartość dotacji to 200.000 PLN.
Nabory wniosków w ramach RPO Dz. 1.1 powinny zostać uruchomione w III kwartale 2009 r.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
W razie jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt.

(2009.07.06, woj. wielkopolskie)