Prowadzę firmę projektową + nadzory instalacji sanitarnych. Czy mogę uzyskać dofinansowanie ze środków UE na zakup plotera i oprogramowania, ew. samochód do pracy?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą
się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych
(maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak
również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednakże niemożliwe jest
zakupienie środków transportu. W okresie programowania ma Pan możliwość
ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego Działanie 1.5.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu
może wynieść nawet 50% kosztów kwalifikowanych (w zależności od rodzaju
przedsiębiorstwa - MŚP czy duże), przy czym maksymalna wartość projektu
netto to 8.000.000 PLN.
Więcej informacji może Pani znaleźć na stronie internetowej Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Bądź w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych ul. Jagiellońska 74.

(2009.01.31, woj. mazowieckie)