Prowadzę działalność gospodarczą pod PKD 55.10.Z (hotele) jako osoba fizyczna od kwietnia 2005 r. w miejscowości uzdrowiskowej Krynica-Zdrój. Czy jest możliwość skorzystania z dotacji np. z funduszy strukturalnych na zakup pieca centralnego ogrzewania i wody oraz wymianę instalacji wodnej i centralnego ogrzewania w obiekcie noclegowym, w którym prowadzę działalność hotelarską?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednak w ramach realizacji projektu powinny powstać nowe usługi bądź produkty. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej. Wnioski składane są w województwie, gdzie realizowany będzie projekt.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 40% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość dotacji to 2 000 000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Małopolskiego.

(2008.09.21 woj. małopolskie)