Dopiero zaczynam, moja firma została założona niedawno i chciałbym zakupić maszynę o wartości 30 000 zł i samochód dostawczy. Czy mogę liczyć na wsparcie finansowe?

Najwłaściwszym programem dla młodych mikroprzedsiębiorców jest program ZPORR Działanie 3.4, gdzie max. poziom dofinansowania wynosi 65% kosztów kwalifikowanych (jednakże w przypadku firm z Warszawy jest to 45 %) a max. kwota dotacji to 50 tys. euro.
Ponadto zakupy samochodów nie są zbyt mile widziane dlatego ubiegając się o dotację należy pominąć w projekcie ten zakup w kosztach kwalifikowanych.
Jednakże najbliższy nabór wniosków w ramach tego programu odbędzie się w I kwartale 2006 r.

(2005.11.07, woj. mazowieckie)