6 listopada zostały podpisane rozporządzenia ostatecznie wdrażające do prawa polskiego postanowienia unijnej dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa powinna zostać w pełni wdrożona do prawa polskiego 1 stycznia 2009 roku.

Paszport energetyczny
będzie informował przyszłych właścicieli lub najemców o jakości energetycznej budynku. Wartość ta wyrażona będzie przez wskaźnik EP (kWh/m2rok) określający zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną na m2 powierzchni ogrzewanej w roku obliczeniowym. Wskaźnika EP nie należy mylić ze zużyciem energii w budynku, które możemy odczytać z liczników. Jego składowymi są ilość energii zużytej na ogrzewanie, która uwzględnia nie tylko stan techniczny instalacji, ale także rodzaj źródła energii (węgiel, gaz, energia elektryczność, biomasa itp.), ilość energii potrzebnej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz, w przypadku budynków użyteczności publicznej, energia na oświetlenie.

- Im niższa wartość wskaźnika EP, tym lepsza jakość energetyczna budynku. Aby zadbać o budynek, należy kompleksowo stosować ekologiczne źródła energii oraz dokładnie izolować ściany, dach i podłogi materiałami wysokiej jakości. Optymalne zaizolowanie naszego domu zapewni nam także pełny komfort użytkowania
– mówi mgr inż. Ewa Kosmala dyrektor ds. technicznych Knauf Insulation.
Wydając ogromną sumę na sam zakup domu, energooszczędność będzie się przyczyniać głównie do tego, aby zwróciła się choć niewielka część wydanych na niego pieniędzy.
Upoważnionymi do wydania certyfikatu energetycznego będą osoby posiadające pełne uprawnienia budowlane do projektowania oraz specjalnie przeszkolone do certyfikacji, które zdały egzamin państwowy. Świadectwo będzie ważne przez 10 lat lub do czasu istnych zmian w budynku związanych z oszczędnością energii.

- Można się spodziewać rosnącego zainteresowania inwestorów budynkami o lepszej jakości energetycznej
- mówi mgr inż. Ewa Kosmala - Energooszczędność budynku może być, obok lokalizacji i standardu wykończenia, jednym z głównych czynników decydujących o jego zakupie.
Konieczność sporządzenia ertyfikatu energetycznego będzie dotyczyć budynków nowych oddawanych do użytkowania oraz istniejących, w przypadku sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy.