Od kilku miesięcy mamy własny zakład produkcyjny produkujący kanały wentylacyjne z zatrudnieniem do 10 osób. Czy istnieje możliwość dotacji z UE na rozwój firmy oraz zakup dodatkowych maszyn? Pozwoliłoby to nam na rozszerzenie oferty oraz powiększenie zakładu.

W tym roku mogą Państwo starać się o dofinansowanie swojej inwestycji już tylko z działania 2.2.1. programu SPO WKP. Termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2007 roku. W ramach planowanej inwestycji muszą Państwo wdrożyć nową inwestycję (nie występującą w Polsce dłużej niż 3 lata), a minimalna wartość wsparcia nie może być niższa niż 500 000 zł. Są to warunki konieczne aby móc starać się o fundusze z tego działania.
Od nowego roku startują nowe programy operacyjne, jednak więcej szczegółów na ten temat będzie znanych na przełomie stycznia i lutego 2007 r.

(2006.11.22, woj. mazowieckie)