Otwieram firmę przewozową. Pieniędzy z Urzędu Pracy nie mogę przeznaczyć na zakup busa. Gdzie mogę otrzymać dotację w wysokości 150 000 PLN oraz na jakiej zasadzie są one przyznawane? Chodzi mi tutaj konkretnie o proces. Podobno muszę kupić busa za własne pieniądze a potem jakiś procent tych pieniędzy zostaje mi zwrócony. Czy zanim kupię busa dowiem się, ile procent pieniędzy zostanie mi zwrócone i po jakim czasie? I kiedy najlepiej jest składać biznesplan? Chciałabym otworzyć firmę jak najwcześniej, bo dużo osób jest zainteresowanych działalnością, o ile są pieniądze na dotacje. I jeszcze jedna kwestia, jeśli pieniądze z urzędu pracy firma budowlana może przeznaczyć na tynki itp. to czy ja część tych pieniędzy mogę przeznaczyć na paliwo do busa?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednak niemożliwe jest zakupienie środków transportu lub paliwa do nich. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 2.1.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania to 200.000 PLN.
Więcej informacji może Pani znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Lubelskiego.

(2008.09.20, woj. lubelskie)