Witam, planuję zakup budynku i linii technologicznych do lutowania bezołowiowego. Na jaką pomoc ze środków unijnych mogę liczyć?

Dotacjami unijnymi może być objęty tak zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia), wartości niematerialnych i prawnych czy budowa bądź modernizacja pomieszczeń.
Pana inwestycja kwalifikuje się do wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007 - 2013.
Możliwy poziom dofinansowania planowanego projektu to 60% kosztów kwalifikowanych.
W przypadku dotacji inwestycyjnych dla MŚP kwota dofinansowania waha się między 50 tys. zł a 8 mln zł wydatków kwalifikowanych.
Natomiast w przypadku dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat kwota ta waha się między 20 tys. a 800 tys. zł.
Szczegółowe informacje może Pan odnaleźć na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego. Uruchomienie programu planowane jest na I kwartał 2008 roku.

(2007.12.04, woj. dolnośląskie)