Zakaz obrotu urządzeniami zawierającymi substancje kontrolowane (w tym HCFC) jako czynniki chłodnicze wchodzi w życie z dniem 1 października br. Reguluje to art. 58 pkt. 2 nowej ustawy "ozonowej".

Wg nowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową zwanej w skrócie ustawą "ozonową" (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1263) od 14.06.2004 r. (data wejścia w życie ustawy ozonowej) do 30.09.2004 r. będzie można dokonywać obrotu urządzeniami na HCFC w naszym kraju.
Należy jednak podkreślić i uświadomić wszystkim zakupującym takie urządzenia, że po 14.06.2004 r. - podobnie jak już od 01.01.2004 r. - dalej będzie obowiązywał zakaz montażu wszelkich instalacji na HCFC. Oznacza to, że jeśli ktoś kupi takie urządzenie, to albo będzie mógł je wywieźć np. do kraju, w którym takich ograniczeń nie ma, albo będzie zmuszony odzyskać czynnik HCFC zawarty w tym urządzeniu i dopiero wówczas będzie mógł zamontować urządzenie i napełnić je nowym, ekologicznym czynnikiem - zamiennikiem za HCFC.
KFCh

Czytaj też:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1263)
Obowiązkowa opłata za wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski substancji zubożających warstwę ozonową
Komentarz Krajowego Forum Chłodnictwa nt. najważniejszych postanowień nowej ustawy "ozonowej"

Komentarze

  • Coś tu jest nie tak

    Jaki sens ma obrót urządzeniami na R22 do 01.10 skoro i tak nie można ich zamontować. Na tej samej stronie ogłaszacie letnią promocję LG a dalej informację, że taki klimatyzator to sobie instalator może wywieźć poza europę albo przezbroić na inny czynnik.
    Kto kogo robi w balona.