Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji wraz z Towarzystwem Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP w Poznaniu zapraszają na szkolenie.

Zagadnienia prawno-organizacyjne dla przedsiębiorstw branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła
SIMP Systherm
Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji działające przy firmie Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu
oraz
Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP w Poznaniu
zapraszają na specjalne integracyjne spotkanie branżowe, zawierające w programie:
Zagadnienia prawno-organizacyjne dla przedsiębiorstw
branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła

22-25.02.2012 r., Hotel Kosmowski, Września

Szkolenie składa się z czterech bloków tematycznych i jest przeznaczone dla pracodawców, właścicieli, pełnomocników, prezesów, dyrektorów zarządzających oraz innych osób odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami w firmach branży chłodniczo-klimatyzacyjnej.

Ramowy program szkolenia
22.02.2012 r., środa
Jacek Strzyżewski: Prawo pracy w odniesieniu do firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Realizacja robót montażowo-serwisowych.
Józef Figiel: BHP w firmie chłodniczo-klimatyzacyjnej - zagrożenia dla pracownika i pracodawcy
Józef Figiel: EGZAMIN (zaświadczenia o udziale w szkoleniu i kwalifikacjach bhp zgodnych z Rozporządzeniami MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860) oraz MPiPS z 09.10.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. nr 196, poz. 1420).

23.02.2012 r., czwartek
Bolesław Gaziński: Zawieranie umów o prace montażowe - jak zminimalizować ryzyko sporów z inwestorem i strat?
Barbara Kurzawa: Kontrole w firmie pod kątem ochrony środowiska - jak „nie narazić się” kontrolerom?
Hanna Grunt, WFOŚiGW: Zasady wsparcia działalności gospodarczej w zakresie ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

24.02.2012 r., piątek
Bolesław Gaziński: Sądowe rozwiązywanie sporów wynikających z umów o roboty budowlane. Jak zadbać o swój biznes – radzi biegły sądowy.
Bolesław Gaziński: Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawców
Artur Jastrzębowski: Konsekwencje karno-skarbowe niewłaściwych interpretacji podatkowych umów o roboty budowlane
Raiffeisen Bank: Finansowanie działalności gospodarczej firm: kredyt technologiczny, faktoring oraz
G-force (gwarancje płatności)

25.02.2012 r., sobota
Bolesław Gaziński: Certyfikacja firm - jak się do tego przygotować?
Grzegorz Krzyżaniak: Aktualne normy dotyczące chłodnictwa zgodne z normami UE.
Dyskusja.

Udział w szkoleniu jest niepowtarzalną okazją do uzyskania informacji na temat praktycznych sposobów
uniknięcia negatywnych skutków wynikających z nieprawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej z tytułu np. sporów z inwestorem, błędnie sporządzonej umowy i jej dalszej realizacji, czy braku wymaganych certyfikatów w zakresie ochrony środowiska.
Spotkanie umożliwi również, wymianę doświadczeń w zakresie windykacji należności, konsekwencji karnoskarbowych, wynikających z nieprawidłowych interpretacji prawa podatkowego, prawa pracy czy problemów dotyczących zmian przepisów, uzyskanie cennych porad i pozyskanie wiedzy w zakresie skomplikowanej specyfiki funkcjonowania firmy.
Dodatkowym atutem oferowanego szkolenia jest uzyskanie, bądź odnowienie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Każdy uczestnik szkolenia, w ramach opłaty szkoleniowej otrzyma:
- pakiet materiałów szkoleniowych, zawierający wyciągi prezentowanych wykładów,
- pakiet książek:
1. Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Klimatyzacja pojazdów samochodowych.
2. Poradnik klimatyzacji – tłumaczenie niemieckiego bestsellera wydawnictwa C.F. Müller Handbuch der Klimatechnik. Band1: Grundlagen.
3. Technika Chłodnicza dla praktyków. Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne.

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników w ramach szkolenia na dwie uroczyste kolacje (we czwartek i piątek). Atrakcjami dodatkowymi w trakcie kolacji będzie w czwartek i piątek - wieczór taneczny oraz dodatkowo w piątek - pokaz znanej, polskiej Rewii Tanecznej „Rising Stars Revue”.

[attach=attach4]>>SZCZEGÓŁY[/attach]
[attach=attach4]>>KOSZTY UCZESTNICTWA[/attach]
[attach=attach3]>>FORMULARZ ZGŁOSZENIA[/attach] (zgłoszenia należy wysyłać do 10.02.2012 r.)

Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.