Czad czyli tlenek węgla powstaje na skutek niecałkowitego spalania paliw służących do ogrzewania pomieszczeń. Wśród takich paliw pojawić się może gaz, olej, węgiel oraz drewno. Niebezpieczeństwo czadu polega na jego właściwościach. Jest on bezbarwny, bezwonny oraz lżejszy od powietrza, co ułatwia mu szybkie i niespostrzeżone rozpowszechnianie się po pomieszczeniach. To stanowi wówczas nieodwracalnie zagrożenie dla zdrowia, a nawet i życia człowieka.

Nawet niewielkie ilości tlenku węgla w powietrzu (0,16%) mogą prowadzić, przy dłuższym wdychaniu, do poważnych powikłań, a czasami nawet do śmierci. Istotnym faktem jest to, aby pamiętać, że stopień zatrucia nie jest zależny od stężenia tlenku węgla, ale od tego ile substancji w rezultacie przedostanie się do ludzkiego organizmu. To też warunkuje czas ostatecznego śmiertelnego zatrucia, które w przypadku niskiego stężenia substancji może trwać 2 godziny, natomiast przy silnym stężeniu nawet do 2 minut.

Niskie stężenie tlenku węgla warunkuje jedynie symptomy zatrucia. Najczęściej objawia się bólem głowy. Natomiast dopiero dłuższe przebywanie w takim pomieszczeniu powoduje nasilenie się bólu głowy, a co za tym idzie, także nudności, wymiotów, zawrotów głowy. Dalsze przebywanie w takim pomieszczeniu warunkuje pojawienie się przyspieszonego tętna, drgawek, śpiączki a w sytuacji krytycznej - śmierci poprzez uduszenie.
Stąd też uzasadnione jest stwierdzenie, które mówi, że nie ma bardziej "cichego zabójcy".

Tlenek węgla powstaje na skutek braku odpowiedniej ilości tlenu potrzebnej do spalania. Najczęściej dzieje się tak na skutek niedrożności przewodów wentylacyjnych, spalinowych oraz dymowych. Zdarza się to także wówczas kiedy mamy do czynienia z nieszczelnością przewodów kominowych bądź źle dobranymi przekrojami kominów, nieodpowiednim wykonaniem. Jednak nie tylko błędy związane z budową kominów są tutaj niewybaczalnymi. Także brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń (zbyt szczelne okna) oraz zasłanianie kratek wentylacyjnych w łazience nie działają korzystnie w momencie ulatniania się tlenku węgla.

Warto zatem przypomnieć kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Aby uniknąć zaczadzenia pamiętajmy:

- urządzenia oraz elementy, w których odbywa się spalanie muszą być w pełni sprawne;
- urządzenia należy eksploatować zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta;
- nie należy zasłaniać, zaklejać lub likwidować kratek wentylacyjnych;
- w kotłowniach lub pomieszczeniach gdzie znajduje się palenisko nie należy stosować wentylatorów wywiewnych i kratek wentylacyjnych;
- podejmując się wymiany okien, należy sprawdzić poprawność działania ich wentylacji;
- systematycznie przeprowadzać kontrole techniczne;
- często wietrzyć pomieszczenia kotłowni;
- nie lekceważyć objawów, które mogą wskazywać na zatrucie czadem!

Warto zatem znaleźć odrobinę czasu na kontrolę naszej instalacji przed rozpoczęciem sezonu.


Źródło: ''