Data rozpoczęcia
2008-11-19
Data zakończenia
2008-11-21

19-21.11.2008 Warszawa


Targi ZABYTKI to miejsce wymiany informacji i doświadczeń na temat najnowszych rozwiązań, materiałów i technologii wykorzystywanych przy renowacji i konserwacji zabytków, a także podczas prac budowlanych prowadzonych przy tych obiektach. Impreza ma charakter branżowy i jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych z osobami decyzyjnymi poszukującymi produktów i usług pożądanych na rynku obiektów zabytkowych. Wydarzenie powstaje przy współpracy ważnych instytucji branżowych, a nad jego metoryką czuwa Rada Programowa.
Targi są jednym z elementów Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich - najważniejszego w Polsce spotkania środowisk odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa kulturowego. W programie Dni Konserwatorskich znajdzie się wiele spotkań dla profesjonalistów, prezentacji, warsztatów, a także wystaw tematycznych - program. Jest to platforma wymiany poglądów, na której toczy się wiele ważnych dyskusji, m.in. dotyczących pozyskiwania funduszy na ratowanie obiektów zabytkowych.
Szczególnie istotnym problemem jest właściwe, możliwie najmniej inwazyjne ogrzanie i wentylacja zabytków oraz obiektów sakralnych. Nadmierna wilgoć nie tylko skutkuje pojawieniem się niebezpiecznego, szczególnie dla starych murów zagrzybienia, ale też ma negatywny wpływ na ogólny stan techniczny takich obiektów i jego wyposażenia, często zabytkowego. Dlatego podczas targów obok usług renowacyjnych i konserwacyjnych, prezentacji elementów wykończeniowych obiektów zabytkowych (drzwi, okna, posadzki, itp.) oraz materiałów i urządzeń budowlanych, oferowane są również nowoczesne systemy ogrzewania, osuszania i wentylacji obiektów sakralnych - tematyka targów.
Targi chętnie odwiedzają m. in.:
- inwestorzy prywatni i samorządowi
- właściciele i zarządcy zabytków, również tych, które mają zostać zaadaptowane na hotele, pensjonaty, restauracje i inne obiekty użyteczności publicznej
- przedstawiciele administracji kościelnej
- reprezentanci biur projektowych i firm wykonawczych
- konserwatorzy, restauratorzy i architekci.
www.mtpolska.com.pl