METEC , centrum ekologicznych technologii Panasonic, opracował nową metodę recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego, która pozwala na przetworzenie tworzyw sztucznych w nieszkodliwy gaz


Informacja prasowa: Warszawa 09.2008
Panasonic we współpracy z Kusatsu Electric opracował unikalną technologię recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego. Nowa metoda umożliwia odzyskiwanie metali z powlekanych przewodów, a także z tworzyw stosowanych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, nie powodując jednocześnie powstawania niebezpiecznych skutków ubocznych. Jej istotą jest wykorzystanie właściwości katalitycznych tlenku tytanu (TiO2) w celu łatwiejszego odzysku substancji nieorganicznych, takich jak metale, w drodze przekształcania substancji organicznych, np. tworzyw sztucznych, w nieszkodliwy gaz.
Nowa technologia z powodzeniem wykorzystywana jest przez Panasonic w Matsushita Eco Technology CenterM (METEC), w celu odzyskiwania miedzi z pokrytych chlorkiem winylu zwojów demagnesujących, jakie stosowano w telewizorach kineskopowych, które obecnie wymieniane są w wielu krajach na nowoczesne plazmy i odbiorniki LCD. Ponadto w zakładach METEC oczyszcza się mieszane odpady tworzyw sztucznych, przeznaczone normalnie do spalenia lub składowania na wysypiskach. Dzięki nowej technologii są one zamieniane w nietoksyczne gazy. Metoda ta jest nie tylko pierwszym krokiem w kierunku ideału, jakim jest całkowita redukcja odpadów. Pozwala także ograniczyć emisję dwutlenku węgla, ponieważ proces gazyfikacji wymaga minimalnej ilości zewnętrznej energii.
Obecnie w ramach recyklingu około 80% części składowych domowych urządzeń, licząc według wagi, przetwarzanych jest na materiały metaliczne i tworzywa sztuczne. Pozostałe 20% uznaje się dziś za odpady nie nadające się do recyklingu. Należą do nich m.in. guma, mieszane odpady szklane i plastikowe, które sprawiają trudności w sortowaniu, ponieważ składają się z wielu różnych rodzajów żywic lub zawierają metale. Wprawdzie niektóre mieszane tworzywa sztuczne mogą posłużyć jako paliwo, ale odpady zawierające niektóre związki chemiczne, takie jak chlorek winylu, muszą być spalane w wysokiej temperaturze, żeby uniknąć emisji dioksyn.
Nowa metoda recyklingu łączy opracowaną przez firmę Kusatsu Electric technikę usuwania odpadów z tworzyw sztucznych bez spalania, przy wykorzystaniu TiO2 (tlenku tytanu), z technologią Panasonica zaprojektowaną do odzysku wysokiej klasy materiałów, którą firma stosuje w recyklingu zużytych urządzeń domowych. Metoda łączy unikalne systemy mieszające i przenoszące, dzięki którym tworzywa sztuczne wchodzą w styczność z katalizatorem w celu gazyfikacji, pozostawiając cenne metale. Proces ten nie wymaga dodatkowego źródła ciepła, ponieważ wytwarza je reakcja katalityczna TiO2, która umożliwia gazyfikację. Metoda wykorzystuje także chłodzenie wodne, dzięki któremu utrzymuje temperaturę 500oC, optymalną dla reakcji katalitycznej. Powstająca w ten sposób podgrzana woda może zostać wykorzystana do innych celów. Podczas gazyfikacji chlorku winylu wytwarzany jest chlorowodór, który jest następnie neutralizowany wapnem.
Zamierzeniem firmy Panasonic jest całkowite wyeliminowanie odpadów składających się z mieszanych tworzyw sztucznych i promowanie stosowania tej przyjaznej dla środowiska technologii w zakładach zajmujących się recyklingiem, a następnie w zakładach produkcyjnych należących do grupy Panasonic, a także w innych przedsiębiorstwach.


Panasonic
(www.panasonic.co.jp/global) to marka handlowa koncernu Matsushita Electric Industrial, Co Ltd (MEI) z Osaki, który jest jednym z największych na świecie producentów sprzętu elektronicznego (31 miejsce na liście największych przedsiębiorstw na świecie pod względem przychodów). Koncern powstał w 1918 roku.
Panasonic Polska Sp. z o.o. (www.panasonic.pl) funkcjonuje jako przedstawicielstwo handlowe koncernu od maja 1993 roku. Oprócz sprzętu AV (w tym profesjonalnego) Panasonic Polska oferuje także rozwiązania dla biznesu, np. cyfrowe urządzenia biurowe, źródła energii, nośniki danych oraz innowacyjne urządzenia AGD. Matsushita posiada oddziały w 44 krajach poza Japonią i zatrudnia na całym świecie ponad 290 tys. osób. Koncern wprowadził markę Panasonic w 1955 roku.