Największe straty finansowe w przemyśle spowodowana jest niską efektywnością energetyczną, która dotyczy instalacji produkcyjnych. Poprawę ich sprawności można osiągnąć zbierając i analizując dane wyjściowe. Odpowiednim urządzeniem do takich działań jest trójfazowy rejestrator jakości energii Fluke 1735.

Z Fluke 1735 badanie sprawności energetycznej nie stanowi żadnego problemu!
Fluke 1735

Dokładna analiza kosztów zakupu energii, przeprowadzenie badań i wdrożenie rozwiązań optymalizujących zużycie energii pozwalają na obniżenie kosztów operacyjnych nawet o kilkanaście procent. Pierwszym krokiem w audycie energetycznym musi być zgromadzenie danych wyjściowych. Pamiętajmy, że tylko rzetelne dane sprawią, że końcowe rekomendacje będą poprawne i pozwolą na implementację skutecznego programu oszczędnościowego. Dlatego badania należy prowadzić przyrządami, którym można zaufać.

Podstawowym przyrządem do wykonywania tego typu badań jest przenośny rejestrator energii Fluke 1735. To idealny miernik energii dla elektryków i techników, służący do prowadzenia badań energii i rejestracji podstawowych parametrów jakości energii.

Zaletami Fluke 1735 jest kolorowy wyświetlacz fal i trendów oraz cztery elastyczne cęgi prądowe pozwalające zmierzyć wszystkie trzy fazy i prąd przewodu zerowego.

Fluke 1735Fluke 1735 rejestruje większość parametrów energii elektrycznej i harmoniczne, a także wychwytuje zdarzenia napięciowe. Użytkownicy mogą obejrzeć dane na ekranie lub oglądać wykresy i generować raporty, korzystając z załączonego nowego oprogramowania Fluke Power Log. Fluke 1735 pozwala rejestrować energię i powiązane parametry w czasie – nawet do 45 dni. Umożliwia monitorowanie maksymalnego zapotrzebowanie na energię z częstotliwością zdefiniowaną przez użytkownika.

Podstawowe zastosowania:
• Badania obciążenia – weryfikacja pojemności układu elektrycznego przed dodaniem obciążeń;
• Ocena poboru mocy – kwantyfikacja poboru energii przed i po dokonaniu ulepszeń, uzasadniająca zastosowanie urządzeń zmniejszających pobór energii;
• Pomiar harmonicznych – wykrywanie problemów związanych z harmonicznymi, które mogą spowodować uszkodzenie lub przerwę w pracy urządzeń o kluczowym znaczeniu;
• Wychwytywanie zdarzeń napięciowych – wychwytywanie spadków i skoków napięcia, które wywołują błędne, ponowne uruchamianie urządzeń lub uciążliwe wyzwalanie wyłączników układu.

Fluke 1735 gwarantuje wszystko, na czym zależy użytkownikom: precyzję i powtarzalność pomiarów, niezawodność, prostotę obsługi i bezpieczeństwo.