YIT kupuje placówki firmy MCE z branży systemów budowlanych w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii.


YIT CORPORATION - Komunikat prasowy - 30.05.2008 r.

YIT Corporation
oraz MCE AG podpisały w dniu 30 maja 2008 r. umowę w sprawie
sprzedaży zakładów obsługi systemów budowlanych MCE na terenie Niemiec, Austrii,
Polski, Czech, Węgier oraz Rumunii, na rzecz YIT. W wyniku transakcji YIT
poszerzy swoją działalność o sześć nowych krajów.
Zakłady przejęte przez YIT świadczą szeroki wachlarz usług związanych z
systemami budowlanymi, ich konserwacją i eksploatacją. Zakupione zakłady
zatrudniają 1900 osób. Dochód za rok 2007 wyniósł około 355 milionów euro, z
czego nieco ponad 40% wygenerowały Niemcy, drugie tyle - Austria, a pozostałych
15% - Polska, Czechy, Węgry i Rumunia.

- Mocną motywacją do przeprowadzenia akwizycji był wykwalifikowany personel z
szerokim zakresem fachowości w ramach systemów budowlanych. Przejęte zakłady
uzupełniają wachlarz usług YIT, zatem oczekuje się, że transakcja nie będzie
skutkowała zwolnieniami pracowników. Akwizycja umożliwia nam przeniesienie
wiedzy znajomości technologii, na przykład rozwiązywanie oszczędności
energetycznych i prefabrykacja
- mówi Hannu Leinonen, prezydent i dyrektor
wykonawczy spółki YIT Corporation.
Wartość przejęcia wynosi 55 milionów euro. Kwota transakcji płatna gotówką
zostanie określona w późniejszym terminie, po zakończeniu transakcji, gdy tylko
zadłużenie netto przejętych zakładów zostanie odjęte od wartości zakupu.
Zakończenie transakcji uzależnione jest od zatwierdzenia przez urzędy ds.
konkurencji. Szacuje się, że przejęcie zostanie zakończone przed 31 lipca 2008 r.
Zakupiona firma stanie się nowym oddziałem w ramach segmentu biznesowego Systemy
Budowlane YIT
. Karl-Walter Schuster (58), który obecnie jest kierownikiem Działu
Technologii Budowlanych MCE, zostanie szefem tej nowej jednostki. Po zakończeniu
transakcji, segment Systemów Budowlanych będzie generował prawie połowę dochodu
Grupy YIT. Pod względem geograficznym, zakupione zakłady będą odpowiadały za
około 9% dochodu Grupy.
Zakup jednostek operacyjnych stanowi część strategii rozwoju geograficznego YIT
mającej na celu oferowanie usług związanych z technologią budowlaną w nowych
krajach. Geograficzny rozwój ma na celu zdobycie pozycji na nowych rynkach,
stworzenie możliwości rentownego wzrostu i utrzymanie zdrowej struktury
biznesowej poprzez zwiększenie usług niskokapitałowych.

- Transakcja pozwala zaznaczyć swój ślad na nowych rynkach oraz daje sposobność
rozwoju. Kontynuujemy proces kierowania przejętych zakładów w stronę
długoterminowych umów na obsługę i utrzymanie oraz prace konserwacyjne. Celem
jest poprawa rentowności. Mamy na swoim koncie osiągnięcia w rozwijaniu podobnej
działalności i dochodowości, wynikające z zakupu zakładów ABB z sektora systemów
budowlanych w 2003 roku
- komentuje Hannu Leinonen.
Transakcja nie zmieni planów Grupy YIT na rok 2008. W swoim Sprawozdaniu
Tymczasowym z dnia 25 kwietnia 2008 r., YIT oszacował, że dochód Grupy i zysk
przed opodatkowaniem za rok 2008 będzie wyższy niż w roku poprzednim.
YIT CORPORATION
Juha Kostiainen
Pierwszy Wiceprezes, Dział Komunikacji Korporacyjnej i Rozwoju Biznesowego

YIT
jest wiodącą europejską firmą świadczącą usługi w zakresie systemów
budowlanych, usługi budowlane oraz usługi dla przemysłu. Buduje, opracowuje
i utrzymuje jakościowe środowiska życia w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii,
Estonii, Łotwie, Litwie i Rosji. W 2007 roku, obrót YIT wyniósł 3.7 bilionów
euro, a Grupa zatrudniała ponad 23.000 osób. YIT jest notowana na skandynawskiej
giełdzie OMX Helsinki. www.yit.fi

MCE AG
oraz jej 8.300 pracowników planuje, produkuje, buduje i serwisuje fabryki
i ich elementy dla przemysłu technologicznego w Europie. W 2007 roku, sprzedaży grupy MCE wyniosła 1.1 biliona euro. Większościowym właścicielem MCE AG jest Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) i jeden z największych funduszy wykupujących zarządzany przez nią, posiadając 75% udziałów w firmie. Grupa Andlinger & Company Group posiada 25% udziałów.
Centrala MCE AG znajduje się w Linz, w Austrii. Strategiczną strefą operacyjną
jest Europa, gdzie grupa MCE posiada gęstą sieć placówek w Niemczech, Austrii,
Polsce, Słowacji, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie. www.mce-ag.com