Z okazji obchodów 50-lecia działalności w Rosji, YIT organizuje Capital Market Day - Dzień Rynku Kapitałowego w St. Petersburgu.

YIT dąży do sukcesywnego, rentownego wzrostu
Ta konferencja jest skierowana przede wszystkim do akcjonariuszy, inwestorów i analityków, celem spotkania jest ogłoszenie strategii YIT i działań operacyjnych jak również ogłoszenie działań jakie YIT zamierza podjąć by utrzymać sukcesywny, rentowny wzrost w obecnych i przyszłych obszarach działania.

Sukcesywny, rentowny wzrost jest kluczowym celem strategii YIT. Pozostałe długoterminowe cele strategiczne YIT pozostają niezmienione. Obszarami działalności operacyjnej YIT, gdzie kładzie się nacisk na wzrost działalności są usługi technicznego wyposażenia budynków oraz budownictwo mieszkaniowe.

Webcast-Prezentacja Prezesa i CEO YIT Group: http://webcast.magneetto.com/yit.intra/

YIT