Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu wraz z Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. zapraszają na konferencję naukowo–techniczną XXXVIII Dni Chłodnictwa.


Organizatorzy

Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu
oraz

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na konferencję naukowo–techniczną


XXXVIII Dni Chłodnictwa

w dniach
15 - 16 listopada 2006 r.
Tematem wiodącym konferencji będzie:

Kierunki badań, rozwiązania techniczne oraz eksploatacja
układów chłodniczych i klimatyzacyjnych

Przewidywana tematyka referatów:
- badania doświadczalne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- technologie zamrażania i chłodzenia produktów,
- energooszczędne rozwiązania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- problemy eksploatacyjne w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- odzysk ciepła w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- zastosowania absorpcyjnych układów chłodniczych w klimatyzacji,
- systemy sterowania oraz monitoringu instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- nowe regulacje prawne, zagadnienia normalizacji i certyfikacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w odniesieniu do aktualnych przepisów Unii Europejskiej.
Wentylacja.com.pl objęła patronat medialny nad konferencją.
XXXVIII Dni Chłodnictwa - kontakt: Monika Biskup MBiskup@systherm.pl, tel. (061) 850 75 05, fax (061) 851 97 97