16 listopada zakończy się 38. Konferencja Naukowo–Techniczna "Dni Chłodnictwa".
Dziś (16.11.2006) w godzinach popołudniowych pod Poznananiem będzie miało miejsce zakończenie dwudniowej Konferencji Naukowo–Technicznej XXXVIII Dni Chłodnictwa.
Tradycyjnie organizatorami Konferencji była poznańska Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP oraz firma SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. z Poznania. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył dr inż. Bolesław Gaziński.
Tematem przewodnim 38. Konferencji były Kierunki badań, rozwiązania techniczne oraz eksploatacja układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Jak co roku organizatorzy zapewnili uczestnikom spotkania pełen pakiet materiałów łącznie z książkowym wydaniem wygłoszonych podczas Konferencji referatów. Redakcją przygotowanych na Konferencję artykułów zajął się dr inż. Grzegorz Krzyżaniak. Książkę w cenie 60 zł można nabyć przesyłając do naszej redakcji e-mail z zamówieniem (zamówienie).


Na 342 stronach Materiałów Konferencyjnych znajdują się 34 referaty:
1. Bieńczak K., Stachowiak A., Politechnika Poznańska: Analiza rozkładu temperatur w ładunku podczas transportu.
2 Bohdal T., Charun H., Matysko R. Politechnika Koszalińska:Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego.
3. Bohdal T., Charun H., Łomiak M. Politechnika Koszalińska: Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w warunkach zaburzeń zewnętrznych.
4. Butrymowicz D., Dudan A. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk, Politechnika Białostocka: Ocena strat dławienia w urządzeniach chłodniczych sprężarkowych dla naturalnych czynników chłodniczych.
5. Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk: Badania eksperymentalne swobodnej strugi cieczy czynnika chłodniczego
6. Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J., Trela M. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk: Badania eksperymentalne struktur przepływu w strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej.
7. Cebulski Z., Zawadzki A. Politechnika Łódzka: Efektywność temperaturowa płytowych, rekuperacyjnych wymienników ciepła.
8. Chwiałkowski P., Zawadzki A. Politechnika Łódzka: System grzewczy i wentylacyjny dla wolnostojącego domu typu rezydencja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła.
9. Kijko M. Systherm Danuta Gazińska s.j.: Newel 2 – najnowsze rozwiązania systemu sterowania i monitoringu w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
10. Kozioł J., Gazda W. Politechnika Śląska: Przykłady innowacyjnego wykorzystania chłodnictwa w przemyśle.
11. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Politechnika Śląska: Jakościowa różnica w strukturze produktu podczas oscylacyjnego i periodycznego procesu chłodniczego
12. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Politechnika Śląska: Zastosowanie własnych i komercyjnych programów obliczeniowych do analiz procesów chłodniczych
13. Krzemiński M. WUCH "PZL – Dębica": Nowe rozwiązania w zakresie zdalnego monitoringu i sterowania agregatów sprężarkowych śrubowych oraz instalacji chłodniczych.
14. Krzyżaniak G. Politechnika Poznańska: Pompa ciepła a inne źródła ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
15. Langman E. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Kraków: Ekoprojektowanie – prezentacja idei i regulacji prawnych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych.
16. Mazur B. WUCH "PZL – Dębica": Eksploatacja agregatów sprężarkowych śrubowych w instalacjach chłodniczych.
17. Mróz T., Politechnika Poznańska: Perspektywy zastosowania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych w komunalnych systemach energetycznych.
18. Pacocha H., Targański W. PPHU TORST, Politechnika Gdańska: Polaryzatory fal torsyjnych HPT a oszczędności energii w chłodnictwie
19. Perz K. Politechnika Poznańska: Eksploatacja komór termoizolacyjnych w ekstremalnych warunkach klimatycznych.
20. Plocek M., Zawadzki A. Politechnika Łódzka: Energetyczne aspekty stosowania wybranych kombinowanych technik wzmocnienia wymiany ciepła przy przepływach jednofazowych w rurach.
21. Rosiak A., Politechnika Łódzka: Niskotemperaturowe ultratermostaty laboratoryjne (kriostaty) – podstawowe wyposażenie laboratoriów nie tylko chłodniczych
22. Ruciński A., Politechnika Warszawska: Problem gospodarowania odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
23. Rusowicz A., Radgowski P. Politechnika Warszawska: Analiza doboru turbiny gazowej na potrzeby trójgeneracji.
24. Schnotale J., Flaga A. Politechnika Krakowska: Modelowanie parametrów pracy pompy ciepła działajacej według lewobieżnego obiegu transkrytycznego z CO2 w instalacji suszenia osadów ściekowych.
25. Steindel M., Bednarczyk L. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Kraków: Wybrane zagadnienia badań mebli chłodniczych w świetle wymogów normalizacyjnych.
26. Stęplewska U. Centralne Laboratorium Chłodnictwa Łódź: Uniwersalny system monitoringu niekontrolowanych wycieków amoniaku z instalacji chłodniczych.
27. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków: Ocena efektywności schładzania powietrza kopalnianego.
28. Zawadzki A. Politechnika Łódzka: Wymiana ciepła po stronie powietrznej wymienników ciepła rurowo – drutowych stosowanych w chłodnictwie.
29. Zwierzycki W., Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P. Politechnika Poznańska: Kompleksowy system oceny zabudów chłodniczych do transportu drogowego żywności
30. Zwierzycki W., Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P. Politechnika Poznańska: Symulacja zmian temperatury wewnątrz chłodniczego środka transportu.
31. Żak M., Żółtaniecki A. Politechnika Wrocławska: Odzysk ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w agregatach wody zimnej.
32. Żak M., Żółtaniecki A. Politechnika Wrocławska: Wpływ konfiguracji na koszty agregatu wielosprężarkowego.
Referaty promocyjne:
33. Pneumatex Sp. z o.o., Charyna J.: Problemy eksploatacyjne w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
34. Sanyo, Sroczyński P.: Systemy VRF zasilane gazem.
Reklama
W materiałach nie zamieszczono następujacych referatów:
- Armacell Poland Sp. z o.o., Chmielarski J.: Możliwości oszczędności energii i emisji CO2 poprzez właściwa izolację rur w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych.
- Danfoss Sp. z o.o., Stawecki K.: Nowy typoszereg sprężarek Maneurop z płynną regulacją wydajności.
- Fläkt Bovent Sp. z o.o.: Dałek P.: Econet – system odzysku ciepła.
Tytuł: XXXVIII Dni Chłodnictwa "Kierunki badań, rozwiązania techniczne oraz eksploatacja układów chłodniczych i klimatyzacyjnych". Materiały konferencyjne
Wydawca: SIMP i SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja
Rok wydania: listopad 2006
Stron: 342
Cena: 60,00 zł + koszty wysyłki