Przypominamy, że 23 listopada br. rozpocznie się konferencja pt. "XXXVII Dni Chłodnictwa", tradycyjnie organizowana przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. z Poznania.
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu
oraz

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na konferencję naukowo–techniczną


XXXVII Dni Chłodnictwa

w dniach
23 - 24 listopada 2005 r.

Aktualne tendencje w rozwiązaniach technicznych
urządzeń i systemów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych

Konferencja odbędzie się w bardzo urokliwym miejscu znajdującym się na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego a zarazem niecałe 15 km od centrum Poznania przy trasie nr 5, wylotowej na Wrocław.


HOTEL DELICJUSZ

ul. Poznańska 1, 62-060 Rosnówko
www.delicjusz.pl
(dojazd)
Komitet Organizacyjny:
1. Bolesław Gaziński - przewodniczący
2. Stanisław Jurkowlaniec - wiceprzewodniczący
3. Grzegorz Krzyżaniak - sekretarz naukowy
4. Monika Biskup - sekretarz organizacyjny
5. Edward Kluczyński - członek
Specjalny charakter konferencji podkreśla również fakt powołania Komitetu Honorowego w składzie:
1. dr inż. Piotr Janicki - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu, V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego SIMP w Warszawie – Przewodniczący Komitetu,
2. dr hab. inż. Karol Boruta Prof. IPMiT Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Oddział w Poznaniu,
3. mgr Arkadiusz Dzierżanowski - Gł. Specjalista Departament Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
4. dr inż. Jan Górski Prof. P. Rz. - Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji,
5. dr Janina Jędrzejewska - Prezes Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego,
6. mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec - Założyciel i Honorowy Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji, Oddział Wojewódzki SIMP w Poznaniu,
7. prof. dr hab. Jacek Kijowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Technologii Żywności,
8. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł - Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej,
9. dr inż. Marek Steindel - Dyrektor Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH”,
10. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza,
11. Wojciech Wierzbicki - Przewodniczący Stowarzyszenia Serwis – Polska,
12. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski - Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej, Zakład Chłodnictwa,
13. prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski - Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji,
14. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych,
15. mgr inż. Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa.
W ramach Dni Chłodnictwa przewidziano wygłaszanie referatów, dyskusję oraz prezentację firm.
Program konferencji:
23 listopada 2005 r., środa
9.00 Rejestracja uczestników
9.30 Rozpoczęcie konferencji: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Bolesław Gaziński
9.45 SESJA I
Plocek M., Zawadzki A. Politechnika Łódzka: Wybrane zagadnienia łączonych technik wzmocnienia wymiany ciepła przy przepływach jednofazowych płynów w rurach.
Zawadzki A. Politechnika Łódzka: Badania eksperymentalne wymiany ciepła na zewnętrznych powierzchniach układów pochylonych rur.
Górski J., Rabczak S. Politechnika Rzeszowska: Ocena sprawności egzergetycznej obiegu ziębniczego dla wybranych czynników chłodniczych.
Borzuta K. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Poznań: Aktualne poglądy o systemach poubojowego wychładzania tusz zwierząt rzeźnych.
Wierzba – Zygał M. LG Electronics: Systemy klimatyzacyjne.
11.30 przerwa na kawę
11.50 SESJA II
Śliwka J. FACh Cieszyn: Armatura, zbiorniki i filtry.
Krzyżaniak G., Gaziński B., Kłos L. Politechnika Poznańska, Systherm: Przyczyny awarii i uszkodzeń agregatów do schładzania wody.
Niezgoda – Żelasko B., Zalewski W., Żelasko J. Politechnika Krakowska: Badania cieplno przepływowe lodu zawiesinowego.
Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J., Trela M. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk: Badania eksperymentalne charakterystyk pracy strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej.
Sokołowski J.: Rozwiązanie uniwersalnej komory: RO rozmrażanie dla obrotu, RP – rozmrażanie dla przetwórstwa, DM – dochładzanie i magazynowanie, MC – magazynowanie, chłodzenie.
13.40 przerwa obiadowa
14.30 SESJA III
Steindel M., Konopka-Cupiał G. Centralny Ośrodek Chłodnictwa Kraków: Nowe uregulowania prawne w Unii Europejskiej dotyczące czynników ziębniczych.
Bohdal T. Politechnika Koszalińska: Analiza niestabilności pracy urządzeń chłodniczych.
Bohdal T., Charun H. Politechnika Koszalińska: Dynamika skraplania czynników chłodniczych wewnątrz kanałów rurowych.
Rosiak A. Politechnika Łódzka: Analiza eksperymentów wykonanych z kanałowym wymiennikiem ciepła oziębiającym wilgotne powietrze.
Rosiak A. Politechnika Łódzka: Jak ograniczyć szkodliwe skutki szronienia powierzchni oziębiających wilgotne powietrze?
Szymczak H. Euroduct: Metody czyszczenia kanałów wentylacyjnych i dobór odpowiedniej technologii.
16.40 zakończenie pierwszego dnia konferencji
19.00 uroczysta kolacja
24 listopada 2005 r., czwartek
09.30 SESJA IV
Żółtaniecki A., Żak M. Politechnika Wrocławska: Charakterystyka zespołu sprężającego ze sprężarką o ciągłej regulacji obrotów.
Grzebielec A. Politechnika Warszawska: Pulsacja ciśnienia w przewodach i wymiennikach ciepła urządzeń chłodniczych spowodowana pracą sprężarki.
Rusowicz A.. Kosewski A. Politechnika Warszawska: Wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego do przewodu tłocznego sprężarki.
Skupiński J. Hibernatus Sp. z o.o.: Odnawialne źródła ciepła w przemyśle.
Szaumkessel R. DAIKIN: Odzysk ciepła i chłodu w instalacjach klimatyzacji komfortu – systemy VRV – VVII firmy DAIKIN.
11.30 przerwa na kawę
11.50 SESJA V
Fic A., Składzień J. Politechnika Śląska: Analiza celowości instalacji gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej na terenie polderów do zrzutu ścieków.
Składzień J., Hanuszkiewicz – Drapała M., Fic A., Majchrzyk K. Politechnika Śląska: Pomiarowo-obliczeniowa analiza pracy układu: sprężarkowa parowa pompa grzejna-pionowy gruntowy wymiennik ciepła.
Kozioł J. Politechnika Śląska: Wpływ temperatury i zawartości wody w produktach poddawanych technologiom chłodniczym na ich właściwości fizyczne.
Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Politechnika Śląska: Wybrane aspekty zastosowania ziębiarek absorpcyjnych w chłodnictwie przemysłowym.
Gazda W., Wrożyna S. Politechnika Śląska: Wykorzystanie zamkniętego układu osuszania powietrza do celów technologicznych.
13.30 przerwa obiadowa
14.10 SESJA VI
Banasiak K. Politechnika Śląska: Statyczny model jednostopniowej, bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej.
Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W. Politechnika Poznańska: Wyznaczanie lokalnych współczynników przenikania ciepła.
Bieńczak K., Grobelny Z., Stachowiak A., Wojciechowski B. Politechnika Poznańska: Stanowisko modelowe z pompą ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Szlązak N., Obracaj D., Borowski M. Akademia Górniczo – Hutnicza Kraków: Kierunki rozwoju klimatyzacji w polskich kopalniach węgla kamiennego.
Marjanowski J., Nalikowski A. Przedsiębiorstwo MARCOR: Przegląd współczesnych metod uzdatniania wody chłodzącej za pomocą środków chemicznych stosowanych dla ochrony przed korozją, osadami i rozwojem życia biologicznego.
16.00 zakończenie konferencji
Do dyspozycji referentów rzutnik folii i rzutnik multimedialny.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian programu konferencji w trakcie jej trwania.

Warunki uczestnictwa, karta zgłosznia i inne informacje na stronie www.wentylacja.com.pl/konferencje
Portal www.wentylacja.com.pl patronuje medialnie Konferencji.

Komentarze

  • kolejny syf Systhermu

    Kolejny syf Systhermu, w którym jak zwykle nikt niczego się nie dowie,
    zjazd kombatantów chłodnictwa i klimatyzacji