Data rozpoczęcia
2005-06-16
Data zakończenia
2005-11-23

termin: 23-24.11.2005 r. miejsce: Rosnówko k. Poznania
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu
oraz

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na konferencję naukowo-techniczną


XXXVII Dni Chłodnictwa

w dniach
23 - 4 listopada 2005 r.

Aktualne tendencje w rozwiązaniach technicznych
urządzeń i systemów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych

Na konferencję zapraszamy do bardzo urokliwego miejsca znajdującego się na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego a zarazem niecałe 15 km od centrum Poznania przy trasie nr 5, wylotowej na Wrocław.


HOTEL DELICJUSZ

ul. Poznańska 1, 62-060 Rosnówko
www.delicjusz.pl
(dojazd)
Specjalny charakter konferencji podkreśla również fakt powołania Komitetu Honorowego w składzie:
1. dr inż. Piotr Janicki - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu, V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego SIMP w Warszawie - Przewodniczący Komitetu,
2. dr hab. inż. Karol Boruta Prof. IPMiT Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Oddział w Poznaniu,
3. mgr Arkadiusz Dzierżanowski - Gł. Specjalista Departament Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
4. dr inż. Jan Górski Prof. P. Rz. - Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji,
5. dr Janina Jędrzejewska - Prezes Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego,
6. mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec - Założyciel i Honorowy Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji, Oddział Wojewódzki SIMP w Poznaniu,
7. prof. dr hab. Jacek Kijowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Technologii Żywności,
8. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł - Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej,
9. dr inż. Marek Steindel - Dyrektor Centralnego Ośrodka Chłodnictwa "COCH",
10. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza,
11. Wojciech Wierzbicki - Przewodniczący Stowarzyszenia Serwis - Polska,
12. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski - Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej, Zakład Chłodnictwa,
13. prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski - Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji,
14. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych,
15. mgr inż. Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa.
Patronat medialny:
- Chłodnictwo&Klimatyzacja
- www.wentylacja.com.pl
- www.klimatyzacja.pl
W ramach Dni Chłodnictwa przewidziano wygłaszanie referatów, dyskusję oraz prezentację firm.
Ramowy program konferencji:
1. Banasiak K. Politechnika Śląska: Statyczny model jednostopniowej, bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej.
2. Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W. Politechnika Poznańska: Wyznaczanie lokalnych współczynników przenikania ciepła.
3. Bieńczak K., Grobelny Z., Stachowiak A., Wojciechowski B. Politechnika Poznańska: Stanowisko modelowe z pompą ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
4. Bohdal T. Politechnika Koszalińska: Analiza niestabilności pracy urządzeń chłodniczych.
5. Bohdal T., Charun H. Politechnika Koszalińska: Dynamika skraplania czynników chłodniczych wewnątrz kanałów rurowych.
6. Borzuta K. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Poznań: Aktualne poglądy o systemach poubojowego wychładzania tusz zwierząt rzeźnych.
7. Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J., Trela M. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk: Badania eksperymentalne charakterystyk pracy strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej.
8. Fic A., Składzień J. Politechnika Śląska: Analiza celowości instalacji gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej na terenie polderów do zrzutu ścieków.
9. Gazda W., Wrożyna S. Politechnika Śląska: Wykorzystanie zamkniętego układu osuszania powietrza do celów technologicznych.
10. Górski J., Rabczak S. Politechnika Rzeszowska: Ocena sprawności egzergetycznej obiegu ziębniczego dla wybranych czynników chłodniczych.
11. Grzebielec A. Politechnika Warszawska: Pulsacja ciśnienia w przewodach i wymiennikach ciepła urządzeń chłodniczych spowodowana pracą sprężarki.
12. Kozioł J. Politechnika Śląska: Wpływ temperatury i zawartości wody w produktach poddawanych technologiom chłodniczym na ich właściwości fizyczne.
13. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Politechnika Śląska: Wybrane aspekty zastosowania ziębiarek absorpcyjnych w chłodnictwie przemysłowym.
14. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Politechnika Śląska: Wyniki badań eksperymentalnych wpływu procesu zamrażania na wzrost kryształów lodu w produkcie.
15. Krzyżaniak G., Gaziński B., Kłos L. Politechnika Poznańska, Systherm: Przyczyny awarii i uszkodzeń agregatów do schładzania wody.
16. Niezgoda - Żelasko B., Zalewski W., Żelasko J. Politechnika Krakowska: Badania cieplno przepływowe lodu zawiesinowego.
17. Plocek M., Zawadzki A. Politechnika Łódzka: Wybrane zagadnienia łączonych technik wzmocnienia wymiany ciepła przy przepływach jednofazowych płynów w rurach.
18. Rosiak A. Politechnika Łódzka: Analiza eksperymentów wykonanych z kanałowym wymiennikiem ciepła oziębiającym wilgotne powietrze.
19. Rosiak A. Politechnika Łódzka: Jak ograniczyć szkodliwe skutki szronienia powierzchni oziębiających wilgotne powietrze?
20. Rusowicz A.. Kosewski A. Politechnika Warszawska: Wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego do przewodu tłocznego sprężarki.
21. Składzień J., Hanuszkiewicz - Drapała M., Fic A., Majchrzyk K. Politechnika Śląska: Pomiarowo-obliczeniowa analiza pracy układu: sprężarkowa parowa pompa grzejna-pionowy gruntowy wymiennik ciepła.
22. Sokołowski J.: Rozwiązanie uniwersalnej komory: RO rozmrażanie dla obrotu, RP - rozmrażanie dla przetwórstwa, DM - dochładzanie i magazynowanie, MC - magazynowanie, chłodzenie.
23. Steindel M., Konopka-Cupiał G. Centralny Ośrodek Chłodnictwa Kraków: Nowe uregulowania prawne w Unii Europejskiej dotyczące czynników chłodniczych.
24. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M. Akademia Górniczo - Hutnicza Kraków: Kierunki rozwoju klimatyzacji w polskich kopalniach węgla kamiennego.
25. Zawadzki A. Politechnika Łódzka: Badania eksperymentalne wymiany ciepła na zewnętrznych powierzchniach układów pochylonych rur.
26. Żółtaniecki A., Żak M. Politechnika Wrocławska: Charakterystyka zespołu sprężającego ze sprężarką o ciągłej regulacji obrotów.
27. Szymczak H. Euroduct: Metody czyszczenia kanałów wentylacyjnych i dobór odpowiedniej technologii.
Referaty promocyjne:
28. Bednarczyk B. DK - Kälteanlagen: Zagadnienia odzysku ciepła w urządzeniach chłodniczych na podstawie doświadczeń firmy DK - Kälteanlagen.
29. Marjanowski J., Nalikowski A. Przedsiębiorstwo MARCOR: Przegląd współczesnych metod uzdatniania wody chłodzącej za pomocą środków chemicznych stosowanych dla ochrony przed korozją, osadami i rozwojem życia biologicznego.
30. Skupiński J. Hibernatus Sp. z o.o.: Odnawialne źródła ciepła w przemyśle.
31. Szaumkessel R. DAIKIN: Odzysk ciepła i chłodu w instalacjach klimatyzacji komfortu - systemy VRV - VVII firmy DAIKIN.
32. Śliwka J. FACh Cieszyn: Armatura, zbiorniki i filtry.
33. Wierzba - Zygał M. LG Electronics: Systemy klimatyzacyjne.

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie konferencji.
Warunki uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 740 zł.
W ramach tej kwoty każdy uczestnik otrzymuje materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie w czasie trwania konferencji, w tym udział w uroczystej kolacji. Koszty noclegów podano w karcie zgłoszenia (płatne dodatkowo).
Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie "Karty zgłoszenia uczestnictwa" (doc) z wyraźnym zaznaczeniem rezerwacji noclegów i przesłanie jej na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. (61) 850 75 05, 850 75 14 fax (61) 851 97 97
lub monika.biskup@systherm.pl
oraz o wpłatę należności na konto:

Bank Handlowy w Warszawie O/Poznań
06 1030 1247 0000 0000 5841 8000
z dopiskiem na przelewie:

"Udział w XXXVII Dniach Chłodnictwa + noclegi Pana/Pani................................................"
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 14.11.2005 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
XXXVII Dni Chłodnictwa
dr inż. G. Krzyżaniak