XXXVII Dni Chłodnictwa


Tytuł: XXXVII Dni Chłodnictwa "Aktualne tendencje w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych". Materiały konferencyjne
Wydawca: SIMP i SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja
Rok wydania: listopad 2005
Stron: 314
Cena: 50,00 zł + koszty wysyłki
ZAMÓWIENIE

Spis treści:
1. Krzysztof Banasiak
Statyczny model jednostopniowej, bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej. 5
2. Krzysztof Bieńczak, Tomasz Rochatka, Arkadiusz Stachowiak, Przemysław Tyczewski, Wiesław Zwierzycki
Wyznaczanie lokalnych współczynników przenikania ciepła. 13
3. Zdzisław Grobelny, Bartosz Wojciechowski, Krzysztof Bieńczak, Arkadiusz Stachowiak
Stanowisko modelowe z pompą ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 21
4. Tadeusz Bohdal
Analiza niestabilności pracy urządzeń chłodniczych. 31
5. Tadeusz Bohdal, Henryk Charun
Dynamika skraplania czynników chłodniczych wewnątrz kanałów rurowych. 43
6. Karol Borzuta
Aktualne poglądy o systemach poubojowego wychładzania tusz zwierząt rzeźnych. 55
7. Dariusz Butrymowicz, Danuta Miąskowska, Jarosław Karwacki,
Marian Trela

Badania eksperymentalne charakterystyk pracy strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej. 63
8. Adam Fic, Jan Składzień
Analiza celowości instalacji gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej na terenie polderów do zrzutu ścieków. 75
9. Wiesław Gazda, Seweryn Wrożyna
Wykorzystanie zamkniętego układu osuszania powietrza do celów technologicznych. 87
10. Jan Górski, Sławomir Rabczak
Ocena sprawności egzergetycznej obiegu ziębniczego dla wybranych czynników chłodniczych. 95
11. Andrzej Grzebielec
Pulsacja ciśnienia w przewodach i wymiennikach ciepła urządzeń chłodniczych spowodowana pracą sprężarki. 107
12. Joachim Kozioł
Wpływ temperatury i zawartości wody w produktach poddawanych technologiom chłodniczym na ich właściwości fizyczne. 115
13. Krzysztof Banasiak, Wiesław Gazda, Joachim Kozioł
Wybrane aspekty zastosowania ziębiarek absorpcyjnych w chłodnictwie przemysłowym. 123
14. Bolesław Gaziński, Lucjan Kłos, Grzegorz Krzyżaniak
Przyczyny awarii i uszkodzeń agregatów do schładzania wody. 131
15. Niezgoda - Żelasko, Wojciech Zalewski, Jerzy Żelasko
Badania cieplno przepływowe lodu zawiesinowego. 143
16. Maria Plocek, Andrzej Zawadzki
Wybrane zagadnienia łączonych technik wzmocnienia wymiany ciepła przy przepływach jednofazowych płynów w rurach. 155
17. Andrzej Rosiak
Analiza eksperymentów wykonanych z kanałowym wymiennikiem ciepła oziębiającym wilgotne powietrze. 171
18. Andrzej Rosiak
Jak ograniczyć szkodliwe skutki szronienia powierzchni oziębiających wilgotne powietrze?181
19. Artur Rusowicz, Andrzej Kosewski
Wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego do przewodu tłocznego sprężarki. 193
20. Jan Składzień, Małgorzata Hanuszkiewicz - Drapała, Adam Fic, Krzysztof Majchrzyk
Pomiarowo-obliczeniowa analiza pracy układu: sprężarkowa parowa pompa grzejna-pionowy gruntowy wymiennik ciepła. 199
21. Józef Sokołowski
Rozwiązanie uniwersalnej komory. 211
22. Marek Steindel, Gabriela Konopka-Cupiał
Nowe uregulowania prawne w Unii Europejskiej dotyczące czynników ziębniczych.231
23. Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj, Marek Borowski
Kierunki rozwoju klimatyzacji w polskich kopalniach węgla kamiennego. 243
24. Andrzej Zawadzki
Badania eksperymentalne wymiany ciepła na zewnętrznych powierzchniach układów pochylonych rur. 257
25. Marek Żak, Adam Żółtaniecki
Charakterystyka zespołu sprężającego ze sprężarką o ciągłej regulacji obrotów. 269
Referaty promocyjne
26. Arkadiusz Nalikowski, Jan Marjanowski
Przegląd współczesnych metod uzdatniania wody chłodzącej za pomocą środków chemicznych stosowanych dla ochrony przed korozją, osadami i rozwojem życia biologicznego. 279
27. Jan Skupiński, Antoni Chłopecki
Nowoczesne pompy ciepła i celowość ich zastosowania. 289
28.Robert Szaumkessel DAIKIN Airconditioning Poland Sp. z o.o.
Odzysk ciepła i chłodu w instalacjach klimatyzacji komfortu - systemy VRV - VVII firmy DAIKIN. 303
29. Jan Śliwka
Armatura, zbiorniki i filtry.309

Źródło: ''