24 listopada br. zakończyły się obrady 37 konferencji "Dni Chłodnictwa", tradycyjnie organizowanej przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. z Poznania.


Konferencja odbyła się w hotelu "Delicjusz", w miejscowości Rosnówko znajdującej się na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Przewodnim tematem "XXXVII Dni Chłodnictwa" były "Aktualne tendencje w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.
Obrady otworzył Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu i jednocześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Bolesław Gaziński omawiając krótko program konferencji. W spotkaniu brało udział blisko 50 osób. Podczas obrad wygłoszono 31 referatów w 6 zbliżonych tematycznie sesjach.
Sesja I
Plocek M., Zawadzki A. Politechnika Łódzka: Wybrane zagadnienia łączonych technik wzmocnienia wymiany ciepła przy przepływach jednofazowych płynów w rurach.
Zawadzki A. Politechnika Łódzka: Badania eksperymentalne wymiany ciepła na zewnętrznych powierzchniach układów pochylonych rur.
Górski J., Rabczak S. Politechnika Rzeszowska: Ocena sprawności egzergetycznej obiegu ziębniczego dla wybranych czynników chłodniczych.
Borzuta K. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Poznań: Aktualne poglądy o systemach poubojowego wychładzania tusz zwierząt rzeźnych.
Wierzba – Zygał M. LG Electronics: Systemy klimatyzacyjne.
Sesja II
Śliwka J. FACh Cieszyn: Armatura, zbiorniki i filtry.
Krzyżaniak G., Gaziński B., Kłos L. Politechnika Poznańska, Systherm: Przyczyny awarii i uszkodzeń agregatów do schładzania wody.
Niezgoda – Żelasko B., Zalewski W., Żelasko J. Politechnika Krakowska: Badania cieplno przepływowe lodu zawiesinowego.
Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J., Trela M. Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk: Badania eksperymentalne charakterystyk pracy strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej.
Sokołowski J.: Rozwiązanie uniwersalnej komory: RO rozmrażanie dla obrotu, RP – rozmrażanie dla przetwórstwa, DM – dochładzanie i magazynowanie, MC – magazynowanie, chłodzenie.
Sesja III
Steindel M., Konopka-Cupiał G. Centralny Ośrodek Chłodnictwa Kraków: Nowe uregulowania prawne w Unii Europejskiej dotyczące czynników ziębniczych.
Bohdal T. Politechnika Koszalińska: Analiza niestabilności pracy urządzeń chłodniczych.
Bohdal T., Charun H. Politechnika Koszalińska: Dynamika skraplania czynników chłodniczych wewnątrz kanałów rurowych.
Rosiak A. Politechnika Łódzka: Analiza eksperymentów wykonanych z kanałowym wymiennikiem ciepła oziębiającym wilgotne powietrze.
Rosiak A. Politechnika Łódzka: Jak ograniczyć szkodliwe skutki szronienia powierzchni oziębiających wilgotne powietrze?
Szymczak H. Euroduct: Metody czyszczenia kanałów wentylacyjnych i dobór odpowiedniej technologii.
Sesja IV
Żółtaniecki A., Żak M. Politechnika Wrocławska: Charakterystyka zespołu sprężającego ze sprężarką o ciągłej regulacji obrotów.
Grzebielec A. Politechnika Warszawska: Pulsacja ciśnienia w przewodach i wymiennikach ciepła urządzeń chłodniczych spowodowana pracą sprężarki.
Rusowicz A.. Kosewski A. Politechnika Warszawska: Wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego do przewodu tłocznego sprężarki.
Skupiński J. Hibernatus Sp. z o.o.: Odnawialne źródła ciepła w przemyśle.
Szaumkessel R. DAIKIN: Odzysk ciepła i chłodu w instalacjach klimatyzacji komfortu – systemy VRV – VVII firmy DAIKIN.
Sesja V
Fic A., Składzień J. Politechnika Śląska: Analiza celowości instalacji gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej na terenie polderów do zrzutu ścieków.
Składzień J., Hanuszkiewicz – Drapała M., Fic A., Majchrzyk K. Politechnika Śląska: Pomiarowo-obliczeniowa analiza pracy układu: sprężarkowa parowa pompa grzejna-pionowy gruntowy wymiennik ciepła.
Kozioł J. Politechnika Śląska: Wpływ temperatury i zawartości wody w produktach poddawanych technologiom chłodniczym na ich właściwości fizyczne.
Kozioł J., Gazda W., Banasiak K. Politechnika Śląska: Wybrane aspekty zastosowania ziębiarek absorpcyjnych w chłodnictwie przemysłowym.
Gazda W., Wrożyna S. Politechnika Śląska: Wykorzystanie zamkniętego układu osuszania powietrza do celów technologicznych.
Sesja VI
Banasiak K. Politechnika Śląska: Statyczny model jednostopniowej, bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej.
Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W. Politechnika Poznańska: Wyznaczanie lokalnych współczynników przenikania ciepła.
Bieńczak K., Grobelny Z., Stachowiak A., Wojciechowski B. Politechnika Poznańska: Stanowisko modelowe z pompą ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Szlązak N., Obracaj D., Borowski M. Akademia Górniczo – Hutnicza Kraków: Kierunki rozwoju klimatyzacji w polskich kopalniach węgla kamiennego.
Marjanowski J., Nalikowski A. Przedsiębiorstwo MARCOR: Przegląd współczesnych metod uzdatniania wody chłodzącej za pomocą środków chemicznych stosowanych dla ochrony przed korozją, osadami i rozwojem życia biologicznego.


Wszystkie wyżej cytowane referaty są zawarte w Materiałach konferencyjnych z XXXVII Dni Chłodnictwa. Uwaga - możliwość zamówienia publikacji na stronach portalu www.wentylacja.com.pl: XXXVII Dni Chłodnictwa - Materiały Konferencyjne

Fot. 1 Komitet Honorowy
Fot. 2 Komitet Organizacyjny
Fot. 3 Bolesław Gaziński, Systherm
Fot. 4 Małgorzata Wierzba–Zygał, LG Electronics
Fot. 5 Dariusz Butrymowicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk
Fot. 6 Andrzej Zawadzki, Politechnika Łódzka
Fot. 7 Jan Śliwka, FACh Cieszyn
Fot. 8 Henryk Szymczak, EuroductFot. 9 Wystawa urządzeń do czyszczenia kanałów wentylacyjnych

Foto: Redakcja