XXXVI Dni Chłodnictwa

Wydawca: SIMP i SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja
Rok wydania: wrzesień 2004
Stron: 266
Cena: 50,00 zł + koszty wysyłki
ZAMÓWIENIE

SPIS TREŚCI:
1. Banasiak K.
Uproszczony model matematyczny absorbera zroszeniowego przemysłowej bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej
2. Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A.
Migracja powietrza do wnętrza nadwozia izotermicznego podczas otwarcia drzwi
3. Bonca Z., Hajduk T., Targański W.
Doświadczenia w stosowaniu bezchlorowych mieszanin zeotropowych - zamienników czynnika R22
4. Cebulski Z.
System odzyskiwania ciepła (SOC) bazujący na pompach ciepła woda - powietrze
5. Filin S., Chmielowski M.
Analiza obliczeniowa procesu zamrażania dwustronnego w półkulistej komórce termoelektrycznej wytwornicy lodu
6. Gaziński B., Kijko M.
Newel 2 - nowe funkcje sterowników w systemie monitorowania i sterowania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
7. Grejcz R.
Nowoczesne metody regulacji przepływu czynnika chłodniczego. Redukcja zużycia energii i poprawa kontroli pracy systemu chłodniczego
8. Grzebielec A.
Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze jako alternatywne rozwiązanie dla chłodnictwa i klimatyzacji
9. Kozioł J.
Badania nad poprawą efektów technicznych i ekonomicznych technologii chłodniczych produktów spożywczych
10. Kozioł J., Chlebowski P.
Chłodniczo - grzejna komora badawcza w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej
11. Kozioł J., Gazda W., Banasiak K., Żak S.
Stanowisko do badań nad wpływem sposobu zamrażania wody na kształt kryształów lodu
12. Kozioł J., Swoboda K.
Wpływ niejednorodności struktury produktów spożywczych na rozkład temperatury podczas zamrażania
13. Krzyżaniak G., B. Gaziński
Stosowanie czynników chłodniczych w świetle nowych regulacji prawnych
14. Nikończuk P., Chmielowski M.
Stabilizacja przepływu powietrza w kabinach lakierniczych
15. Plocek M., Zawadzki A.
Nowoczesne tendencje intensyfikacji wymiany ciepła w chłodniczych wymiennikach ciepła.
16. Rosiak A.
Charakterystyki ustalonego termoelektrycznego pompowania ciepła w układzie z przepływającą cieczą o stabilizowanej temperaturze
17. Schnotale J., Baradziej T.
Modelowanie parametrów działania kaskadowego urządzenia ziębniczego z CO2, NH3 i R290 jako naturalnymi czynnikami ziębniczymi
18. Sokołowski J.
Sterowanie strumieni powietrza dla procesów technologicznych - wychładzanie, dochładzanie, rozmrażanie
19. Sokołowski J.
Zagadnienia odszraniania amoniakalnych urządzeń chłodniczych przy stosowaniu sprężonego gorącego gazu.
20. Stockfisch N.
Nowe rozwiązania filtrów w klimatyzacji i wentylacji
21. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.
Klimatyzacja grupowa podziemnych wyrobisk górniczych
22. Szydło A.
Analiza termodynamiczna małego absorbcyjnego agregatu ziębniczego
23. Zgodziński J.
Problematyka konfiguracji i funkcjonowania składów chłodniczych w domowym sprzęcie chłodniczym na przykładzie chłodziarko-zamrażarek
Reklama

Źródło: ''