W dniach 14 i 15 września 2004r. odbyły się XXXVI Dni Chłodnictwa - konferencja naukowo –techniczna dla osób z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Miejscem konferencji w tym roku było Maltańskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne nad jeziorem Maltańskim w Poznaniu.

Tematem przewodnim konferencji były:

Nowe rozwiązania techniczne w chłodnictwie i klimatyzacji
w zastosowaniach praktycznych.

W konferencji wzięło udział 38 osób. Byli wśród nich pracownicy wyższych uczelni technicznych, firm chłodniczych i klimatyzacyjnych, producentów urządzeń i automatyki chłodniczej. Podobnie jak w roku ubiegłym i tym razem dodatkowo w pierwszym dniu obrad w konferencji uczestniczyli uczniowie klasy maturalnej o profilu chłodniczym.
Wygłoszono 23 referaty. Wśród nich znalazły się dwa referaty promocyjne przestawione przez przedstawiciela firmy Danfoss Sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego oraz Emerson Electric Poland z Warszawy.
Wszystkie wygłoszone referaty zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych. Wykłady podzielono na pięć sesji, a na każdej z nich wygłoszono 5 referatów. Szczegółowy program konferencji wraz z nazwiskami prowadzących poszczególne sesje zamieszczono poniżej.
Otwarcie konferencji
Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Bolesław Gaziński, witając Gości i wszystkich Uczestników. Nawiązał krótko do wieloletniej tradycji Dni Chłodnictwa, podkreślając, że obecne odbywają się już po raz 36-ty.
SESJA I
Prowadzący: dr inż. Bolesław Gaziński

Bonca Z., Hajduk T., Targański W.
Doświadczenia w stosowaniu bezchlorowych mieszanin zeotropowych – zamienników czynnika R22
Schnotale J., Baradziej T.
Modelowanie parametrów działania kaskadowego urządzenia ziębniczego z CO2, NH3 i R290 jako naturalnymi czynnikami ziębniczymi
Krzyżaniak G.
Stosowanie czynników chłodniczych w świetle nowych regulacji prawnych
Kijko M.
Newel 2 – nowe funkcje sterowników w systemie monitorowania i sterowania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
Grejcz R.
Nowoczesne metody regulacji przepływu czynnika chłodniczego. Redukcja zużycia energii i poprawa kontroli pracy systemu chłodniczego

SESJA II

Prowadzący: mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec
– V-przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.
Klimatyzacja grupowa podziemnych wyrobisk górniczych
Stockfisch N.
Nowe rozwiązania filtrów w klimatyzacji i wentylacji
Cebulski Z.
System odzyskiwania ciepła (SOC) bazujący na pompach ciepła woda – powietrze
Grzebielec A.
Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze jako alternatywne rozwiązanie dla chłodnictwa i klimatyzacji
Szydło A.
Analiza termodynamiczna małego absorbcyjnego agregatu ziębniczego

SESJA III
Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Schnotale – Politechnika Krakowska

Klenkiewicz M. Danfoss Sp. z o.o.
ICV – zawory regulacyjne nowej generacji
Kozioł J., Chlebowski P.
Chłodniczo - grzejna komora badawcza w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

Kozioł J., Gazda W., Banasiak K., Żak S.
Stanowisko do badań nad wpływem sposobu zamrażania wody na kształt kryształów lodu
Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A.
Migracja powietrza do wnętrza nadwozia izotermicznego podczas otwarcia drzwi
Kozioł J.
Badania nad poprawą efektów technicznych i ekonomicznych technologii chłodniczych produktów spożywczych
Kozioł J., Swoboda K.
Wpływ niejednorodności struktury produktów spożywczych na rozkład temperatury podczas zamrażania

SESJA IV

Prowadzący: Inż. Mirosław Jankowski
– Redaktor Naczelny „Chłodnictwa & Klimatyzacji”

Filin S., Chmielowski M.
Analiza obliczeniowa procesu zamrażania dwustronnego w półkulistej komórce termoelektrycznej wytwornicy lodu
Nikończuk P., Chmielowski M.
Stabilizacja przepływu powietrza w kabinach lakierniczych
Banasiak K.
Uproszczony model matematyczny absorbera zroszeniowego przemysłowej bromolitowej chłodziarki absorpcyjnej
Plocek M., Zawadzki A.
Nowoczesne tendencje intensyfikacji wymiany ciepła w chłodniczych wymiennikach ciepła.
Rosiak A.
Charakterystyki ustalonego termoelektrycznego pompowania ciepła w układzie z przepływającą cieczą o stabilizowanej temperaturze

SESJA V

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
– Politechnika Śląska

Sokołowski J.
Sterowanie strumieni powietrza dla procesów technologicznych – wychładzanie, dochładzanie, rozmrażanie
Sokołowski J.
Zagadnienia odszraniania amoniakalnych urządzeń chłodniczych przy stosowaniu sprężonego gorącego gazu.
Zgodziński J.
Problematyka konfiguracji i funkcjonowania składów chłodniczych w domowym sprzęcie chłodniczym na przykładzie chłodziarko-zamrażarek
Żyła A.
Nowe konstrukcje sprężarek spiralnych.

Zakończenie konferencji
Obrady konferencji zamknął, podkreślając jej znaczenie i wieloletnią tradycję prof. Joachim Kozioł.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego - dr Bolesław Gaziński - podziękował Wszystkim za udział i zaprosił na następną konferencję.
Jest nam bardzo miło i na swój sposób jesteśmy dumni, że Konferencja doczekała się grona stałych uczestników, jednak równocześnie martwi nas bardzo fakt malejącej frekwencji. Zastanawiamy się obecnie nad zmianą formy celem przyciągnięcia większej liczby uczestników i jesteśmy otwarci na sugestie wszystkich osób zainteresowanych tym tematem.
Organizatorzy


UWAGA!!!
Materiały z Konferencji XXXVI DNI CHŁODNICTWA można zamówić wysyłając e-mail do naszej redakcji z danymi adresowymi (firma, imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość, kod, ulica, NIP):

ZAMÓW MATERIAŁY Z XXXVI DNI CHŁODNICTWA
CENA: 50,00 zł brutto + koszty wysyłki
Materiały z XXXVI Konferencji DNI CHŁODNICTWA: >>> szczegóły

Komentarze

 • co dalej ??????


  W konferencji wzięło udział 38 osób. Byli wśród nich pracownicy ......uczniowie ......................
  Wygłoszono 23 referaty.
  czyli , nie licząc uczniów , 15 słuchaczy ?
  gdzie te czasy , gdy samych uczestników było grubo ponad stu - wniosek jest jeden - formuła się przeżyła , zgodnie z procesem ewolucji są dwie możliwości :
  1. śmierć kliniczna
  2. dostosowanie się do potrzeb środowiska - t.j. klienta , a nie "głoszącego słowo "
  pozdr