Tegoroczna Konferencja Naukowo-Techniczna "XXXIX Dni Chłodnictwa" odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada.Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w dniach 14 - 15 listopada 2007 r. w ramach XXXIX Dni Chłodnictwa odbędzie się konferencja naukowo-techniczna n/t:

Badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
a stosowane czynniki chłodnicze

Przewidywana tematyka referatów:
• badania doświadczalne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
• nowe rozwiązania konstrukcyjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
• odzysk ciepła w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
• zastosowania układów absorpcyjnych w chłodnictwie i klimatyzacji,
• problemy eksploatacyjne instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
• nowe technologie w zamrażaniu i przechowalnictwie produktów,
• nowe elementy sterujące i kontrolno-zabezpieczające w instalacjach chłodniczych,
• systemy sterowania oraz monitoringu instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
• właściwości i zastosowania czynników chłodniczych (w tym f-gazy) w świetle nowych regulacji prawnych,
• normalizacja i certyfikacja personelu, firm i urządzeń w odniesieniu do aktualnych przepisów Unii Europejskiej.
Komitet Honorowy:
Rangę konferencji podkreśla fakt powołania Komitetu Honorowego w składzie:
1. dr inż. Piotr Janicki - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu, V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego SIMP w Warszawie, Przewodniczący Komitetu,
2. mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec - Założyciel i Honorowy Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddz. Wojewódzki SIMP w Poznaniu,
3. prof. dr hab. Jacek Kijowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Technologii Żywności,
4. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł - Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej,
5. dr inż. Marek Michniewicz – Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi, Przedstawiciel Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu,
6. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza,
7. Wojciech Wierzbicki - Przewodniczący Stowarzyszenia Serwis – Polska,
8. dr inż. Jan Górski Prof. P. Rz. - Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji,
9. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski - Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej, Zakład Chłodnictwa,
10. prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski - Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji,
11. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych.
Termin:
14 - 15 listopada 2007 r.
Miejsce:
jeszcze nie wybrano
Referaty:
- zgłaszanie propozycji do dnia 27 lipca 2007 r. na adres:

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. (061) 850 75 05, 850 75 14, fax (061) 851 97 97
z dopiskiem „Dni Chłodnictwa”
lub e-mail: Grzegorz.Krzyzaniak@systherm.pl
- w zgłoszeniu należy podać:
1. Imię i nazwisko autora z tytułem zawodowym lub naukowym.
2. Miejsce zatrudnienia (nazwa instytucji, stanowisko).
3. Adres dla korespondencji z numerem telefonu i faxu; adres e-mailowy.
4. Tytuł i krótkie streszczenie referatu.
- potwierdzenie przyjęcia referatu wraz z Wytycznymi dla Autorów Organizator prześle w III dekadzie sierpnia br.
- pełny tekst referatu prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2007 r.
Kontakt:
Dodatkowych informacji na temat konferencji udzielają:
mgr Monika Biskup tel. (061) 850 75 05
dr inż. Grzegorz Krzyżaniak tel. (061) 850 75 14

Krótka historia Dni Chłodnictwa
W roku 1966, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się pierwsze "Dni Chłodnictwa na MT", dwudniowa narada o zasięgu międzynarodowym, często z udziałem referentów zagranicznych, połączona ze zwiedzaniem ekspozycji targowych. Od tego czasu spotkanie to organizowane jest corocznie, przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu i firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. Jubileuszowe, "XXXV Dni Chłodnictwa" odbyły się w roku 2003. Gratulujemy Organizatorom tak trwałej inicjatywy!