Konferencja XXXIX Dni Chłodnictwa odbędzie się w listopadzie w Poznaniu. Tematem wiodącym dwudniowego spotkania są badania, konstrukcje oraz eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a stosowane czynniki chłodnicze.Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale SIMP w Poznaniu
oraz
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na
Konferencję Naukowo-Techniczną

XXXIX Dni Chłodnictwa

14 - 15 listopada 2007 r. Poznań

Badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
a stosowane czynniki chłodnicze

Komitet Organizacyjny:
1. dr inż. Bolesław Gaziński - Przewodniczący
2. mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec – Wiceprzewodniczący
3. dr inż. Grzegorz Krzyżaniak – sekretarz naukowy
4. mgr Monika Biskup – sekretarz organizacyjny
5. inż. Edward Kluczyński – członek
Komitet Honorowy:
1. dr inż. Piotr Janicki - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu, V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego SIMP w Warszawie, Przewodniczący Komitetu,
2. mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec - Założyciel i Honorowy Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddz. Wojewódzki SIMP w Poznaniu,
3. prof. dr hab. Jacek Kijowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Technologii Żywności,
4. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł - Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej,
5. dr inż. Marek Michniewicz – Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi, Przedstawiciel Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu,
6. dr inż. Marek Steindel – Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie,
7. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza,
8. Wojciech Wierzbicki - Przewodniczący Stowarzyszenia Serwis – Polska,
9. dr inż. Jan Górski Prof. P. Rz. - Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji,
10. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski - Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej, Zakład Chłodnictwa,
11. prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski - Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji,
12. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych.
Ramowy program Konferencji:
1. Banasiak K.: Charakterystyka teoretyczna chłodni wentylatorowej mokrej. Politechnika Śląska
2. Bohdal T., Charun H., Kuczyński W.: Analiza wrzenia czynnika chłodniczego w warunkach zakłóceń periodycznych. Politechnika Koszalińska
3. Bohdal T., Charun H.: Analiza początku skraplania czynnika chłodniczego w kanale rurowym. Politechnika Koszalińska
4. Butrymowicz D., Karwacki J., Ochrymiuk T., Śmierciew K., Matysko R., Trela M.: Badania eksperymentalne i modelowanie pracy strumienicy parowej dla układów klimatyzacji solarnej. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
5. Butrymowicz D., Trela M., Karwacki J., Lackowski M., Matysko R., Śmierciew K., Ochrymiuk T.: IMPCOOL - Laboratorium chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
6. Cebulski Z., Zawadzki A.: Rurki cieplne we współczesnych wymiennikach stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji. Politechnika Łódzka
7. Dudar A., Butrymowicz D.: Ocena parametrów pracy strumienicy dwufazowej w układach sprężarkowych dla izobutanu. Politechnika Białostocka
8. Dutkowski K., Charun H.: Minikanały – krótki przegląd stanu wiedzy. Politechnika Koszalińska
9. Dutkowski K.: Straty ciśnienia podczas dwufazowego przepływu płynu przez minikanały. Politechnika Koszalińska
10. Gazda W.: Analiza warunków zastosowania owiewowej oraz kriogenicznej techniki zamrażania. Politechnika Śląska
11. Gaziński B., Kijko M.: Komory laboratoryjne i badawcze z kontrolowanym klimatem. Systherm Poznań
12. Górski J., Rabczak S.: Określanie charakterystycznych współczynników w obszarze pary przegrzanej czynnika R410A. Politechnika Rzeszowska
13. Grzebielec A.: Badania eksperymentalne termoakustycznego urządzenia chłodniczego. Politechnika Warszawska
14. Jóźwiak J., Gaziński B.: Eksploatacja i niesprawności samochodowych agregatów chłodniczych. Systherm Poznań
15. Kalińska J.: Możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez przedsiębiorców w latach 2007-2013. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Poznań
16. Kowacz M., Hilgier A.: Doświadczalna optymalizacja doboru wybranych elementów urządzenia ziębniczego zasilanego kapilarą. Centralny Ośrodek Chłodnictwa Kraków
17. Kozioł J.: Wpływ zawartości wody w zamrażanych produktach mięsnych na ususzkę. Politechnika Śląska
18. Krzyżaniak G.: Analiza porównawcza metod cieczowego chłodzenia skraplaczy w instalacjach pośredniego chłodzenia powietrza. Politechnika Poznańska
19. Lackowski M., Karwacki J., Butrymowicz D., Śmierciew K.: Elektrostatyczna separacja mgły olejowej w przepływie. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
20. Lackowski M., Karwacki J., Butrymowicz D., Śmierciew K.: Wykorzystanie cyklonów z polem elektrycznym do usuwania zanieczyszczeń w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
21. Maciak M., Plocek M., Zawadzki A.: Dojrzewalnia bananów o kontrolowanej atmosferze. Politechnika Łódzka
22. Niezgoda-Żelasko B., Zalewski W., Żelasko J.: Przepływ i wymiana ciepła w elementach instalacji zasilanych zawiesiną lodową. Politechnika Krakowska
23. Ochrymiuk T.*), Szcześniak A.**), Karwacki J.*), Butrymowicz D.***): Numeryczna optymalizacja procesu mieszania w aspekcie poprawy pracy suszarni łososia. *)Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk; **)REMSTAT, Gdańsk; ***)Politechnika Białostocka
24. Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W., Zawadzki A.: Stanowisko badawcze do wyznaczania konwekcyjnych współczynników przejmowania ciepła dla jednofazowych przepływów płynów w rurach przy stosowaniu kombinowanych technik wzmocnienia wymiany ciepła. Politechnika Łódzka
25. Rosiak A., Zuchora P.: Pomiary mocy cieplnej glikolowego miniwymiennika, zanurzonego w złożu fluidalnym, w warunkach oziębienia wilgotnego powietrza. Politechnika Łódzka
26. Rosiak A.: Obliczane parametry oszraniania płyty – już prościej nie można. Politechnika Łódzka
27. Rusowicz A.: Tendencje rozwojowe urządzeń chłodniczych absorpcyjnych. Politechnika Warszawska
28. Ryżkowski Dariusz.: Bliski koniec stosowania czynnika chłodniczego R22 technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym wyzwaniem dla chłodnictwa i klimatyzacji. Termo Schiessl Sp. z o.o.
29. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.: Charakterystyka wielopłaszczyznowej, liniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
30. Wawryniuk M.: Certyfikacja personelu i firm z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej. Termo-Schiessl Polska
31. Wilk K.: Ocena efektów ekonomicznych eksploatacji sprężarkowej pompy ciepła z powietrzem atmosferycznym jako źródłem ciepła. Politechnika Śląska
32. Zawadzki A.: Przegląd metod eksperymentalnych służących do wyznaczania konwekcyjnego współczynnika przejmowania ciepła przy jednofazowym przepływie płynu wewnątrz rury. Politechnika Łódzka
33. Żak M., Żółtaniecki A.: Niskotemperaturowe komory chłodnicze dla potrzeb technologicznych. Politechnika Wrocławska
34. Żak M., Żółtaniecki A.: Urządzenia do chłodzenia ziaren zbóż w procesie przechowywania. Politechnika Wrocławska
Miejsce i termin:
Hotel MERCURE
ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań >>>
14 - 15 listopada 2007 r.
Zajęcia towarzyszące:
Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na uroczystą kolację, która zaplanowana jest w pierwszym dniu Konferencji. Kolacja odbędzie się w restauracji Hotelu Mercure.
Warunki uczestnictwa:
1. Opłata konferencyjna dla uczestników:
800 zł opłata za udział w konferencji
2.500 zł opłata za referat promocyjny
150 zł dla studentów.
Opłaty zawierają: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz udział w uroczystej kolacji.
2. Noclegi (płatne dodatkowo):
Hotel Mercure **** >>>
- 320 zł pok. 1 – osobowy
- 360 zł pok. 2 – osobowy do pojedynczego wykorzystania
- 180 zł miejsce w pok. 2 – osobowym
Hotel Lech *** >>>
162 zł pok. 1 – osobowy
244 zł pok. 2 – osobowy do pojedynczego wykorzystania
122 zł miejsce w pok. 2 – osobowym
Noclegi ze śniadaniem.
Załączniki:
- Komunikat XXXIX Dni Chłodnictwa
- Karta zgłoszenia
Patronat medialny:

Miesięczniki

Chłodnictwo
Chłodnictwo&Klimatyzacja
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Portale internetowe
klimatyzacja.pl
wentylacja.com.pl
Kontakt:
- sprawy merytoryczne: dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl, tel. +48 (61) 850 75 14
- sprawy formalne: mgr Monika Biskup, dnichlodnictwa@systherm.pl, tel. +48 (61) 850 75 05, fax +48 (61) 851 97 97
Adres dla korespondencji:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
lub e-mail: dnichlodnictwa@systherm.pl
Internet: www.dnichlodnictwa.pl

Krótka historia Dni Chłodnictwa
W roku 1966, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się pierwsze "Dni Chłodnictwa na MT", dwudniowa narada o zasięgu międzynarodowym, często z udziałem referentów zagranicznych, połączona ze zwiedzaniem ekspozycji targowych. Od tego czasu spotkanie to organizowane jest corocznie, przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu i firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. Jubileuszowe, "XXXV Dni Chłodnictwa" odbyły się w roku 2003. Gratulujemy Organizatorom tak trwałej inicjatywy!