XXXIX Dni Chłodnictwa


Tytuł: XXXIX Dni Chłodnictwa "Badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a stosowane czynniki chłodnicze". Materiały konferencyjne
Wydawca: SIMP i SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja
Rok wydania: listopad 2007
Stron: 360
Cena: 65,00 zł + koszty wysyłki
ZAMÓWIENIE

Spis treści:
1. Spis treści
2. Gaziński B.: Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP 50 lat działalności Systherm Poznań 1
3. Banasiak K.: Charakterystyka teoretyczna chłodni wentylatorowej mokrej. Politechnika Śląska 13
4. Bohdal T., Charun H., Kuczyński W.: Analiza wrzenia czynnika chłodniczego w warunkach zakłóceń periodycznych. Politechnika Koszalińska 23
5. Bohdal T., Charun H.: Analiza początku skraplania czynnika chłodniczego w kanale rurowym. Politechnika Koszalińska 35
6. Butrymowicz D., Karwacki J., Ochrymiuk T., Śmierciew K., Matysko R., Trela M.: Badania eksperymentalne i modelowanie pracy strumienicy parowej dla układów klimatyzacji solarnej. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 47
7. Butrymowicz D., Trela M., Karwacki J., Lackowski M., Matysko R., Śmierciew K., Ochrymiuk T.: IMPCOOL - Laboratorium chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 59
8. Cebulski Z., Zawadzki A.: Rurki cieplne we współczesnych wymiennikach stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji. Politechnika Łódzka 69
9. Dudar A., Butrymowicz D.: Ocena parametrów pracy strumienicy dwufazowej w układach sprężarkowych dla izobutanu. Politechnika Białostocka 77
10. Dutkowski K., Charun H.: Minikanały - krótki przegląd stanu wiedzy. Politechnika Koszalińska 93
11. Dutkowski K.: Straty ciśnienia podczas dwufazowego przepływu płynu przez minikanały. Politechnika Koszalińska 107
12. Gazda W.: Analiza warunków zastosowania owiewowej oraz kriogenicznej techniki zamrażania. Politechnika Śląska 119
13. Gaziński B., Kijko M.: Komory laboratoryjne i badawcze z kontrolowanym klimatem. Systherm Poznań 131
14. Górski J., Rabczak S.: Określanie charakterystycznych współczynników w obszarze pary przegrzanej czynnika R410A. Politechnika Rzeszowska 137
15. Grzebielec A.: Badania eksperymentalne termoakustycznego urządzenia chłodniczego. Politechnika Warszawska 149
16. Jóźwiak J., Gaziński B.: Analiza niesprawności samochodowych agregatów chłodniczych. Systherm Poznań 157
17. Kozioł J.: Wpływ zawartości wody w zamrażanych produktach mięsnych na ususzkę. Politechnika Śląska 167
18. Krzyżaniak G.: Analiza porównawcza metod cieczowego chłodzenia skraplaczy w instalacjach pośredniego chłodzenia powietrza. Politechnika Poznańska 175
19. Lackowski M., Karwacki J., Butrymowicz D., Śmierciew K.: Elektrostatyczna separacja mgły olejowej w przepływie. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 189
20. Lackowski M., Karwacki J., Butrymowicz D., Śmierciew K.: Wykorzystanie cyklonów z polem elektrycznym do usuwania zanieczyszczeń w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 199
21. Maciak M., Plocek M., Zawadzki A.: Dojrzewalnia bananów o kontrolowanej atmosferze. Politechnika Łódzka 207
22. Niezgoda - Żelasko B., Zalewski W., Żelasko J.: Przepływ i wymiana ciepła w elementach instalacji zasilanych zawiesiną lodową. Politechnika Krakowska 221
23. Ochrymiuk T., Szcześniak A., Karwacki J., Butrymowicz D.: Numeryczna optymalizacja procesu mieszania w aspekcie poprawy pracy suszarni łososia. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk; REMSTAT, Gdańsk; Politechnika Białostocka 233
24. Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W., Zawadzki A.: Stanowisko badawcze do wyznaczania konwekcyjnych współczynników przejmowania ciepła dla jednofazowych przepływów płynów w rurach przy stosowaniu kombinowanych technik wzmocnienia wymiany ciepła. Politechnika Łódzka 239
25. Rosiak A., Zuchora P.: Pomiary mocy cieplnej glikolowego miniwymiennika, zanurzonego w złożu fluidalnym, w warunkach oziębienia wilgotnego powietrza. Politechnika Łódzka 253
26. Rosiak A.: Obliczane parametry oszraniania płyty - już prościej nie można. Politechnika Łódzka 261
27. Ruciński A., Błaszczak S.: Porównanie różnych systemów o oszraniania stosowanych w komorach chłodniczych. Politechnika Warszawska 271
28. Rusowicz A.: Tendencje rozwojowe urządzeń chłodniczych absorpcyjnych. Politechnika Warszawska 283
29. Ryżkowski D.: Bliski koniec stosowania czynnika chłodniczego R22 technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym wyzwaniem dla chłodnictwa i klimatyzacji. Termo Schiessl Sp. z o.o. 291
30. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.: Charakterystyka wielopłaszczyznowej, liniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 299
31. Wawryniuk M.: Certyfikacja personelu i firm z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej. Termo-Schiessl Polska 311
32. Wilk K.: Ocena efektów ekonomicznych eksploatacji sprężarkowej pompy ciepła z powietrzem atmosferycznym jako źródłem ciepła. Politechnika Śląska 317
33. Zawadzki A. Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W.: Przegląd metod eksperymentalnych służących do wyznaczania konwekcyjnego współczynnika przejmowania ciepła przy jednofazowym przepływie płynu wewnątrz rury. Politechnika Łódzka 327
34. Żak M., Żółtaniecki A.: Niskotemperaturowe komory chłodnicze dla potrzeb technologicznych. Politechnika Wrocławska 341
35. Żak M., Żółtaniecki A.: Urządzenia do chłodzenia ziaren zbóż w procesie przechowywania. Politechnika Wrocławska 351

Źródło: ''