Tematem tegorocznych XXXIX Dni Chłodnictwa były "Badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a stosowane czynniki chłodnicze".


W dniach 14-15 listopada w Poznańskim Hotelu Mercure odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna w ramach XXXIX Dni Chłodnictwa, nad którą patronat medialny sprawował m.in. portal branżowy www.wentylacja.com.pl. Tematem tegorocznej Konferencji były: „Badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a stosowane czynniki chłodnicze”. Organizatorem Konferencji był poznański oddział wojewódzki SIMP - Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz firma SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. z Poznania.

Fot. 1. Holl Hotelu Mercure w Poznaniu
14 listopada 2007

Obrady Konferencji otworzył, witając członków Komitetu Honorowego, gości oraz uczestników przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu dr inż. Bolesław Gaziński.

Fot. 2. Bolesław Gaziński
- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Referaty wygłaszali pracownicy wyższych uczelni technicznych, a także placówek naukowo-badawczych. Nie zabrakło także referatów promocyjnych firm z branży. W corocznym spotkaniu wzięli udział projektanci, pracownicy eksploatacji, montażu i serwisów firm chłodniczych i klimatyzacyjnych (fot.1). Na konferencji obecni byli również przedstawiciele mediów. W sumie w dwudniowym spotkaniu brało udział blisko 90 osób.

Fot. 3. Uczestnicy Konferencji
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały informacyjne wydane w postaci książki, która zawiera 34 z 35 zaplanowanych tematów konferencji. Wkrótce książka będzie dostępna do nabycia ze stron naszego portalu.
Poniżej przedstawiamy spis referatów kolejnych sesji Dni Chłodnictwa wraz ze zdjęciami (foto wykonane przez przedstawiciela wentylacja.com.pl).
XXXIX Dni Chłodnictwa – 14.11.2007, dzień pierwszy
SESJA I


Fot. 4. Tadeusz Bohdal
1. Gaziński B. Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp.z o.o.
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. 50 lat działalności
2. Bohdal T., Charun H., Kuczyński W. Politechnika Koszalińska
Analiza wrzenia czynnika chłodniczego w warunkach zakłóceń periodycznych.
3. Bohdal T., Charun H. Politechnika Koszalińska
Analiza początku skraplania czynnika chłodniczego w kanale rurowym.

Fot. 5. Grzegorz Krzyżaniak

4. Krzyżaniak G. Politechnika Poznańska
Analiza porównawcza metod cieczowego chłodzenia skraplaczy w instalacjach pośredniego chłodzenia powietrza
5. Niezgoda-Żelasko B., Zalewski W., Żelasko J. Politechnika Krakowska
Przepływ i wymiana ciepła w elementach instalacji zasilanych zawiesiną lodową
6. Cebulski Z., Zawadzki A. Politechnika Łódzka
Rurki cieplne we współczesnych wymiennikach stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji
SESJA II

Fot. 6. Krzysztof Dutkowski
7. Ruciński A., Błaszczak S. Politechnika Warszawska Mi<
Porównanie różnych systemów o oszraniania stosowanych w komorach chłodniczych
8. Dutkowski K., Charun H. Politechnika Koszalińska
Minikanały – krótki przegląd stanu wiedzy
9. Dutkowski K.: Politechnika Koszalińska
Straty ciśnienia podczas dwufazowego przepływu płynu przez minikanały

Fot. 7. Wiesław Gazda

10. Kozioł J. Politechnika Śląska
Wpływ zawartości wody w zamrożonych produktach mięsnych na ususzkę.
11. Gazda W. Politechnika Śląska
Analiza warunków zastosowania owiewowej oraz kriogenicznej techniki zamrażania
12. Jóźwiak J., Gaziński B. Systherm Poznań
Eksploatacja i niesprawności samochodowych agregatów chłodniczych
SESJA V


Fot. 8. Marek Wawryniuk
13. Ryżkowski D. Termo Schiessl Sp. z o.o.
Bliski koniec stosowania czynnika chłodniczego R22 technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym wyzwaniem dla chłodnictwa i klimatyzacji
14. Wawryniuk M. Termo-Schiessl Polska

Certyfikacja personelu i firm z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej

15. Rusowicz A. Politechnika Warszawska

Tendencje rozwojowe urządzeń chłodniczych absorpcyjnychFot. 9. Dariusz Ryżkowski
16. Banasiak K. Politechnika Śląska

Charakterystyka teoretyczna chłodni wentylatorowej mokrej

17. Górski J., Rabczak S. Politechnika Rzeszowska
Określanie charakterystycznych współczynników w obszarze pary przegrzanej czynnika R410A

18. Żak M., Żółtaniecki A. Politechnika Wrocławska

Urządzenia do chłodzenia ziaren zbóż w procesie przechowywania

Z uwagi na braki personalne referentów III Sesji, została ona przełożona na drugi dzień konferencji; w zamian odbyły się prelekcje Sesji V, przewidziane na dzień 15 listopada.
Pierwszy dzień Konferencji zakończyła uroczysta kolacja w restauracji Hotelu Mercure.

Fot. 10. Pytania z sali

Fot. 11. Podczas przerwy kawowej - okazja do dyskusji
XXXIX Dni Chłodnictwa – 15.11.2007, dzień drugi
SESJA IVFot. 12. Wojciech Zalewski
19. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Charakterystyka wielopłaszczyznowej, liniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000

20. Wilk K. Politechnika Śląska

Ocena efektów ekonomicznych eksploatacji sprężarkowej pompy ciepła z powietrzem atmosferycznym jako źródłem ciepła

21. Maciak M., Plocek M., Zawadzki A. Politechnika Łódzka

Zastosowanie systemu „free-cooling” w dojrzewalniach bananówFot. 13. Joanna Jóźwiak
22. Zawadzki A., Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W. Politechnika Łódzka
Przegląd metod eksperymentalnych służących do wyznaczania konwekcyjnego współczynnika przejmowania ciepła przy jednofazowym przepływie płynu wewnątrz rury

23. Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W., Zawadzki A. Politechnika Łódzka

Stanowisko badawcze do wyznaczania konwekcyjnych współczynników przejmowania ciepła dla jednofazowych przepływów płynów w rurach przy stosowaniu kombinowanych technik wzmocnienia wymiany ciepła

24. Żak M., Żółtaniecki A. Politechnika Wrocławska

Niskotemperaturowe komory chłodnicze dla potrzeb technologicznych


SESJA IIIFot. 14. Artur Rusowicz
25. Butrymowicz D., Trela M., Karwacki J., Lackowski M., Matysko R., Śmierciew K., Ochrymiuk T. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
IMPCOOL - Laboratorium chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
26. Butrymowicz D., Karwacki J., Ochrymiuk T., Śmierciew K., Matysko R., Trela M. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk

Badania eksperymentalne i modelowanie pracy strumienicy parowej dla układów klimatyzacji solarnej

27. Dudar A., Butrymowicz D. Politechnika Białostocka

Ocena parametrów pracy strumienicy dwufazowej w układach sprężarkowych dla izobutanu

28. Lackowski M., Karwacki J., Butrymowicz D., Śmierciew K. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk

Elektrostatyczna separacja mgły olejowej z przepływu

29. Lackowski M., Karwacki J., Butrymowicz D., Śmierciew K. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk

Wykorzystanie cyklonów z polem elektrycznym do usuwania zanieczyszczeń w układach klimatyzacyjno – wentylacyjnych

30. Ochrymiuk T.*), Szcześniak A.**), Karwacki J.*), Butrymowicz D.***) *)Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk; **)REMSTAT, Gdańsk; ***)Politechnika Białostocka

Numeryczna optymalizacja procesu mieszania w aspekcie poprawy pracy suszarni łososia.


SESJA VIFot. 15. Marek Żak
31. Rosiak A., Zuchora P. Politechnika Łódzka

Pomiary mocy cieplnej glikolowego miniwymiennika, zanurzonego w złożu fluidalnym, w warunkach oziębienia wilgotnego powietrza

32. Rosiak A. Politechnika Łódzka
Obliczane parametry oszraniania płyty – już prościej nie można
33. Grzebielec A. Politechnika Warszawska

Badania eksperymentalne termoakustycznego urządzenia chłodniczego

34. Gaziński B., Kijko M. Systherm Poznań

Komory laboratoryjne i badawcze z kontrolowanym klimatem.

35. Kalińska J.: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Poznań:
Możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez przedsiębiorców w latach 2007-2013.

36. Kowacz M., Hilgier A.:
Doświadczalna optymalizacja doboru wybranych elementów urządzenia ziębniczego zasilanego kapilarą.

Komentarze

  • Sprostowanie

    Na fotografii nr 15 jest nie dr inż. Marek Żak tylko dr inż. Adam Żółtaniecki