XXXIV Dni Chłodnictwa

Wydawca: SYSTHERM
Rok wydania: wrzesień 2002
Stron: 285
Cena: 45,00 zł + koszty wysyłki
ZAMÓWIENIE

SPIS TREŚCI
1. Stanisław JURKOWLANIEC
40 lat Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP w Poznaniu
2. Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Marian CZAPP
Analiza procesu wrzenia w chłodnicy wentylatorowej
3. Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Marian CZAPP
Falowy charakter wrzenia w chłodnicy wentylatorowej
4. Sławomir BOLEK, Andrzej GORCZAKOWSKI, Władysław KASIECZKA
Fluidyzacja w klimatyzacji
5. Karol BORZUTA
Optymalizacja sposobu rozmrażania mięsa w warunkach przemysłowych
6. Dariusz BUTRYMOWICZ, Marian TRELA
Zagadnienia wpływu gazów inertnych na efektywność energetyczną obiegu
chłodniczego
7. Dariusz BUTRYMOWICZ, Marian TRELA
Zagadnienia doboru powierzchni wymiany ciepła skraplacza zasilanego parą
o wysokim przegrzaniu
8. Sergiy FILIN, Adam OWSICKI
Dwupołożeniowa regulacja temperatury w chłodziarkach termoelektrycznych
9. Wiesław GAZDA, Monika TASAK
Efektywność wykorzystania ciepła odpadowego ze skraplacza urządzenia chłodniczego do przygotowania c.w.u.
10. Władysław KASIECZKA
Fluidyzacja w chłodnictwie
11. Joachim KOZIOŁ
Uogólnione zależności do wyznaczenia wybranych właściwości fizycznych produktów spożywczych
12. Joachim KOZIOŁ
Warunki stosowania napędzanych energią odpadową chłodziarek absorpcyjnych do klimatyzacji kopalń
13. Grzegorz KRZYŻANIAK, Bolesław GAZIŃSKI
Sztuczne lodowiska
14. Jarosław KUŚ, Władysław KASIECZKA
Zastosowanie modelu szronienia przy doborze chłodnicy powietrza
15. Elżbieta LANGMAN
Dobór urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacjach ziębniczych
16. Maria PLOCEK, Andrzej ZAWADZKI
Obliczenia bilansowe dla komór chłodniczych wolnostojących
17. Andrzej ROSIAK, Antoine NABAYAOGO
Uniwersalny regulator UCS2100 w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych
18. Adam RUCIŃSKI
Układy termoelektryczne - analiza pracy i nowe zastosowania
19. Artur RUSOWICZ, Adam RUCIŃSKI
Uregulowania prawne i problemy techniczne związane z destrukcją HCFC-22
20. Józef SOKOŁOWSKI
Eksploatacja - Awaria. Amoniakalne instalacje chłodnicze. Część 1.
21. Józef SOKOŁOWSKI
Eksploatacja - Awaria. Amoniakalne instalacje chłodnicze. Część 2.
22. Józef SOKOŁOWSKI
Odzysk ciepła przegrzania i skraplania amoniaku (NH3) dla zagazowania dwutlenku węgla (CO2)
23. Józef SOKOŁOWSKI
Wyłączenie z pracy amoniakalnej instalacji chłodniczej. Założenia i propozycja przepisów
24. Marek STEINDEL
Stosowanie czynników chłodniczych CFC i HCFC w Polsce w świetle obowiązujących regulacji prawnych
25. Ewald WYSTEMP
Wykorzystanie niskiej próżni do efektywnego chłodzenia wody przemysłowej
26. Ewald WYSTEMP
Wpływ zmiany temperatury i ciśnienia na stan równowagi kropelek mgły
27. Wiesław ZWIERZYCKI, Krzysztof BIEŃCZAK, Tomasz ROCHATKA
Jakość chłodniczego transportu żywności
REKLAMA
WSTĘP
Szanowni Państwo
To już po raz 34-ty spotykamy się na DNIACH CHŁODNICTWA - corocznej, znanej wszystkim zainteresowanym imprezie chłodników z całej Polski.
W minionych latach nasza konferencja przeszła szereg przeobrażeń. Zmieniali się organizatorzy, zmieniały się miejsca konferencji, zmieniały się targi, którym nasza impreza towarzyszy. Przez cały jednak okres głównym organizatorem konferencji była Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu, obchodząca w tym roku jubileusz 40-lecia swego istnienia.
W przygotowaniach zasadniczej większości imprez brał udział mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec - jeden z założycieli Sekcji i wieloletni jej przewodniczący. Jako jedyny był na wszystkich konferencjach i brał w nich aktywny udział.
Od 1991 roku aktywnym współorganizatorem Dni Chłodnictwa jest firma SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., z jej Prezesem dr. inż. Bolesławem Gazińskim, a zarazem od 1979 roku członkiem i od 1986 r. Przewodniczącym Poznańskiej Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Jego inicjatywie i aktywności zawdzięczamy nasze coroczne spotkania.
Rok 2002 jest dla kolegi Bolesława Gazińskiego również rokiem jubileuszowym. W kwietniu tego roku minęło Jemu 30 lat działalności zawodowej. Jego dorobkiem zawodowym jest 7 wydanych książek, 101 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz ponad 100 prac projektowych, ekspertyz, orzeczeń i prac naukowych niepublikowanych. Swoją wiedzę potrafił zastosować w praktyce, czego dowodem jest rozwój założonej przez niego firmy Systherm.
Ilość uczestników naszych konferencji była zmienna; w latach świetności przekraczała nawet 120 osób, a w ostatnich latach ulega pewnym wahaniom. Jako jedną z przyczyn tego stanu rzeczy uważamy panującą sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie. Referaty wygłaszane na konferencji są każdorazowo zawarte w materiałach konferencyjnych. Stanowią one cenne wydawnictwo obrazujące aktualny stan wiedzy i tendencji rozwoju w zakresie rozwiązań urządzeń i systemów w nowoczesnym chłodnictwie i klimatyzacji.
Nasza konferencja jest miejscem spotkań i wymiany poglądów pracowników wyższych uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych oraz pracowników firm zajmujących się projektowaniem, kompletacją dostaw, produkcją, eksploatacją oraz obsługą serwisową urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Sądzimy, że tegoroczne Dni Chłodnictwa obejmujące konferencję naukowo-techniczną oraz zwiedzanie ekspozycji Targów "Polagra-Food" dostarczą Państwu wielu nowych wiadomości i nowe spojrzenie na złożone problemy w chłodnictwie i klimatyzacji.
Zachęcając do lektury naszych materiałów konferencyjnych, już dzisiaj zapra-szamy na XXXV JUBILEUSZOWE DNI CHŁODNICTWA. W imieniu organizatorów prosimy o zgłaszanie opinii i uwag niezbędnych w kształtowaniu i podnoszeniu rangi tej specjalistycznej imprezy.
Dziękujemy jednocześnie Komitetowi Badań Naukowych za wsparcie finansowe naszej imprezy.

Sekretarz Naukowy
dr inż. Grzegorz Krzyżaniak

Informacje na temat konferencji 2002 r.: XXXIV Dni Chłodnictwa

Źródło: ''