W dniach 10–12 września 2002 r. odbyły się w Poznaniu już XXXIV Dni Chłodnictwa organizowane przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

Spotkanie chłodników z całej Polski towarzyszyło, jak co roku, Międzynarodowym Targom Przemysłu Spożywczego Polagra Food 2002. W ramach Dni Chłodnictwa odbyła się dwudniowa konferencja naukowo-techniczna pn. „Aktualne tendencje w zakresie rozwiązań urządzeń i systemów stosowanych w nowoczesnym chłodnictwie i klimatyzacji”, a trzeci dzień przeznaczono na zwiedzanie ekspozycji Targów Polagra – Food 2002.
W konferencji brało udział blisko 50 osób. Przygotowano i wygłoszono 26 referatów. Wszystkie referaty autorzy wygłosili w ramach 5 sesji, na które podzielono konferencję.
Obrady konferencji otworzył, witając wszystkich Gości i Uczestników, Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddz. Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu dr inż. Bolesław Gaziński. W krótkim wystąpieniu omówił program konferencji. Obecny na konferencji Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu dr inż. Piotr Janicki podkreślił znaczenie organizowanych już od lat 60-tych Dni Chłodnictwa przez Poznańską Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji. Prezes Janicki jako dowód uznania za działalność Sekcji wręczył Przewodniczącemu kol. Bolesławowi Gazińskiemu Medal Pamiątkowy z okazji 75-lecia działalności SIMP w Polsce. Następnie, obecny na konferencji Prezes Zarządu Głównego Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP mgr inż. Andrzej Sokulski, wręczył kol. Bolesławowi Gazińskiemu dyplom w uznaniu zasług dla Oddziału Poznańskiego Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji z okazji 40-lecia działalności na rzecz członków i środowiska chłodniczego nadany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji.
Jak wspomniano wyżej Dni Chłodnictwa podzielono na sesje i tak:
- obradom I sesji konferencji przewodniczył członek Komitetu Organizacyjnego inż. Edward Kluczyński,
- obradom II sesji konferencji przewodniczył dr inż. Grzegorz Krzyżaniak,
- drugi dzień obrad a zarazem IV sesję otworzył i przewodniczył dr inż. Bolesław Gaziński,
- obrady V sesji prowadził redaktor inż. Mirosław Jankowski.
Konferencję zamknęło krótkie wystąpienie dr inż. Grzegorz Krzyżaniaka.
Tym którym nie udało się uczestniczyć w naszej konferencji naukowej odsyłamy do przygotowanych Materiałów Konferencyjnych (opis poniżej). Zawarto w nich wszystkie wygłoszone referaty.
Już za rok odbędą się jubileuszowe XXXV Dni Chłodnictwa. Już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy. Z pewnością będą jeszcze ciekawsze! Bliższych informacji prosimy szukać na naszej stronie internetowej www.systherm.pl.

***


UWAGA!!!
Materiały z Konferencji XXXIV DNI CHŁODNICTWA można zamówić wysyłając e-mail do naszej redakcji z danymi adresowymi (firma, imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość, kod, ulica, NIP):

ZAMÓW MATERIAŁY Z XXXIV DNI CHŁODNICTWA
CENA: 45,00 zł (brutto)
Szczegóły: Materiały z Konferencji