Data rozpoczęcia
2006-05-14
Data zakończenia
2006-05-14

hala widowiskowo-sportowa SPODEK Katowice

12 - 14 maja 2006
XVII Międzynarodowe Targi Ekologiczne "INTERECO 2006"


jak co roku stanowią samodzielną ekspozycję handlową, towarzyszącą Targom Budownictwa "TARGBUD - jednej z największych prezentacji branży budowlanej na polskim rynku targowym, która ma miejsce w stolicy najbardziej uprzemysłowionej, kilkumilionowej aglomeracji jakimi są Katowice. Łącznie w ekspozycjach targowych uczestniczy kilkaset firm, a odbiorcą ich ofert jest 10 000 zwiedzających klientów. W tym roku organizatorzy, wychodząc na przeciw sugestiom wystawców i odwiedzajacych postanowili nadać targom nową formułę: - pierwszy dzień targów - dniem branżowym
- kolejne 2 dni - otwarte dla indywidualnych odbiorców
- szeroka współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami branżowymi, zapewniająca wysoki poziom merytoryczny.
W tegorocznej edycji szczególny nacisk położono na prezentację sektora Odnawialnych Źródeł Energii.
Pełny zakres tematyczny targów obejmuje: - WODA: - gospodarka wodno-ściekowa - ochrona zasobów wodnych - zaopatrzenie w wodę - uzdatnianie wody - sewage treatment, - oczyszczanie / utylizacja ścieków - systemy kanalizacji i wodociągów - pompy
- POWIETRZE - ochrona powietrza - oczyszczanie gazów - technologie niskoemisyjne
- ODPADY - zbiórka i transport odpadów - składowanie odpadów - utylizacja odpadów - recykling - rekultywacja
- TECHNIKA KOMUNALNA - sprzęt i pojazdy do utrzymania czystości ulic i placów zabaw - sprzęt do utrzymania czystości budynków i parkingów - sprzęt do utrzymania terenów zielonych - sprzęt i pojazdy specjalnego znaczenia
- INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I AGENCJE OCHRONY ŚRODOWISKA
- EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA, INFORMACJA
MTK Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice telefon: +48 (32) 78 99 100 fax:+48 (32) 254 02 27 info@mtk.katowice.pl www.intereco.mtk.katowice.pl