W dniach 29-31.05.2007 na terenach Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” przy ulicy Toruńskiej 59 odbyły się XV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2007.


Tematyka Targów WOD-KAN obejmowała:

1. Systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody,
2. Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
3. Oczyszczalnie ścieków,
4. Urządzenia pomiarowe stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, technika pomiarów, regulacji i analiz,
5. Mierniki wody i ścieków,
6. Maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan,
7. Agregaty hydrauliczne, pompy, armatura,
8. Regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych,
9. Nowoczesne technologie renowacji sieci wod-kan,
10. Rury, kształtki i studnie do budowy sieci wod-kan,
11. Pojazdy specjalistyczne,
12. Sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy,
13. Programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą techniczną,
14. Projektowanie, technologia i wyposażenie basenów kąpielowych,
15. Działalność szkoleniowa, wydawnicza i consultingowa.

Statuetkami Grand Prix wyróżniono:
- przepompownię AQUALIFT® F UNTERFLUR zgłoszona przez firmę KESSEL sp. z o.o. z Wrocławia
- system renowacji kanałów niekołowych AMIREN produkcji Amitech Poland zaprezentowany przez Amitech Poland sp. z o.o. z Gdańska
- rurę bazaltową do przecisków i mikrotunelingu zaprezentowaną przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A. z Kluczborka

Nagrodą Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych wyrózniono:
- system zagospodarowania wody deszczowej Wavin Q-Bic zgłoszony przez Wavin Metalplast - Buk Sp. z o.o. - Buk k.Poznania

Za najciekawsze ekspozycje Komisja Konkursowa uznała:
- BS - System Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego
- KREVOX Sp. z o.o. Europejskie Centrum Ekologiczne - Warszawa
- Budokrusz sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego