Data rozpoczęcia
2012-11-14
Data zakończenia
2012-11-15
Miejsce
Poznań

XLIV Dni Chłodnictwa 2012
SIMP SYSTHERM
Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP w Poznaniu
oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.

serdecznie zapraszają na

XLIV Dni Chłodnictwa

w dniach 14-15.11.2012 r.


Temat tegorocznej konferencji naukowo – technicznej:


BADANIA I ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
EFEKTYWNYCH ENERGETYCZNIE URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH I POMP CIEPŁA


Organizatorzy zachęcają do nadsyłania zgłoszeń referatów o zakresie tematycznym:
- nowe rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
- problemy eksploatacyjne instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- energooszczędne technologie w zamrażaniu i przechowalnictwie produktów,
- odzysk ciepła w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
- możliwości wykorzystania i efektywność dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła,
- pompy ciepła jako źródło ciepła dla instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania,
- systemy sterowania, zabezpieczeń oraz monitoringu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła ograniczające zużycie energii,
- polskie regulacje prawne dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i f-gazów w odniesieniu do aktualnych przepisów Unii Europejskiej.

Referaty plenarne
Za przygotowanie i wygłoszenie referatu plenarnego wyłącznie o charakterze naukowo – technicznym Autorom przysługiwać będzie honorarium w wysokości 400 zł brutto za arkusz wydawniczy (max ok. 2200 wyrazów).

Prezentacja promocyjna (referaty promocyjne)
PREZENTACJA – przygotowanie i przedstawienie prezentacji – 1.000 zł + 23% VAT
STOISKO – stoisko firmowe 650 zł + 23% VAT
PREZENTACJA + STOISKO - przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz stoisko firmowe - 1.500 zł + 23% VAT
REKLAMA - publikacja 1 strony reklamy w materiałach konferencyjnych 800 zł + 23 % VAT
PREZENTACJA + STOISKO + REKLAMA - 2.100 zł + 23% VAT

Wszystkich, którzy zechcą przygotować i wygłosić referat (plenarny lub promocyjny) prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonych formularzy do 15 września 2012 na adres e-mail: grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl.

Potwierdzenie przyjęcia referatu wraz z Wytycznymi dla Autorów przesłane będą w ciągu 7 dni od nadesłania zgłoszenia. Pełny tekst referatu prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października br.

Dodatkowe informacje:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
tel. 61 850 75 05, monika.biskup@systherm.pl, grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl

Więcej na stronie www.systherm.pl w zakładce szkolenia/konferencje.


Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.