XLIII Dni Chłodnictwa. Materiały konferencyjne
Tytuł: XLIII Dni Chłodnictwa "Oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła". Materiały konferencyjne
Wydawca: SYSTHERM
Rok wydania: 2011
Cena: 60 zł brutto + 5%VAT + koszt przesyłki
Zamówienie: przez zamówienie mail

Spis treści:
[attach=attach1]>>do pobrania pdf[/attach]
1. Bieńczak K., Stachowiak A., Tyczewski P.: Modelowanie zmian temperatury mleka w opakowaniach
jednostkowych podczas transportu (Politechnika Poznańska)
2. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Kruczyński P.: Skraplanie czynników chłodniczych w miniwymiennikach ciepła (Politechnika Koszalińska)
3. Bohdal T., Charun H., Dutkowski K.: Flashing – krótki przegląd stanu wiedzy (Politechnika Koszalińska)
4. Bohdal T., Charun H., Czapp M.: Skraplanie czynników chłodniczych w wężownicy rurowej (Politechnika Koszalińska)
5. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Radchenko N. I.: Opory przepływu podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych (Politechnika Koszalińska; Narodowy Instytut Budowy Okrętów
im. Admirała Makarowa, Nikołajew, Ukraina)
6. Bohdal T., Charun H., Sikora M., Radchenko N. I.: Wymiana ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych (Politechnika Koszalińska; Narodowy Instytut Budowy Okrętów
im. Admirała Makarowa, Nikołajew, Ukraina)
7. Gazda W., Kozioł J.: Analiza wpływu obciążenia komory na koszt zamrażania w procesie owiewowym, kriogenicznym oraz owiewowo-kriogenicznym (Politechnika Śląska)
8. Górski J., Siwek T.: Analiza LCC segmentu domowych chłodziarko-zamrażarekm (Akademia Górniczo-Hutnicza)
9. Grzebielec A.: Analiza możliwości wykorzystania technik termoakustycznych do skraplania metanu (Politechnika Warszawska)
10. Grzebielec A., Kosiński T., Mierzejewski T., Popławski W., Rusowicz A., Szelągowski A.: Wpływ powłok malarskich na efektywność wymiany ciepła poprzez ściany komór chłodniczych (Politechnika Warszawska)
11. Kijko M.: Wpływ błędów projektowych i montażowych na eksploatację komór chłodniczych i mroźniczych
(Systherm D. Gazińska Sp. j.)
12. Krzyżaniak G.: Zastosowanie czynników chłodniczych z grupy substancji kontrolowanych oraz f-gazów w świetle polskich regulacji prawnych (Politechnika Poznańska)
13. Krzyżaniak G., Gaziński B.: Ograniczenia hałasu i drgań podczas pracy instalacji chłodniczej (Politechnika Poznańska, Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.)
14. Kuczyński W.: Zjawiska towarzyszące skraplaniu Czynnika chłodniczego R404A w multiportach podczas niestabilności hydrodynamicznych (Politechnika Koszalińska)
15. Kuczyński W.: Modelowanie dwufazowej strefy skraplania czynnika chłodniczego R404A w minikanałach rurowych w warunkach periodycznych niestabilności hydrodynamicznych (Politechnika Koszalińska)
16. Kuczyński W.: Wpływ periodycznych zakłóceń hydrodynamicznych na efektywność procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w minikanałach rurowych (Politechnika Koszalińska)
17. Ratajczak-Kasprowicz I., Gaziński B.: Nowe rozwiązania GREE w systemach klimatyzacji (Systherm D.Gazińska Sp.j. Poznań, Systherm CHIK Sp. z o.o. Poznań)
18. Rachwał P., Rusowicz A.: Analiza odzysku ciepła przegrzania dla zakładu przetwórstwa mięsa (Politechnika Warszawska)
19. Baranowski P. A., Piwnik J., Rusowicz A.: Schładzanie mięsa z wykorzystaniem mikrostrumieni (Centralny Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. Warszawa)
20. Baranowski P. A., Piwnik J., Rusowicz A.: Badania nad zastosowaniem gazowych pęcherzyków (Centralny Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. Warszawa)
21. Szlązak N., Obracaj D.: Wykorzystanie ciepła odpadowego w rozbudowie systemu klimatyzacji wyrobisk podziemnych (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Prezentacje
1. Andracki T.: Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu Carel platforma PRO (Alfaco Polska Sp. z o. o.)
2. Andracki T.: PlantVisorPRO 2 (Alfaco Polska Sp. z o. o.)
3. Leniarski L.: Eksploatacja i modernizacja oświetlenia komór (Krulen Sp. z o.o.)
4. Łokietek T., Tuchowski W.: Klasy energetyczne urządzeń chłodniczych a ceny urządzeń (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
5. Ziółkowski A.: Bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń i rola Urzędu Dozoru Technicznego w jego utrzymaniu (Urząd Dozoru technicznego)


Źródło: ''