W dniach 17-18 listopada 2010 r. odbędzie się w Poznaniu w siedzibie firmy Systherm CHIK Sp. z o.o. Konferencja - Drugie Spotkanie Praktyków - w ramach XLIII Dni Chłodnictwa. Zgłoszenia udziału w Konferencji należy nadsyłać do dnia15 października 2010 r.

XLIII Dni Chłodnictwa - konferencja - spotkanie praktyków - 17-18 listopada
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., uprzejmie informują, że w dniach 17-18 listopada 2010 r. odbędzie się w Poznaniu w siedzibie firmy Systherm CHIK Sp. z o.o.
Dni Chłodnictwa 2010
KONFERENCJA
DRUGIE SPOTKANIE PRAKTYKÓW
XLIII DNI CHŁODNICTWA


Wentylacja.com.pl wraz z Organizatorami zapraszają do udziału w konferencji specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła oraz materiałów izolacyjnych.
Pierwsze spotkanie praktyków, które odbyło się wiosną tego roku, spotkało się z dużym zainteresowaniem, stąd organizatorzy postanowili jesienią br. zorganizować kolejne, tym razem dwudniowe spotkanie „branżowców”.

DRUGIE SPOTKANIE PRAKTYKÓW będzie miało również charakter praktyczny o następującej tematyce
referatów:

I dzień - Oszczędność energii w świetle projektowania innowacyjnego
· sprężarki inwerterowe,
· elektroniczne zawory rozprężne,
· wysokosprawne wymienniki ciepła,
· klasy energetyczne urządzeń.
II dzień - Zagadnienia organizacyjno – prawne w odniesieniu do inwestora i wykonawcy
· certyfikacja firm i personelu,
· przepisy Urzędu Dozoru Technicznego w chłodnictwie i klimatyzacji,
· przepisy bhp,
· ogólne warunki dostaw i umów o prace montażowe,
· nowe normy i regulacje prawne w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła.

Organizatorzy planują wzbogacić program merytoryczny konferencji firmowymi prezentacjami wyrobów i nowych rozwiązań technicznych. Zachęcają do nadsyłania prezentacji promocyjnych firmy: produkcyjne, montażowe, usługowe i serwisowe oraz instytucje badawcze, wspierające użytkowników i podmioty gospodarcze w zakresie działań, służących bezpieczeństwu stosowania urządzeń technicznych i ochronie środowiska, a także w praktycznym wdrażaniu regulacji prawnych.

Zgłoszone referaty będą przedstawiane w blokach tematycznych w formie 30 min. wystąpień (prezentacji) na sesjach plenarnych konferencji. Po każdym bloku przewidywany jest panel dyskusyjny.
Wszystkie prezentujące się firmy będą miały możliwość zamieszczenia odpłatnie reklam w materiałach
konferencyjnych. Materiały zawierać będą nadesłane referaty oraz reklamy.

ZGŁOSZENIA:
REFERATU (max 10 stron A4) - do dnia 1 października 2010 r.
UDZIAŁU w konferencji - do dnia 15 października 2010 r.

DO POBRANIA:
>>Formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowych informacji udzielają:
Monika Biskup, tel. (61) 850 75 05, e-mail: monika.biskup@systherm.pl
Grzegorz Krzyżaniak, tel. (61) 850 75 14, e-mail: grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl

Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.