Oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła - to temat tegorocznych Dni Chłodnictwa. Zapraszamy!

XLIII Dni Chłodnictwa 2011
SIMP SYSTHERM
Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Poznań
oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w dniach
30.11 - 01.12.2011 r. w ramach XLIII Dni Chłodnictwa
odbędzie się konferencja naukowo-techniczna n/t:

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII, OCHRONA ŚRODOWISKA
W ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW
CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA


PRZEWIDYWANA TEMATYKA:
- Nowe rozwiązania konstrukcyjne urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
- Odzysk ciepła w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
- Zastosowania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych.
- Problemy eksploatacyjne instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
- Energooszczędne technologie w zamrażaniu i przechowalnictwie produktów.
- Systemy monitoringu, sterowania oraz zabezpieczeń instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
- Zastosowania czynników chłodniczych w świetle nowych regulacji prawnych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów).
- Certyfikacja personelu, firm i urządzeń w świetle aktualnych przepisów Unii Europejskiej.

W ramach konferencji przewidywane są referaty plenarne o wyżej wymienionej tematyce oraz referaty promocyjne prezentowane przez firmy produkcyjne, montażowe i serwisowe.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką, do wzięcia udziału w konferencji!
Dni Chłodnictwa są idealnym miejscem promocji swojej działalności, nowych osiągnięć bądź prezentacji najnowszych urządzeń.

WAŻNE DATY:
- Zgłoszenie referatu - do 23 września 2011
- Przesłanie referatu - do 21 października 2011

Dodatkowe informacje u Organizatora:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7
mgr Monika Biskup tel. 61 850 75 05, monika.biskup@systherm.pl
dr inż. Grzegorz Krzyżaniak tel. 61 850 75 14, grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl

Więcej informacji, w tym formularze zgłoszeń, dostępne są na stronie www.systherm.pl

Konferencja będzie dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.