W dniu 28 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Poznaniu w siedzibie firmy Systherm CHIK Sp. z o.o. Konferencja - spotkanie praktyków - w ramach XLII Dni Chłodnictwa.

XLII Dni Chłodnictwa - konferencja - spotkanie praktyków
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., uprzejmie informują, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Poznaniu w siedzibie firmy Systherm CHIK Sp. z o.o.
Dni Chłodnictwa 2010
Konferencja - spotkanie praktyków
w ramach XLII Dni Chłodnictwa


Zapraszamy do udziału w konferencji szczególnie specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła oraz materiałów izolacyjnych. Mile widziani będą także pracownicy uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji branżowych.

Tegoroczne spotkanie będzie miało przede wszystkim charakter praktyczny, stąd sugerujemy następującą tematykę referatów i prezentacji promocyjnych:
- Regulacje prawne dotyczące klimatyzacji, chłodnictwa i pomp ciepła w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową i F-gazów
- Kompetencje UDT przy budowie i eksploatacji urządzeń chłodniczych
- Klasy energetyczne w chłodnictwie i klimatyzacji
- Zastosowanie termowizji w diagnozowaniu komór i instalacji chłodniczych
- Analiza efektywności pomp ciepła w zależności od różnych dolnych źródeł ciepła
- Urządzenia i systemy stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji.

Chcemy, aby program merytoryczny konferencji był dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań. Zachęcamy do zgłaszania referatów promocyjnych firmy: produkcyjne, montażowe, usługowe i serwisowe oraz instytucje badawcze, wspierające społeczeństwo i podmioty gospodarcze w zakresie działań służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych i ochronie środowiska a także regulacji prawnych.

Zgłoszone referaty/prezentacje będą przedstawiane w blokach tematycznych w formie 15 - 20 min. wystąpień na sesjach plenarnych konferencji. Po każdym bloku przewidziany będzie panel dyskusyjny.
Podczas konferencji będzie możliwość prezentacji firm na stoiskach wystawowych oraz zamieszczenia reklamy w materiałach konferencyjnych. Materiały zawierać będą referaty/prezentacje wygłoszone na konferencji.

Zgłoszenia udziału w konferencji nadsyłać do dnia 26 lutego 2010 r. (wypełniony formularz zgłoszeniowy - poniżej).
Treść referatu/prezentacji na konferencję (max 10 stron A4) nadsyłać do dnia 12 marca 2010 r. na adres grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl
Pełne informacje o konferencji zamieszczane są na stronie www.systherm.pl

Proponowane formy udziału w konferencji:
A. Uczestnik - udział w konferencji 1 osoby = 350 zł + 22 % VAT
B. Autor referatu plenarnego - wygłoszenie referatu 15 - 20 min. = 350 zł + 22 % VAT
C. Prezentacja - referat promocyjny firmy - wygłoszenie referatu promocyjnego 15-20 min. - publikacja referatu w materiałach konferencyjnych = 1300 zł + 22 % VAT
D. Wystawa - prezentacja firmy na stoisku wystawowym = 1000 zł + 22 % VAT
E. Reklama - w materiałach konferencyjnych = 1000 zł + 22 % VAT
F. Prezentacja, wystawa - Pakiet C +D = 1800 zł + 22 % VAT
G. Prezentacja, wystawa, reklama - Pakiet C + D + E = 2500 zł + 22 % VAT

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad.
Przy udziale więcej niż 1 osoby z firmy - rabat 10%
Członkowie SIMP - rabat 50%

Informacja dodatkowa
Konferencja odbędzie się w przeddzień Zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Chcemy, aby była to szczególna okazją do spotkania z fachowcami z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła, izolacji zimno- i ciepłochronnych, budownictwa energooszczędnego a także ochrony środowiska.

Dodatkowych informacji udzielają:
Monika Biskup, tel. (61) 850 75 05, e-mail: monika.biskup@systherm.pl
Grzegorz Krzyżaniak, tel. (61) 850 75 14, e-mail: grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji
Komitet Organizacyjny


Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.