W dniu 28 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Poznaniu w siedzibie firmy Systherm CHIK Sp. z o.o. Konferencja - spotkanie praktyków - w ramach XLII Dni Chłodnictwa. Zgłoszenia udziału w Konferencji należy nadsyłać do dnia 23 kwietnia 2010 r.!

XLII Dni Chłodnictwa - konferencja - spotkanie praktyków - 28 kwietnia
Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., uprzejmie informują, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Poznaniu w siedzibie firmy Systherm CHIK Sp. z o.o.
Dni Chłodnictwa 2010
AKTUALNE PROBLEMY TECHNICZNO – PRAWNE
W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I POMPACH CIEPŁA
Konferencja - spotkanie praktyków
w ramach XLII Dni Chłodnictwa


Zapraszamy do udziału w konferencji szczególnie specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła oraz materiałów izolacyjnych. Mile widziani będą także pracownicy uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji branżowych.

Tegoroczne spotkanie ma charakter praktyczny. Tytuły referatów:
1. Efektywność pompy ciepła w zależności od temperatury dolnego źródła ciepłaAndrzej Grzebielec, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej;
2. Domowa pompa ciepła powietrze - woda WATERSTAGE, doświadczenia eksploatacyjne i kierunki rozwojuMichał Zalewski, Klima – Therm S.A., Gdańsk;
3. Pompa ciepła, jako energooszczędne źródła ciepła dla budynkuTomasz Jaroch, Systherm Danuta Gazińska s.j., Poznań;
4. Działalność Urzędu Dozoru Technicznego przy urządzeniach związanych z branżą chłodnicząAndrzej Ziółkowski, Urząd Dozoru technicznego Poznań;
5. Termowizja w badaniu obiektów chłodniczychTomasz Rochatka, Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych;
6. Sprzęt oświetleniowy dla pomieszczeń o niskich temperaturach - Leszek Leniarski, KRULEN Sp. z o.o., Warszawa;
7. Rooftop - inteligentna klimatyzacja - Robert Godziewski, Lennox Polska Sp. z o.o., Warszawa
8. Regulacje prawne w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową i gazów cieplarnianych w chłodnictwie i klimatyzacjiMirosław Żółtański, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Poznań;
9. Problemy we wdrażaniu Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 w sprawie SZWO w sektorze chłodnictwa i klimatyzacjiBolesław Gaziński, Systherm CHIK Sp. z o.o., Poznań.

Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w programie konferencji.Program merytoryczny konferencji będzie wzbogacony firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań na stoiskach wystawowych. Materiały konferencyjne będą zawierać referaty wygłoszone na konferencji.

Proponowane formy udziału w konferencji:
A. Uczestnik - udział w konferencji 1 osoby = 350 zł + 22 % VAT
B. Autor referatu plenarnego - wygłoszenie referatu 15 - 20 min. = 350 zł + 22 % VAT
C. Prezentacja - referat promocyjny firmy - wygłoszenie referatu promocyjnego 15-20 min. - publikacja referatu w materiałach konferencyjnych = 1300 zł + 22 % VAT
D. Wystawa - prezentacja firmy na stoisku wystawowym = 1000 zł + 22 % VAT
E. Reklama - w materiałach konferencyjnych = 1000 zł + 22 % VAT
F. Prezentacja, wystawa - Pakiet C +D = 1800 zł + 22 % VAT
G. Prezentacja, wystawa, reklama - Pakiet C + D + E = 2500 zł + 22 % VAT

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiad.
Przy udziale więcej niż 1 osoby z firmy - rabat 10%
Członkowie SIMP - rabat 50%

Informacja dodatkowa
Konferencja odbędzie się w przeddzień Zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Chcemy, aby była to szczególna okazją do spotkania z fachowcami z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła, izolacji zimno- i ciepłochronnych, budownictwa energooszczędnego a także ochrony środowiska.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy nadsyłać do dnia 23 kwietnia 2010 r.

Pełne informacje o konferencji zamieszczane są na stronie www.systherm.pl.

Dodatkowych informacji udzielają:
Monika Biskup, tel. (61) 850 75 05, e-mail: monika.biskup@systherm.pl
Grzegorz Krzyżaniak, tel. (61) 850 75 14, e-mail: grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji
Komitet Organizacyjny


Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.