Konferencja Naukowo-Techniczna - XLI Dni Chłodnictwa - Nowe techniki i technologie w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła obniżające koszty produkcji i eksploatacji urządzeń oraz instalacji - Poznań, 18 - 19 listopada 2009 r.Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu
oraz
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na:
XLI Dni Chłodnictwa
Konferencja Naukowo-Techniczna pt.
Nowe techniki i technologie w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła
obniżające koszty produkcji i eksploatacji urządzeń oraz instalacji

Poznań, 18 - 19 listopada 2009 r.
Komitet Orgnizacyjny
1. dr inż. Bolesław Gaziński - Przewodniczący
2. mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec – Wiceprzewodniczący
3. dr inż. Grzegorz Krzyżaniak – sekretarz naukowy
4. mgr Monika Biskup – sekretarz organizacyjny
5. inż. Edward Kluczyński – członek
Komitet Honorowy
1. dr inż. Piotr Janicki - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu, V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego SIMP w Warszawie, Przewodniczący Komitetu
2. mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec - Założyciel i Honorowy Przewodniczący Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddz. Wojewódzki SIMP w Poznaniu
3. prof. dr hab. Jacek Kijowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Technologii Żywności
4. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł - Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej
5. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
6. Wojciech Wierzbicki - Przewodniczący Stowarzyszenia Serwis – Polska
7. dr inż. Jan Górski Prof. P. Rz. - Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Paliw i Energii, Kraków
8. prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski - Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji
9. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Program Konferencji
18 listopada 2009 r. (środa)
9:00 Rejestracja uczestników
9:30 Rozpoczęcie konferencji - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Bolesław Gaziński
9:40 SESJA I
1. Bohdal T., Charun H., Sikora M. Badanie skraplania R134a i R404A w minikanałach rurowych. Politechnika Koszalińska
2. Bohdal T., Florianowicz M. Badanie początku skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych. Politechnika Koszalińska
3. Bohdal T., Charun H., Czapp M. Ocena efektywności cieplnej skraplacza chłodniczego w dynamicznych warunkach eksploatacyjnych. Politechnika Koszalińska
4. Zawadzki A., Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W. Wymiana ciepła i opory przepływu przy jednofazowym przepływie w rurze z mikro-ożebrowaniem wewnętrznym i wkładką ze zwiniętego drutu”. Politechnika Łódzka.
5. Zawadzki A., Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W. Porównanie charakterystyk wzmocnionej wymiany ciepła i oporów przepływu jednofazowego w rurze z mikro-ożebrowaniem wewnętrznym i wkładkami różnego typu. Politechnika Łódzka
6. Chmielarski J. Oszczędność energii poprzez optymalizację izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych”. Armacell
11:30 Przerwa na kawę
11:50 SESJA II
7. Grochal B. Pompy ciepła, jako rozwiązanie techniczne łączące energooszczędność i ekologię. Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła
8. Krzyżaniak G., Jaroch T. Współpraca pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła w wodzie powierzchniowej. Politechnika Poznańska, Systherm CHIK
9. Kozioł J., Bentkowski Ł. Zastosowanie pompy ciepła do utylizacji energii odpadowej zawartej w ściekach komunalnych. Politechnika Śląska
10. Jóźwiak J., Gaziński B. Wpływ regeneracji ciepła w obiegach 1-stopniowych na
wydajność chłodniczą obiegu. Politechnika Poznańska, Systherm Chłodnictwo i
Klimatyzacja
11. Lipnicki Z., Pązik R. Analiza strumieniowego układu chłodniczego napędzanego energią geotermalną. Uniwersytet Zielonogórski
12. Przedpełski J. Jak legalnie i bezpiecznie prowadzić firmę chłodniczą? Certyfikaty i nie tylko. Krajowe Forum Chłodnictwa
13:30 Przerwa obiadowa
14:15 SESJA III
13. Bohdal T., Dutkowski T., Kuczyński W. Przemiany fazowe czynników chłodniczych w warunkach zaburzeń generowanych periodycznie. Politechnika Koszalińska
14. Cebulski Z., Zawadzki A. Stanowisko badawcze do badań bilansowych w komorze chłodniczej. Politechnika Łódzka
15. Gazda W., Kozioł J. Pomiarowa metoda wyznaczenia charakterystyki temperaturowo-czasowej komory chłodniczej. Politechnika Śląska
16. Gazda W. Stanowisko eksperymentalne do badań nad procesem owiewowo - kriogenicznego chłodzenia. Politechnika Śląska
17. Leszek W. Efekty wprowadzania syntetycznego (PAO) oleju chłodniczego(PAO) w przemyśle piwowarskim - na bazie POP. Exxon Mobil Poland
18. Chwalisz L. Nowe zamienniki R22 typu „drop in” firmy SOLVAY: Solkane® 22M, Solkane® 22L. Solvay Chemia
16:00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
19:00 Uroczysta kolacja – restauracja „Gospoda Pod Koziołkami”, Stary Rynek 95, Poznań
19 listopada 2009 r. (czwartek)
10:00 SESJA IV
19. Kozioł J., Wilżyński Ł. Wpływ temperatury powietrza atmosferycznego na działanie systemu free-cooling. Politechnika Śląska
20. Mazur B., Wójcik A. Najnowsze rozwiązania agregatów wody lodowej do klimatyzacji grupowej – parametry pracy, badania stanowiskowe, eksploatacja. WUCH – „PZL Dębica”
21. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M. Koncepcja rozbudowy klimatyzacji grupowej. Akademia Górniczo - Hutnicza
22. Grzebielec A. Wybór optymalnego czynnika roboczego do pracy w termoakustycznych urządzeniach chłodniczych. Politechnika Warszawska
23. Erchard W. Zawory i siłowniki BELIMO, jako element regulacji i zabezpieczeń w instalacjach wody lodowej. Belimo Siłowniki
24. Wyszecki C. Shell dla chłodnictwa – Clavus rodzina niezawodnych olejów smarnych. Shell Polska
11:50 Przerwa na kawę
12:15 SESJA V
25. Zawadzki A., Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W. Badania eksperymentalne wymiany ciepła i oporów przepływu przy jednofazowym przepływie w rurze z mikro-ożebrowaniem wewnętrznym i wkładkami ze skręconej taśmy, ciągłymi i dzielonymi. Politechnika Łódzka
26. Rosiak A. Przemiany fazowe i postaciowe wody, pochodzącej z wilgotnego powietrza, akumulowanej i reakumulowanej na miedzianej poziomej płycie. Politechnika Łódzka
27. Rosiak Ł. Teoretyczne i praktyczne aspekty procedury samostrojenia uniwersalnego regulatora LB-600. Politechnika Łódzka
28. Ryżkowski D. Koniec R22 i co dalej? Życie instalacji z czynnikiem R22 w obliczu nowej legislacji. PROZON
29. Leszek W. Oleje chłodnicze Mobil. Exxon Mobil Poland
30. Sroka K. Wybrane zagadnienia związane z eksploatacją urządzeń ciśnieniowych. Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu
14:15 Zakończenie konferencji
14:30 Obiad
15:30 Zebranie Sekcji Krajowej Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP:
1. Informacja nt. bieŜących spraw
2. Propozycja zmian organizacyjnych oraz statutu działania.
Do pobrania: >>program Konferencji
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian programu konferencji w trakcie jej trwania.
Konferencja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Miejsce Konferencji:
Konferencja odbędzie się w Poznaniu. Poznań przyciąga odwiedzających z różnych względów: ekonomicznych, kulturalnych i historycznych. Jest to pierwsza stolica państwa, jeden z najstarszych i największych ośrodków w Polsce, z przepiękną, zabytkową starówką i wieloma zabytkami. Poznań to również piękne, rozległe parki i ośrodki rekreacyjne, w których przyjemnie można spędzać każdą wolną chwilę. www.poznan.pl
Konferencja odbywać się będzie w Hotelu Novotel Malta: www.orbis.pl/novotelpoznanmalta (Poznań, ul. Warszawska 64/66).
Zajęcia towarzyszące:
Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na uroczystą kolację, która zaplanowana jest w pierwszym dniu Konferencji. Kolacja odbędzie się w restauracji „Gospoda Pod Koziołkami” w Poznaniu na Starym Rynku 95.
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia na konferencję - przez wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA na adres dnichlodnictwa@systherm.pl
Opłaty konferencyjne:
900 zł udział w konferencji
200 zł studenci (tylko udział w wykładach)
Opłaty zawierają: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz udział w uroczystej kolacji.
Noclegi ze śniadaniem (płatne dodatkowo)
- Hotel Novotel Poznań Malta***
280 zł pok. 1 – osobowy/doba
330 zł pok. 2 – osobowy do pojedynczego wykorzystania/doba
165 zł miejsce w pok. 2 – osobowym/doba
- POSiR Camping Malta
200 zł domek 1 – osobowy/doba
260 zł domek 2 – osobowy do pojedynczego wykorzystania/doba
130 zł miejsce w pok. 2 – osobowym/doba
Kontakt:
- Więcej informacji na oficjalnej stronie Konferencji: www.dnichlodnictwa.pl
- Szczegółowych informacji udziela: Komitet Organizacyjny XLI Dni Chłodnictwa tel. 061 850 75 05, 061 850 75 14, fax 061 851 97 97
- Adres dla korespondencji: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7 z dopiskiem „Dni Chłodnictwa” lub e-mail: dnichlodnictwa@systherm.pl