"Nowe techniki i technologie w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła obniżające koszty produkcji i eksploatacji urządzeń oraz instalacji" - to temat przewodni XLI Dni Chłodnictwa, które będą miały miejsce w Poznaniu w dniach 18 - 19 listopada br.Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale SIMP w Poznaniu
oraz
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
uprzejmie informują, że w dniach
18 - 19 listopada 2009 r.
w ramach
XLI Dni Chłodnictwa
odbędzie się w Poznaniu Konferencja Naukowo-Techniczna nt.
Nowe techniki i technologie w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła
obniżające koszty produkcji i eksploatacji urządzeń oraz instalacji

Przewidywana tematyka referatów:
• nowe rozwiązania konstrukcyjne urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
• odzysk ciepła w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych,
• zastosowania układów absorpcyjnych w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła,
• problemy eksploatacyjne instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
• energooszczędne technologie w zamrażaniu i przechowalnictwie produktów,
• systemy sterowania, zabezpieczeń oraz monitoringu instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
• warunki zastosowania czynników chłodniczych w świetle nowych regulacji prawnych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i f-gazów,
• normalizacja i certyfikacja personelu, firm i urządzeń w odniesieniu do aktualnych przepisów Unii Europejskiej.
Ramowy program:
Pierwszy dzień konferencji - referaty plenarne o zakresie tematycznym podanym powyżej.
Drugi dzień konferencji – prezentacja referatów promocyjnych firm produkcyjnych, montażowych, usługowych i serwisowych.
Zachęcamy wszystkie osoby, firmy oraz instytucje naukowe, zainteresowane tą tematyką, do wzięcia udziału w konferencji. Dni Chłodnictwa są idealnym miejscem promocji swojej działalności, nowych osiągnięć bądź prezentacji najnowszych urządzeń.

Konferencja XL DNI CHŁODNICTWA będzie dofinansowana
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt:
- Więcej informacji na oficjalnej stronie Konferencji: www.dnichlodnictwa.pl
- Szczegółowych informacji udziela: Komitet Organizacyjny XLI Dni Chłodnictwa tel. 061 850 75 05, 061 850 75 14, fax 061 851 97 97
- Adres dla korespondencji: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 7 z dopiskiem „Dni Chłodnictwa” lub e-mail: dnichlodnictwa@systherm.pl