Data rozpoczęcia
2007-09-03
Data zakończenia
2007-09-03

termin: 03-06.09.2007 miejsce: Darłówko - KoszalinKomitet Termodynamiki i Spalania
Polskiej Akademii Nauk
Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
Politechniki Koszalinskiej

zapraszają do udziału w

XIII SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY

03-06.09.2007 r., Darłówko k. Koszalina
Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Koszalińskiej na zlecenie Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN podjęła się organizacji XIII Sympozjum nt. "Wymiana Ciepła i Masy".
Tegoroczne XIII Sympozjum jest kontynuacją poprzednich dwunastu konferencji, odbywających się cyklicznie, co trzy lata.
Sympozjum posiada od wielu lat ugruntowaną w kraju pozycję w kalendarzu spotkań naukowców i praktyków zarówno polskich jak i zagranicznych. Jest miejscem wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy ośrodkami naukowymi w całej Polsce.
Od wielu lat służy również jako forum do propagowania nowych idei i dzielenia się informacjami na temat osiągnięć i zamierzeń w pracach badawczych i wdrożeniowych. Jest też terenem nawiązywania współpracy w różnych dziedzinach nauki.
Charakterystycznym elementem sympozjum jest uwaga uczestników skierowana na zagadnienia związane z wymianą ciepła i masy. Szczególna uwaga skierowana jest na prezentację wyników badań eksperymentalnych i modelowania teoretycznego w zakresie konwekcji, przewodzenia i promieniowania. Dużą uwagę przywiązuje się do wymiany ciepła podczas przemian fazowych, głównie wrzenia i skraplania. Wyniki badań dotyczą zarówno zagadnień ustalonych w czasie jak i stanów nieustalonych w ośrodkach jedno- i wielofazowych. Duża uwaga poświęcona jest również ekologicznej konwersji energii oraz wymianie ciepła i masy podczas pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
W XIII Sympozjum przewidywany jest udział około 150 uczestników.
Jednym z efektów Sympozjum jest opublikowanie referatów prezentowanych w poszczególnych sesjach tematycznych w formie materiałów konferencyjnych. Materiały drukowane będą w wersji: książkowej, a także wydawane na płycie CD.
>>Wykaz zgłoszonych referatów
Data i miejsce:
XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy odbędzie się w dniach 03-06.09.2007 roku w Darłówku 2 km od Darłowa (woj. zachodniopomorskie).
Zakwaterowanie: w Hotelu Jan*** (www.hoteljan.pl) położonym 40 m od morza i sąsiadującym z Parkiem Wodnym Jan (http://parkwodny.net/park/).
Strona Sympozjum:
www.wm.politechnika.koszalin.pl/konferencje (opłaty, sesje, terminy itp.)
Kontakt:
Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa, Wydział Mechaniczny
Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
e-mail: wcim@tu.koszalin.pl
tel. (094) 347 82 47, 347 82 28, 347 84 20